Utrecht Monitor

Utrecht Monitor: editie 2018

Dit is de 21ste editie van de Utrecht Monitor. De monitor bevat actuele feiten en cijfers over de stad. We vergelijken de laatste cijfers over Utrecht met die van eerdere jaren, met landelijke cijfers en met andere grote steden. Zo zien we trends en ontwikkelingen die helpen bij het maken van beleid.

Naar de samenvatting     Naar de index

Inwonersenquête als belangrijke bron

De Inwonersenquête is een belangrijke bron van informatie voor de Utrecht Monitor. Al meer dan 20 jaar wordt met deze enquête gepeild wat Utrechters van hun buurt en de stad vinden. Dit levert informatie op over meningen en gevoelens van Utrechters. Het gaat over een doorsnede van de Utrechtse bevolking, waarbij een grote groep Utrechters op willekeurige basis geselecteerd is. Hierdoor is het mogelijk om betrouwbare uitspraken te doen over wat de Utrechter vindt op het niveau van wijken en subwijken. Door het opnemen van jaarlijks terugkerende vragen kunnen trends gesignaleerd en gevolgd worden.

Naar de vragenlijst     Naar het dashboard

 

Utrecht van binnenuit

Het rapport ‘Utrecht van binnenuit’ geeft inzicht in de manier waarop inwoners en ondernemers in Utrecht naar de gemeente kijken. Daarnaast beschrijft het rapport hoe zij het wonen, leven en ondernemen in de stad ervaren. De resultaten van dit onderzoek zijn bedoeld om bestaande onderzoeken en beleidsnotities te verrijken en illustreren.

Naar het rapport

Gerelateerde websites

WistUdata Utrecht

Zoekt u cijfers over de stad, een wijk of buurt? Online database WistUdata geeft de meest actuele gegevens over wonen, werk, veiligheid, economie, verkeer en meer. In WistUdata kunt u zelf makkelijk informatie selecteren, en cijfers weergeven in een kaartje, grafiek of tabel.

Naar WistUdata

 

Volksgezondheidsmonitor Utrecht

De Volksgezondheidsmonitor biedt een breed zicht op gezondheid en factoren die daarop van invloed zijn. Ook signaleert de VMU ontwikkelingen in de tijd en vergelijkt Utrechtse data met gegevens uit andere grote steden en met landelijke gegevens.

Naar de Volksgezondheidsmonitor

 

Provincie: Staat van Utrecht

De Staat van Utrecht is een digitale, regionale kennisbron bedoeld om maatschappelijke vraagstukken binnen de provincie te kunnen signaleren en het agenderen te faciliteren. De Staat van Utrecht heeft twee hoofdfuncties: die van monitoringsinstrument en die van dialoog-aanjager.

Naar de Staat van Utrecht

Heeft u vragen of opmerkingen over de Utrecht Monitor, of mist u nog belangrijke zaken? Stuur ons een e-mail.

onderzoek@utrecht.nl