Samenvatting

Zeven van de tien Utrechters (68%) beschikken over een auto. 3% heeft een elektrische auto. Utrecht is de winnaar van de landelijke Autodeel Award 2018. Het deelautogebruik steeg in het afgelopen jaar licht, van 13% naar 15%. Utrechters hadden in 2018 iets minder vaak last van onveilig parkeren in hun buurt. Het aantal parkeerplekken in garages in en aan de randen van de binnenstad steeg in 2018 door opening van parkeergarage Croeselaan met bijna 800 plaatsten naar 5.900. Ook het aantal betaalde parkeerplekken op straat verspreid over de stad groeide met ca. 1.350 plekken naar een totaal van ruim 32.500.

Kerncijfers

 2015201620172018
% huishoudens met een of meerdere auto's69696968
% huishoudens met een of meerdere elektrische auto's4343
% inwoners dat binnen huishouden wel eens gebruik maakt van deelauto-121315
% inwoners dat tevreden is over bereikbaarheid buurt per auto

70

70

69

68
% inwoners dat tevreden is over bereikbaarheid binnenstad per auto23232626
% inwoners dat met de auto naar de binnenstad gaat6554
% inwoners dat vaak last heeft van onveilig parkeren in de buurt16171614
% inwoners dat tevreden is over parkeergelegenheid op straat voor auto's in de buurt51515150

Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht

Zeven van de tien Utrechters beschikken over een auto

Zeven van de tien Utrechters (68%) beschikken binnen hun huishouden over een auto. Dit aandeel is al jaren stabiel. 3% van de Utrechters heeft een elektrische auto. Bewoners van de Binnenstad bezitten met 41% het minst vaak een eigen auto. Onder bewoners van Leidsche Rijn (85%) en Vleuten-De Meern (93%) is het autobezit het hoogst. 50% van de Utrechts is tevreden over de parkeergelegenheid op straat voor auto’s in hun buurt.

Gemeente Utrecht winnaar Autodeel Award 2018

De gemeente Utrecht is de winnaar van de Autodeel Award 2018. Natuur & Milieu en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beoordeelden dertig gemeenten op wat zij doen op het gebied van autodelen. De gemeente Utrecht kwam als beste uit de bus, vanwege de brede aanpak en de jarenlange inzet op de groei van het autodelen. Inmiddels maakt 15% van de Utrechters wel eens gebruik van een deelauto. Dit aandeel is licht gestegen ten opzichte van 2017 (13%). Utrecht heeft daarmee de meeste deelauto’s per inwoner (ruim 950 per 100.000 inwoners) in heel Nederland. De deelauto is met name populair in de Binnenstad, waar 27% van de bewoners hier wel eens gebruik van maakt. In Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern, wijken waar het eigen autobezit hoog ligt, is het deelautogebruik met 9% en 5% relatief laag.

Kwart Utrechters tevreden over bereikbaarheid binnenstad per auto

Zeven van de tien Utrechters (68%) zijn tevreden over de bereikbaarheid van hun eigen buurt per auto. Een kwart (26%) oordeelt positief over de bereikbaarheid van de binnenstad met de auto. Ten opzichte van 2017 zien we wat dit betreft geen veranderingen. 4% van de Utrechters geeft aan bij een bezoek aan de binnenstad meestal voor de auto als vervoermiddel te kiezen. Bewoners van de verder van de binnenstad gelegen wijken Leidsche Rijn (9%) en Vleuten-De Meern (10%) pakken hiervoor wat vaker de auto dan gemiddeld.

Iets minder overlast van onveilig parkeren

14% van de Utrechters geeft aan vaak last te ondervinden van onveilig parkeren in hun buurt. Dit is een lichte verbetering ten opzichte van 2017 (16%). Onveilig parkeren is vooral een probleem in West (26% vaak last van). In Noordoost (6% vaak last van) is dit probleem duidelijk minder vaak aan de orde.

Aantal betaalde parkeerplaatsen in garages en op straat gestegen

In parkeergarages in en aan de randen van de binnenstad is plek voor bijna 5.900 auto’s. Dat zijn bijna 800 plekken meer dan in 2017. Dit als gevolg van de opening van de parkeergarage Croeselaan in september 2018 (778 parkeerplaatsen). Op de Jaarbeursterreinen is plek voor ruim 4.300 auto’s. In de P+R garages aan de randen van de stad zijn door de week bijna 1.900 parkeerplaatsen. In het weekend hebben de P+R garages capaciteit voor bijna 4.000 auto’s. Dit aantal is licht gestegen ten opzichte van 2017 als gevolg van een wijziging op P+R Leidsche Rijn en de herinrichting van Westraven. Verder zijn er per 1 januari 2019 ruim 32.500 betaalde parkeerplekken op straat verspreid over de stad. Dit zijn er opnieuw meer dan een jaar geleden, door uitbreiding van het betaald parkeren naar onder andere Lamerislaan, Topaaslaan, Oog in Al, Plantage, Smaragdplein en in Leidsche Rijn.

Overige cijfers

 2015201620172018
aantal parkeerplaatsen in parkeergarages binnenstad en randen*3.5544.8545.0965.874
aantal parkeerplaatsen Jaarbeursterreinen6.5006.3006.300>4.300
aantal parkeerplaatsen P+R's (maximale capaciteit)

1.865**/

3.865***

1.865**/

3.865***

1.865**/

3.865***

1.894**/

3.955***

aantal parkeerplaatsen betaald op straat30.06930.55331.17332.524

* openbare plekken, excl. belanghebbendengarages
** maandag t/m vrijdag
*** weekend
Bron: gemeente Utrecht