Samenvatting

Ongeveer drie op de vijf Utrechters (62%) is tevreden over de bibliotheek in de buurt, een cijfer dat de afgelopen jaren niet of nauwelijks verandert. Het bibliotheekbezoek daalde met 3% naar 1,23 miljoen bezoekers in 2018. Het totaal aantal leners bij Utrechtse bibliotheken daalde licht, veroorzaakt door een afnemend aantal volwassenen en jongeren. Het aantal jeugdleden (tot 11 jaar) en leden van 65 jaar of ouder nam licht toe.

Kerncijfers

 2015201620172018
% inwoners dat tevreden is over bibliotheken in de stad-717269
% inwoners dat tevreden is over bibliotheken in de buurt62626362
aantal leners bibliotheek

69.355

69.83574.02573.800
aantal bezoekers bibliotheek1.293.9371.313.0291.266.5851.225.000
aantal bezoekers website digitale bibliotheek936.581894.289885.897836.900
aantal gebruikers app digitale bibliotheek--237.066388.044

Bron: Inwonersenquête, Gemeente Utrecht; Bibliotheek Utrecht

Vleuten-De Meern en Zuid meest tevreden over bibliotheek in de buurt

Het Utrechts oordeel over de bibliotheek in de buurt is in de afgelopen jaren niet tot nauwelijks veranderd. Ongeveer drie op de vijf Utrechters (62%) is tevreden over de bibliotheek in de buurt. Inwoners van Vleuten-De Meern zijn het meest tevreden (74%), gevolgd door inwoners van Zuid (70%). Inwoners van Oost zijn het minst tevreden met de bibliotheek in de buurt (44%). Op stedelijk niveau is de tevredenheid over het aanbod van bibliotheken in de stad gedaald van 72% naar 69%.

Bibliotheekbezoek en aantal leners daalt licht

Het totaal aantal leners bij Utrechtse bibliotheken daalde licht in 2018 (naar 73.800 leners). Deze daling wordt veroorzaakt door een afnemend aantal volwassen leden (minus 2%) en jongeren van 12 tot en met 17 jaar (minus 3%). Het aantal jeugdleden (0-11 jaar) en leden van 65 jaar of ouder neemt licht toe (beiden met 1%). Deze ontwikkeling is conform het landelijke beeld. Ook het bibliotheekbezoek daalde, met ruim 41.000 bezoekers. Het aantal gebruikers van de digitale dienstverlening (digitale bibliotheek) daarentegen laat een flinke toename zien. Deze stijging is te verklaren door de ingebruikname van de bieb-app, waarmee leners hun materialen kunnen verlengen en reserveren.