Samenvatting

Tweederde van de Utrechtse huishoudens (67%) beschikt over een auto. 4% van de inwoners heeft binnen hun huishouden tenminste één elektrische auto, een lichte toename ten opzichte van 2018 (3%). 17% van de huishoudens heeft een deelauto gebruikt. Meer Utrechters dan in 2018 zijn tevreden over de bereikbaarheid per auto van de eigen buurt en van de binnenstad. Het aantal parkeerplekken in garages in en aan de randen van de binnenstad is onveranderd ten opzichte van 2018. Het aantal betaalde parkeerplekken op straat verspreid over de stad groeide met ruim 400 plekken naar een totaal van ruim 32.900.

Kerncijfers

 2016201720182019
% huishoudens met één of meerdere auto's69696867
% huishoudens met één of meerdere elektrische auto's3434
% huishouden dat wel eens gebruik maakt van deelauto12131517
% inwoners dat tevreden is over bereikbaarheid buurt per auto

70

69

6871
% inwoners dat tevreden is over bereikbaarheid binnenstad per auto23262631
% inwoners dat met de auto naar de binnenstad gaat5544
% inwoners dat vaak last heeft van onveilig parkeren in de buurt17161416
% inwoners dat tevreden is over parkeergelegenheid op straat voor auto's in de buurt51515051

Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht

Tweederde Utrechters beschikt over een auto

Tweederde van de Utrechters (67%) beschikt binnen hun huishouden over een auto. Ondanks dat het aantal personenauto’s sinds 2017 is toegenomen van 129.843 naar 131.482, is door de groei van het aantal huishoudens in de stad, het aandeel huishoudens met een auto sinds 2017 licht afgenomen van 69 naar 67%. 4% van de Utrechtse huishoudens heeft één of meer elektrische auto. Dit is een toename ten opzichte van 2018, toen 3% één of meerdere elektrische auto’s had. In de wijken Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn is het aandeel huishoudens met een elektrische auto het hoogst (beide 7%), in Binnenstad het laagst (2%).

Deelautogebruik blijft toenemen

17% van de inwoners van Utrecht geeft aan dat er binnen zijn of haar huishouden het afgelopen jaar gebruik is gemaakt van een deelauto. Het gebruik van deelauto’s is vooral op een informele manier: 11% van de Utrechters heeft in 2019 een auto gedeeld met familie, kennissen of buren. Een lichte toename zien we in het gebruik van een deelauto via een organisatie zoals Greenwheels of ConnectCar (6% t.o.v. 4% in 2018).

De deelauto is vooral populair in Binnenstad, waar 31% van de inwoners hier wel eens gebruik van maakt. In Vleuten-De Meern en Overvecht is het deelautogebruik met respectievelijk 6% en 11% relatief laag. Tegelijk is het aandeel huishoudens met een eigen auto in Vleuten-De Meern het hoogst (90%) en Binnenstad het laagst (38%). In Leidsche Rijn nam het deelautogebruik toe van 9% in 2018 naar 13% in 2019.

In 2019 telde Utrecht 4.265 deelauto’s. Van alle Nederlandse gemeenten, heeft alleen Amsterdam er meer (8.997). Utrecht scoort wel het hoogst als het gaat om het aantal deelauto’s per 100.000 inwoners. Per 100.000 inwoners heeft Utrecht 1.209 deelauto’s, Amsterdam telt er per 100.000 inwoners 1.042.

Toename tevredenheid over bereikbaarheid binnenstad per auto

Zeven van de tien Utrechters (71%) zijn tevreden over de bereikbaarheid van hun eigen buurt per auto. Ten opzichte van 2018 is dat een lichte toename (68% tevreden in 2018). Slechts 4% van de inwoners gaat meestal met de auto naar de binnenstad. Bijna een derde (31%) van de Utrechters oordeelt positief over de bereikbaarheid van de binnenstad met de auto. Ten opzichte van 2018 (26%) is die tevredenheid flink toegenomen. De toename van de tevredenheid over de bereikbaarheid komt vooral door de toename van tevredenheid onder inwoners die níet met de auto naar de binnenstad gaan. Van hen was in 2018 25% tevreden over de bereikbaarheid van de binnenstad en in 2019 is dat 30%.

4% van de Utrechters geeft aan bij een bezoek aan de binnenstad meestal de auto als vervoermiddel te kiezen. Inwoners van de verder van de binnenstad gelegen Vleuten-De Meern (10%) en Leidsche Rijn (9%) pakken hiervoor wat vaker de auto dan gemiddeld.

Last van onveilig parkeren stabiel

16% van de Utrechters geeft aan vaak last te ondervinden van onveilig parkeren in hun buurt. De afgelopen jaren schommelt dit aandeel rond de 16%. Onveilig parkeren is vooral een probleem in West (26% vaak last), en dan met name in de subwijk Lombok, Leidseweg (37% vaak last). In Oost, Noordoost (beide 9% vaak last) en Vleuten-De Meern (10% vaak last) is dit parkeerprobleem minder vaak aan de orde.

Aantal betaalde parkeerplaatsen op straat gestegen

51% van de Utrechts is tevreden over de parkeergelegenheid op straat voor auto’s in hun buurt. In parkeergarages in en aan de randen van de binnenstad is plek voor bijna 5.900 auto’s. Dat zijn er evenveel als in 2018. Op de Jaarbeursterreinen is plek voor ruim 4.300 auto’s. In de P+R garages aan de randen van de stad zijn door de week bijna 1.900 parkeerplaatsen. In het weekend hebben de P+R garages capaciteit voor bijna 4.000 auto’s. Dit aantal is ongewijzigd ten opzichte van 2018. Verder zijn er per 1 januari 2020 bijna 33.000 betaalde parkeerplekken op straat verspreid over de stad. Dit zijn er opnieuw meer dan een jaar geleden, door invoering van het betaald parkeren op het Kouwerplantsoen, de Waalstraat, Gazellestraat, het Eykmanhof en Smaragdhof.

Overige cijfers

 2016201720182019
aantal parkeerplaatsen in parkeergarages binnenstad en randen*4.8545.0965.8555.855
aantal parkeerplaatsen Jaarbeursterreinen6.3006.300> 4.300> 4.300
aantal parkeerplaatsen P+R's (maximale capaciteit)

1.865**/

3.865***

1.865**/

3.865***

1.894**/

3.955***

1.894**/

3.955***

aantal parkeerplaatsen betaald op straat30.55331.17332.52432.947

* Openbare plekken, excl. belanghebbendengarages, ** maandag t/m vrijdag, *** weekend.
Bron: gemeente Utrecht