Samenvatting

In 2019 zijn ruim 3.000 woningen opgeleverd. Daarnaast is in 2019 een vergelijkbaar aantal woningen in aanbouw genomen (start bouw). Dit is minder dan in 2017, toen het aantal opleveringen en het aantal in aanbouw genomen woningen piekte, maar nog steeds hoger dan daarvoor.

Kerncijfers

 2016201720182019

totaal aantal opleveringen*

 -

3.170

3.094

3.015

start bouw koopwoningen

 896

995 

596

883

start bouw huurwoningen**

1.197

3.508

2.704

2.137

start bouw onzelfstandige studenteneenheden

370

60

0

0

% inwoners dat vaak overlast door bouwwerkzaamheden ervaart in de eigen buurt

13

14

14

14

% inwoners dat (bijna) nooit overlast door bouwwerkzaamheden ervaart in de eigen buurt

53

50

49

49

% inwoners dat het idee heeft dat gemeente voldoende optreedt tegen geluids- en verkeersoverlast door bouwwerkzaamheden***

-

-

-

22

% inwoners dat het idee heeft dat gemeente onvoldoende optreedt tegen geluids- en verkeersoverlast door bouwwerkzaamheden***

-

-

-

26

* Het aantal opleveringen betreft nieuwbouw, verbouw en splitsing (excl. overige opleveringen).
** Zelfstandige studenteneenheden zijn opgenomen in de categorie ‘start bouw huurwoningen’. In 2017 is de registratie van de woningtelling omtrent zelfstandige en onzelfstandige studenteneenheden gewijzigd. Hierdoor is het mogelijk dat een aantal woningen in de groep ‘start bouw huurwoningen’ in 2017 na de wijziging aangemerkt zijn als onzelfstandige studenteneenheden en niet terug komen in de cijfers over de woningvoorraad (aantal opleveringen).
*** Door wijzigingen in de vragenlijst in 2019 wordt dit cijfer niet vergeleken met eerdere resultaten.
Bron: gemeente Utrecht, basisadministratie gebouwen (BAG); Meerjaren Perspectief Ruimte (MPR); Inwonersenquête, gemeente Utrecht.

Toename nieuwe woningen

In 2019 zijn er in totaal 3.015 woningen opgeleverd door nieuwbouw, verbouw en splitsing. 41% van de toegevoegde woningen zijn opgeleverd in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. Dat is minder dan in 2018 (52%) en 2017 (64%). Stedelijk gezien is het aantal opleveringen in 2019 vergelijkbaar met 2018 (3% daling).

Startbouw

In 2019 is gestart met de bouw van 3.020 woningen. Dit zijn 280 woningen minder dan in 2018. Net als het aantal opleveringen piekte ook de start bouw in 2017. Van de woningen waarvan in 2019 is gestart met de bouw betreft het merendeel huurwoningen (71%). Hiervan is 57% een sociale huurwoningen (incl. 200 zelfstandige studenteneenheden).

Tevredenheid aanpak overlast bij bouwwerkzaamheden

In 2019 vindt 22% van de Utrechters dat de gemeente voldoende optreedt tegen geluids- en verkeersoverlast door bouwwerkzaamheden. Het percentage Utrechters dat ontevreden is over de aanpak van geluids- en verkeersoverlast door bouwwerkzaamheden is 26%. Door een trendbreuk in de vragenlijst is dit cijfer niet vergelijkbaar met de scores in voorgaande jaren. Het aandeel inwoners overlast ervaart van bouwwerkzaamheden in de buurt is gelijk aan voorgaande jaren (14%). Ook het aandeel inwoners dat aangeeft (bijna) nooit overlast te ervaren is stabiel (49%).