Samenvatting

We zien in 2019 weer veel positieve ontwikkelingen in Utrecht. In een groeiende stad gaat het met de meeste inwoners goed. Dit tonen de nieuwste cijfers over Utrecht, zoals opgenomen in deze editie van de Utrecht Monitor. De Utrecht Monitor maakt een dwarsdoorsnede van de stad en laat met cijfers en trends zien hoe de stad ervoor staat.

Naar de samenvatting

Alle updates

Datum

11 december 2019

update

Cijfers over de ontwikkeling van de bevolking van Utrecht zijn aagepast op basis van de Bevolkingsprognose 2019.

Datum

15 oktober 2019

update

In het onderdeel Sociale Kracht - Voorzieningen & Ondersteuning Volwassenen zijn nieuwe gegevens opgenomen over buurtteams sociaal, Wmo-trajecten en cliëntervaring.