Samenvatting

  • Particuliere autovloot groeit met 3%
  • Aantal (deels) elektrische auto’s neemt met 30% toe
  • Lagere verkeersintensiteit motorvoertuigen sinds corona
  • Minder parkeerplaatsen in parkeergarages in de binnenstad
  • Helft Utrechters tevreden over aantal autoparkeerplekken op straat in de buurt van eigen woning
  • Last van onveilig parkeren in de buurt stabiel

Kerncijfers

 2018201920202021
% inwoners van een huishouden met één of meerdere personenauto's in het huishouden---68
aantal personenauto’s van particulieren102.572103.995105.410108.447
aantal personenauto’s van particulieren per 1.000 inwoners295295295302
% inwoners van een huishouden met één of meerdere elektrische auto's---8
aantal volledig elektrische personenauto’s (geregistreerd bij eigenaar, incl. auto’s van in Utrecht gevestigde leasemaatschappijen)

 1.231

 3.298

 5.143

 7.012

aantal plug-in hybride personenauto’s (geregistreerd bij eigenaar, incl. auto’s van in Utrecht gevestigde leasemaatschappijen)

 3.202

 2.638

 2.100

 2.412

% inwoners dat tevreden is over bereikbaarheid binnenstad per auto

26

31

-

32

% inwoners dat met de auto naar de binnenstad gaat

4

4

-

5

aantal parkeerplaatsen in parkeergarages binnenstad en randen*

5.855

5.855

4.323

4.719

aantal parkeerplaatsen Jaarbeursterreinen

> 4.300

> 4.300

>3.100

>3.100

aantal parkeerplaatsen P+R's (maximale capaciteit maandag t/m vrijdag)

1.894

1.894

2.694

2.074

aantal parkeerplaatsen P+R's (maximale capaciteit weekend)

3.955

3.955

4.755

4.135

aantal parkeerplaatsen betaald op straat

32.524

32.947

34.785

36.676

% inwoners dat vaak last heeft van onveilig parkeren in de buurt

14

16

-

15

* Openbare plekken, excl. belanghebbendengarages
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht; CBS; RDW, bewerking RVO; gemeente Utrecht

Particuliere autovloot groeit met 3%

Met de groei van Utrecht, groeit ook het aantal particuliere personenauto’s. Echter, na een jarenlange evenredige groei, groeit het autobezit in 2021 harder dan het inwonertal. Met een totaal van 108.447 particuliere personenauto’s, heeft Utrecht per 1.000 inwoners 302 personenauto’s. De afgelopen jaren waren dat er 295 per 1.000 inwoners. Ook in andere grote steden is eenzelfde ontwikkeling van toename van het autobezit te zien. We weten niet of dit een coronaeffect is.

Een derde van de Utrechters (32%) heeft binnen het huishouden geen beschikking over een auto. De helft van de Utrechters (53%) heeft er een en 15% heeft er twee of meer. Inwoners met twee of meer auto’s tot hun beschikking wonen vooral aan de randen van de stad. Mogelijk houdt dat verband met de inrichting van de wijken, de beschikbare ruimte.

Aantal (deels) elektrische auto’s neemt met 30% toe

Het gaat hierbij om in Utrecht geregistreerde plug-in hybride personenauto’s (met zowel een elektro als een verbrandingsmotor) en volledig elektrische personenauto’s, en het is inclusief auto’s van in Utrecht gevestigde leasemaatschappijen. Net zoals in 2020, heeft Utrecht ook in 2021 relatief gezien de meeste (deels) elektrische personenauto’s van de G4. Per 1.000 inwoners telde Utrecht er 26, Amsterdam 24, Den Haag 20 en Rotterdam 12. Vorig jaar waren dat er in Utrecht 20 per 1.000 inwoners.

8% van de Utrechters heeft binnen het huishouden een of meer elektrische auto’s. In de wijken aan de westkant van Utrecht, met name Leidsche Rijn (14%) en Vleuten-De Meern (13%), is het aandeel elektrische auto’s het grootst. In Binnenstad (3%), Overvecht (4%) en Zuid (5%) wonen relatief minder Utrechters met een of meer elektrische auto’s in het huishouden.

Lagere verkeersintensiteit motorvoertuigen sinds corona

De veelheid aan coronamaatregelen drukken op de motorvoertuigenintensiteit; mensen werken thuis en recreatieve bezoeken worden uitgesteld. Onze meetpunten onderschrijven dit waarbij op alle punten de intensiteit op momenten flink en andere momenten slechts licht is gedaald. We baseren ons hier op vijf meetpunten, verdeeld over de stad: Westplein, Universiteitsweg, A28, Archimedeslaan en Briljantlaan. Er is alleen op werkdagen gemeten, dus niet in het weekend of tijdens vakanties, en er is niet gecorrigeerd voor eventuele wegwerkzaamheden. Of de meetpunten een representatief beeld geven voor de stad als geheel, is niet bekend.

In 2021 is het met name rustiger (minder druk) op de A28. Bij de andere meetpunten, meer ín de stad, is de intensiteit maar licht lager dan voor corona. Vooral in het eerste kwartaal van 2021 is de invloed van de lockdown duidelijk te zien. De meetpunten samen laten in 2021 ten opzichte van 2019 een gemiddelde afname zien van 25%. Ten opzichte van 2020 is dat een toename van 6%.

Minder parkeerplaatsen in parkeergarages in de binnenstad

Parkeergarage P2 en P6 (Hoog Catharijne) waren heel 2021 gesloten en P3 (eveneens Hoog Catharijne) was alleen open voor abonnementhouders. Verder leverde het Jaarbeursterrein parkeerplekken in, omdat P2 daar diende als corona-teststraat. Ook het aantal P+R parkeerplaatsen was lager dan vorig jaar. Dit kwam omdat P+R Berlijnplein gesloten was.

Door de uitbreiding van betaald parkeren groeide het aantal betaalde parkeerplaatsen op straat met 1.910. Het gaat hierbij om parkeerplaatsen die eerder niet betaald waren, en nu wel. 19 parkeerplekken zijn opgeheven voor fietsparkeerplekken en extra groen in de buurt.

De tevredenheid over de bereikbaarheid van de binnenstad per auto is het laagst van alle vervoerswijzen. Slechts een derde van de Utrechters (32%) is tevreden over die bereikbaarheid. Het aandeel inwoners dat per auto naar de binnenstad gaat, is al jaren stabiel (5%).

Helft Utrechters tevreden over aantal autoparkeerplekken op straat in de buurt van eigen woning

Een derde (33%) van de Utrechters vindt het juist te weinig en een op de tien (8%) vindt het te veel. Ruim een derde van de inwoners van Vleuten-De Meern (41%) en Leidsche Rijn (35%) vindt dat er te weinig autoparkeerplekken zijn. Echter, zij scoren ook relatief hoog als het gaat om het hebben van een tweede auto (of meer) in het huishouden. In West en Noordwest (beide 11%) en Noordoost en Oost (beide 10%) wonen relatief veel inwoners die vinden dat er te veel autoparkeerplekken in de buurt van hun woning zijn.

Last van onveilig parkeren in de buurt stabiel

15% van de Utrechters heeft vaak last van onveilig parkeren in zijn of haar buurt. Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Onveilig parkeren is vooral een probleem in Zuidwest en Overvecht (beide 24% vaak last), maar ook in Noordwest en West wordt door een op de vijf overlast ervaren. Met name in de subwijken Kanaleneiland (34%), Taagdreef, Wolgadreef en Lombok, Leidseweg (beide 30%) hebben relatief veel inwoners vaak last van onveilig parkeren. In De Meern (6%) wordt hiervan de minste overlast van ervaren.