Samenvatting

  • Energiegebruik en CO2-uitstoot per inwoner nemen af
  • Op een kwart van de Utrechtse daken (24%) liggen zonnepanelen
  • Tijdpad voor welke buurt wanneer van het aardgas afgaat is bekend
  • Er zijn meer energiebesparende maatregelen genomen
  • 50% groei (semi-)publieke oplaadpunten voor elektrische auto’s

Kerncijfers

 2018201920202021
CO2-emissie kg/inwoner3.7483.3432.953-
CO2-uitstoot totaal (in 1.000 ton)1.3131.1881.059-
totaal energiegebruik (TeraJoule)14.61013.97213.919-
aanwezig vermogen zonnepanelen in Utrecht (kWpiek)46.81074.434100.871-
% hernieuwbare energie3,97,8--
% hernieuwbare elektriciteit2,74,2--
% daken met zonnepanelen10131724
% inwoners dat energie en milieu spaart door regelmatig lopend of op de fiets gaan7978-79
% inwoners dat energie en milieu spaart door geen of minder vlees te eten3944-46
aantal (semi-)publieke laadpunten* 1.5912.0923.133
% huishoudens met een of meerdere elektrische auto's34-11

* Aantallen per juli; een laadpaal heeft meestal twee laadpunten. Er is een trendbreuk in de gegevensverzameling en daarom geen data van 2018 en ouder.
Bron: eigen berekeningen gemeente Utrecht obv Klimaatmonitor en Eneco; Inwonersenquête, gemeente Utrecht; Klimaatmonitor RWS; Luchtfoto analyse SmartDodo's

Energiegebruik en CO2-uitstoot per inwoner nemen af

Ten opzichte van 2019 is het totale gebruik van energie in 2020 met 0,4% gedaald (de cijfers over 2021 zijn nog niet bekend). Het gebruik van particulier gas en elektriciteit steeg met respectievelijk 4% en 3%. Het thuiswerken vanwege de coronamaatregelen heeft waarschijnlijk hieraan bijgedragen. Het zakelijk gasverbruik daalde sterk met 12%, het zakelijk elektriciteitsgebruik steeg met 0,5%.

De totale CO2-emissie nam in Utrecht in 2020 met 11% af ten opzichte van 2019. Dit komt vooral door de schonere elektriciteitsproductie in Nederland en warmteproductie voor Utrecht. In deze periode groeide het aantal inwoners in de stad met 1%. Per inwoner is de CO2-emissie met 12% gedaald.

Op een kwart van de Utrechtse daken (24%) liggen zonnepanelen

Dit is op basis van luchtfoto’s berekend. In 2020 was dat nog 17%. Het opgestelde vermogen van zonnepanelen nam tussen 2019 en 2020 met 36% toe. Het aandeel huishoudens met groene stroom is in 2021 de helft (51%). Het aandeel hernieuwbare energie is in Utrecht gestegen van 3,9% in 2018 naar 7,9% in 2019, hernieuwbare elektriciteit steeg in die jaren van 2,7% naar 4,2%.

Tijdpad voor welke buurt wanneer van het aardgas afgaat is bekend

In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om alle woningen en gebouwen in Nederland te verduurzamen en gefaseerd over te schakelen op andere warmtebronnen dan aardgas. De Transitievisie Warmte – om alle bestaande woningen van het aardgas te halen – is door de Raad aangenomen. Daarin staat per buurt het meest waarschijnlijke alternatief en in welk tijdvak tot 2050 de buurt aan de beurt is. Overvecht-Noord met circa 8.000 woningen is de eerste aangewezen wijk die uiterlijk in 2030 aardgasvrij moet zijn.  Eind 2021 zijn er 2.568 woningen en gebouwen op particulier initiatief van het aardgas afgesloten.

Als het gaat om aardgasvrij maken van de woning informeert ruim een kwart van de eigen woningbezitters zich of treft al maatregelen, een vijfde geeft aan al aardgasvrij te zijn (voornamelijk mensen die aangesloten zijn op de stadsverwarming, zoals in Leidsche Rijn). Bijna vier op de tien mensen met een koopwoning zijn hier niet mee bezig. Twee jaar geleden was dit nog de helft. Een tiende van de woningbezitters heeft nog nooit gehoord van aardgasvrij.

Er zijn meer energiebesparende maatregelen genomen

Goede isolatie is de eerste stap om van het gas af te gaan. Dubbelglas of voorzetramen zijn in 2021 de meest populaire energiebesparende maatregelen in woningen. Ongeveer de helft van de woningen heeft muurisolatie (56%), dakisolatie (51%) en/of vloerisolatie (48%). Utrechters met een koopwoning treffen vaker energiebesparende maatregelen in hun woning dan mensen met een huurwoning. Zo heeft 93% van de inwoners met een koopwoning in 2021 dubbelglas of voorzetramen versus 75% van de inwoners met een huurwoning. Uit luchtfoto’s van 2021 blijkt dat van de inwoners met een koopwoning 29% zonnepanelen op zijn dak heeft om elektriciteit op te wekken (in 2020 was dit 20%). Bij sociale huurwoningen is dit 20% (in 2020: 14%). Ook bij minder gebouwgebonden maatregelen zoals groene stroom scoren kopers hoger (63%) dan huurders (37%). Alle voorzieningen in de tabel groeien ten opzichte van 2019.

50% groei (semi-)publieke oplaadpunten voor elektrische auto’s

Utrecht heeft van de vier grootste gemeenten de meeste (deels) elektrische personenauto’s per 1.000 inwoners. Halverwege 2021 telde Utrecht 3.133 (semi-)publieke oplaadpunten (een laadpaal heeft meestal twee oplaadpunten). Dat is een groei van 50% ten opzichte van 2020. In de gemeente Utrecht zijn er 8,7 laadpalen per 1.000 inwoners. Dat is iets hoger dan in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De druk op de laadpalen nam de afgelopen jaren erg toe, maar is nu weer op een voldoende niveau. Dit komt door het bijplaatsen van 700 publieke laadpalen en door de vermindering in mobiliteit als gevolg van de coronamaatregelen.