Utrecht Monitor 2020 en de gevolgen van corona

Dit is de 23e editie van de Utrecht Monitor. Resultaten uit het verleden zijn nooit een garantie voor resultaten in de toekomst. Dat maken de gevolgen van de verspreiding van het coronavirus duidelijk. Waar de Utrecht Monitor normaal gesproken geldt als een van de graadmeters voor de evaluatie van ingezet beleid, heeft de verspreiding van het coronavirus in 2020 grote impact op dit beleid. Hoe acties en beleidswijzigingen op de lange termijn gaan uitpakken, is erg onzeker. We verwachten een trendbreuk voor veel cijfers, waardoor informatie over 2019 - het onderwerp van de huidige monitor - extra belangrijk wordt. Naast de monitor werkt Onderzoek & Advies aan een trendrapport, waarin met actuele cijfers inzichtelijk wordt gemaakt wat de gevolgen zijn van de verspreiding van het coronavirus. De derde editie van de Trendrapportage coronavirus is ondertussen verschenen. Bekijk deze direct onderaan deze pagina.

Samenvatting

Utrecht zet in op de kansen die de stedelijke groei biedt om op alle fronten een betere stad te worden, onder het motto: Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen. Deze aanpak richt zich sterk op samenwerking op de grote stedelijke opgaven. Om die reden zijn de belangrijkste ontwikkelingen uit de Utrecht Monitor samengevat langs deze opgaven, dit jaar voor het eerst gecombineerd met het internationale ‘Global Goals’ perspectief.

Samenvatting


Belangrijkste resultaten

Per thema zijn de belangrijkste resultaten op een rij gezet. Zo bent u eenvoudig en snel op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen.

Bevolking & bestuur Fysieke leefomgeving Economie & inkomen Sociale leefomgeving


Utrecht in Cijfers

Utrecht in Cijfers is de online databank van de gemeente Utrecht. Met Utrecht in Cijfers kunt u zelf betrouwbare cijfers zoeken over Utrecht en de wijken en buurten van de stad. Per thema hebben we alvast een selectie gemaakt van de belangrijkste cijfers. Utrecht in Cijfers volgt de thema's en opbouw van de Utrecht Monitor.

Utrecht in Cijfers


Trendrapportage coronavirus

In de Trendrapportage coronavirus kijken we naar recente ontwikkelingen in de stad en regio Utrecht als gevolg van de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen die daaromheen genomen zijn. De derde editie volgt de ontwikkelingen tot begin december 2020, dus tot voor de lockdown van 15 december 2020. Klik rechts bovenin de rapportage om het volledige scherm te openen of te downloaden.

Alle updates

Datum

16 december 2020

update

Cijfers over de ontwikkeling van de bevolking van Utrecht zijn aagepast op basis van de Bevolkingsprognose 2020.

Datum

14 mei 2020

update

De nieuwe Utrecht Monitor is gepubliceerd. Bijna alle onderwerpen zijn bijgewerkt met cijfers over 2019.