Samenvatting

In maart 2020 opende bibliotheek Neude de deuren, op een moment waarop de eerste maatregelen voor de coronacrisis net van kracht werden. De openingsfestiviteiten, de communicatiecampagne en diverse ledenwerfacties konden niet plaats vinden zoals gepland. De maatregelen hadden, en hebben, grote gevolgen voor bibliotheekbezoek. In 2020 had bibliotheek Utrecht bijna een kwart minder (fysieke) bezoekers. Het bezoek aan de digitale bibliotheek is fors gestegen (11%).

Kerncijfers

 2017201820192020
% inwoners dat tevreden is over bibliotheken in de stad*726973-
% inwoners dat tevreden is over bibliotheken in de buurt*636267-
aantal leners bibliotheek74.02573.80075.55275.711
aantal bezoekers bibliotheek1.266.5851.225.0001.344.9181.026.878
aantal bezoekers website digitale bibliotheek885.897836.900842.958934.731

* De tevredenheid wordt gemeten o.b.v. het aantal inwoners dat een oordeel geeft (tevreden,  ontevreden, neutraal). De categorie “weet niet” is hierbij buiten beschouwing gelaten. De volgende peiling van tevredenheid over bibliotheken is in 2021.
Bron: Inwonersenquête, Gemeente Utrecht; Bibliotheek Utrecht

Bibliotheekbezoek meer digitaal

In maart 2020 opende bibliotheek Neude de deuren, op een moment waarop de eerste maatregelen voor de coronacrisis net van kracht werden. Onder andere de openingsfestiviteiten, de communicatiecampagne en allerlei ledenwerfacties konden niet plaats vinden zoals gepland. Ook later in 2020 had de coronacrisis ingrijpende gevolgen voor de bibliotheek Utrecht. Het aantal bezoekers van de website van de bibliotheek fors (11%), maar het totaal aantal leners bij Utrechtse bibliotheken nam in 2020 met bijna een kwart af (24%). Hierin is het effect zichtbaar van maatregelen in de coronacrisis, zoals de bibliotheeksluiting tijdens de lockdown. Door de coronacrisis heeft de bibliotheek Utrecht in 2020 meer ingezet op de digitale bibliotheek. Onder andere door het bevorderen van het aanbod E-books, een online portaal voor scholen en scholieren ter ondersteuning van online-onderwijs en door het openen van de “Afhaalbibliotheek”. Toch compenseert het extra online bezoek de krimp in het fysieke bezoek niet volledig. In 2020 is het totaal van online en fysiek bibliotheek bezoek alsnog gedaald met ruim 10%. Ondanks de maatregelen rondom de coronacrisis is in 2020 het ledenaantal licht toegenomen (<1%).

Global Goals dashboard

Utrecht wil een stad zijn waarin gezondheid en leefbaarheid voorop staan. We stoppen daarom energie in een betere kwaliteit van leven voor iedereen. Internationaal leveren we daarmee een bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dat zijn de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN) om samen te werken aan een betere wereld voor iedereen.

Voor Onderwijs & vaardigheden gaat het om de stedelijke doelstelling Veerkracht en gelijke kansen. De SDG’s richten zich op:

  • Goed Onderwijs: Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen.

  • Ongelijkheid verminderen: Dring ongelijkheid in en tussen landen terug.

  • Klimaatactie: Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

Naar het dashboard