Samenvatting

•    Een op de vijf Utrechters is lid van bibliotheek Utrecht

Kerncijfers

 2018201920202021
% inwoners dat tevreden is over bibliotheken in de buurt*6267-71
aantal leden bibliotheek73.80075.55275.71177.386
aantal bezoekers bibliotheek1.225.0001.344.9181.026.8781.046.320
aantal paginaweergaven website digitale bibliotheek-1.716.4102.262.4092.048.005

* De tevredenheid wordt gemeten o.b.v. het aantal inwoners dat een oordeel geeft (tevreden,  ontevreden, neutraal). De categorie 'weet niet' is hierbij buiten beschouwing gelaten.
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht; Bibliotheek Utrecht

Een op de vijf Utrechters is lid van bibliotheek Utrecht

In 2021 is het ledenaantal van Bibliotheek Utrecht met 2% toegenomen naar 77.386. Ook het aantal fysieke bezoeken is ongeveer 2% toegenomen ten opzichte van 2020. In 2021 hebben de dertien vestigingen in de stad zo veel mogelijk gepoogd de deuren open te houden tijdens de coronaperiode, al ligt het bezoekersaantal nog wel lager dan in 2019. Ook in 2021 zijn diensten digitaal aangeboden en zijn er boeken gebracht bij de leden. Het aantal paginaweergaven van de digitale bibliotheek is 9% lager dan in piekjaar 2020 maar nog steeds fors hoger dan voor de coronacrisis (+19%). Inwoners zijn vaker tevreden over de bibliotheek in de buurt dan in voorgaande jaren (71%).