Samenvatting

De bibliotheek in Utrecht laat een positieve ontwikkeling zien in 2019. Het aantal leners steeg met bijna 2,5% en het aantal bezoekers met bijna 10%. Een belangrijke oorzaak hiervoor is de opening van de nieuwe bibliotheek in Leidsche Rijn Centrum, wat gepaard ging met een grote ledenwerfactie. Dit had ook zijn weerslag op de tevredenheid van inwoners van Leidsche Rijn met de bibliotheek in de buurt, die steeg namelijk fors. Maar ook in veel andere wijken groeide de tevredenheid met de bibliotheek. Zowel op stadsniveau als op buurtniveau steeg het aandeel inwoners dat tevreden is. Op stadsniveau kan dit te maken hebben met het stroomlijnen van de openingstijden van de bibliotheek.

Kerncijfers

 2016201720182019
% inwoners dat tevreden is over bibliotheken in de stad*71726973
% inwoners dat tevreden is over bibliotheken in de buurt*62636267
aantal leners bibliotheek

69.835

74.02573.80075.552
aantal bezoekers bibliotheek1.313.0291.266.5851.225.0001.344.918
aantal bezoekers website digitale bibliotheek894.289885.897836.900842.958
aantal gebruikers app digitale bibliotheek-237.066288.044-

* Tevredenheid wordt gemeten o.b.v. het aantal inwoners dat een oordeel geeft (tevreden, ontevreden, neutraal). De categorie “weet niet” is hierbij buiten beschouwing gelaten. Op buurtniveau schommelt het percentage “weet niet” rond 25% en op stadsniveau rond 12%.

Bron: Inwonersenquête, Gemeente Utrecht; Bibliotheek Utrecht

Tevredenheid met bibliotheek in stad en buurt neemt toe

Ongeveer driekwart van de Utrechters (73%) is tevreden over de bibliotheken in de stad en twee derde van de Utrechters (67%) is tevreden over de bibliotheek in de buurt. Ten opzichte van een jaar eerder is zowel de tevredenheid op stedelijk niveau als op buurtniveau toegenomen. In 2019 zijn de openingstijden van de Utrechtse bibliotheken gestroomlijnd, waardoor er nu eenduidige openingstijden zijn. Mogelijk heeft dit meegespeeld in de tevredenheid van inwoners op stadsniveau. Daarnaast is in mei 2019 de nieuwe bibliotheek in Leidsche Rijn Centrum geopend. In deze wijk steeg de tevredenheid van inwoners met de bibliotheek fors, van 59% in 2018 naar 79% in 2019. Daarmee is Leidsche Rijn de wijk waar inwoners het meest tevreden zijn over de bibliotheek in de buurt, op de voet gevolgd door inwoners van Vleuten-De Meern (77%). Inwoners van Oost zijn het minst tevreden met de bibliotheek in de buurt (50%).

Bibliotheekbezoek en aantal leners weer in de lift

Het totaal aantal leners bij Utrechtse bibliotheken nam na een kleine dip in 2018 weer toe in 2019 (met bijna 2,5% naar ruim 75.500 leners).Het bibliotheekbezoek nam zelfs fors toe, met bijna 10% (tot ruim 1.345.000 bezoekers). Na jaren van daling laat ook het aantal bezoekers van de website van de bibliotheek een kleine toename zien (van 1%). Een belangrijke oorzaak voor de positieve ontwikkeling in het aantal leners is de al eerder genoemde opening van de vestiging Leidsche Rijn Centrum. Deze nieuwe vestiging heeft veel leners en bezoekers getrokken. Bovendien heeft de ledenwerfactie die in deze periode georganiseerd is, ook in andere delen van de stad een positief effect gehad. Relatief veel mensen hebben een kennismakingsabonnement afgesloten. Deze kennismakingsabonnementen zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de stijging. De toename van het aantal leners zit voor een belangrijk deel bij jeugd (0 tot en met 11 jaar) en jongeren (12 tot en met 17 jaar), maar door de ledenwerfactie ook bij volwassenen.