Gezondheid jeugd

 • Met de meeste Utrechtse kinderen en jongeren gaat het goed
 • Tijdens corona zijn er ongunstige ontwikkelingen in mentale gezondheid en de sociale omgeving van de Utrechtse jeugd
 • Wisselend beeld voor leefstijl tijdens corona
 • Literatuuronderzoek: Negatieve impact van corona op jeugd, maar lange termijneffecten nog onduidelijk
 • Ongeveer 2.500 jonge Utrechtse kinderen groeien op in een gezin in een kwetsbare situatie
 • Gezondheidsverschillen bestaan al op jonge leeftijd en nemen toe naarmate kinderen ouder worden.
 • Lichte stijging in vaccinatiegraad onder 2- en 14-jarigen, lichte daling onder 5- en 10-jarigen

Gezondheid jeugd


Gezondheid volwassenen

 • Gezondheidsverschillen in Utrecht blijven groot
 • Ervaren gezondheid in coronatijd beter dan daarvoor
 • Eenzaamheid is toegenomen in coronatijd
 • Zorgen om mentale gezondheid jongvolwassenen, langetermijneffecten van corona nog onduidelijk
 • Vier op de vijf Utrechters gelukkig, maar tevredenheid met het leven neemt af
 • Gemoedstoestand Utrechters beweegt mee met zwaarte coronacrisis en maatregelen  
 • Deel van de Utrechters ervaart minder controle over eigen leven door de coronacrisis
 • 2021: veel corona, overige aandoeningen lijken stabiel
 • Gemiddelde volwassen Utrechter heeft een gezonde leefstijl, maar verschillen zijn groot
 • Veel jongvolwassenen hebben een ongezonde leefstijl

Gezondheid volwassenen


Zelfredzaamheid

 • Zelf-organiserend vermogen stabiel, verschillen zichtbaar binnen de stad
 • Zelf hulp regelen minder vanzelfsprekend dan voor corona
 • Geen verandering in ontvangen van informele hulp
 • Evenveel mantelzorgers ondanks coronacrisis
 • Utrechters in een kwetsbare situatie in beeld

Zelfredzaamheid


Sociale cohesie

 • Utrechters minder hoopvol over de toekomst sinds de coronacrisis
 • Maatschappelijk welbevinden neemt af
 • 17% voelde zich in de afgelopen 12 maanden gediscrimineerd
 • Gevoel van meer saamhorigheid neemt sterk af
 • Sociale cohesie neemt toe in tijden van corona
 • Verschillen in de stad naar vertrouwen in medemens

Sociale cohesie


Maatschappelijke participatie

 • Meedoen in de samenleving niet voor iedereen vanzelfsprekend
 • Ruim een kwart van de panelleden zet zich extra in voor een ander
 • Hoge bereidwilligheid om te zorgen voor buurtbewoners
 • Aandeel vrijwilligers stabiel door de jaren heen

Maatschappelijke participatie


Ondersteuning jeugd

 • Eén op de drie ouders heeft nooit zorgen over de opvoeding
 • Bij 1 op de 5 panelleden is de sfeer in huishouden sinds coronamaatregelen in negatieve zin veranderd
 • Grootste daling in huisartsenzorg in 2020 onder kinderen en jongeren

Ondersteuning jeugd


Ondersteuning volwassenen

 • Helft panelleden heeft het gevoel de zorg te kunnen krijgen die nodig is

Ondersteuning volwassenen


Het jonge kind

 • Kwart van peuters bezoekt voorschool
 • Meer dan de helft van de kinderen bezoekt kinderopvang

Het jonge kind


Leerlingpopulatie

 • Aantal leerlingen op Utrechtse scholen blijft groeien
 • Meer Utrechtse leerlingen binnen Utrecht naar school
 • 76% Utrechtse scholen neemt deel aan Vreedzame Basisschool
 • Meer mbo-studenten zorg en welzijn dan economie
 • Forse toename aantal studenten in hoger onderwijs

Leerlingpopulatie


Onderwijsprestaties & -tevredenheid

 • Meer dan de helft van de ouders heeft zorgen over leervertraging
 • Focus op motivatie, welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Percentage jongeren met startkwalificatie of schoolinschrijving stabiel op 94%
 • Zeven scholen met inspectieoordeel ‘goed’

Onderwijsprestaties & -tevredenheid


Bibliotheken

 • Een op de vijf Utrechters is lid van bibliotheek Utrecht

Bibliotheken


Digitale vaardigheden

 • Digitaal aanvragen doen of afspraken maken kost 3 op de 10 inwoners moeite
 • 11% heeft soms en 5% heeft vaak hulp nodig van anderen bij gebruik internet
 • Circa de helft die zich beperkt voelt, is bereid om beter te leren omgaan met internet

Digitale vaardigheden


Cultuurdeelname

 • 14% minder museumbezoekers dan in 2020
 • TivoliVredenburg en Stadsschouwburg: bezoekersaantallen dalen verder
 • Iets meer bezoekers voor Domtoren en Domkerk
 • Minder deelname aan cultuur door corona
 • Niet alle Utrechters nemen even vaak deel aan cultuur
 • Alle ‘groepen’ Utrechters nemen in 2021 minder deel aan cultuur

Cultuurdeelname


Cultureel aanbod

 • Veel minder optredens door corona
 • Aanbod van musea en podiumkunsten dichtbij huis kleiner dan in rest G4
 • Grote wijkverschillen in afstand tot cultuur
 • Erfgoed: derde stad van Nederland in aantal rijksmonumenten

Cultureel aanbod


Tevredenheid culturele voorzieningen

 • Tevredenheid over culturele voorzieningen onveranderd, maar verschillen per persoon
 • Helft inwoners te spreken over cultuur in de buurt
 • Festivals en culturele evenementen in de buurt: tevredenheid gedaald

Tevredenheid culturele voorzieningen


Sportdeelname

 • Wekelijkse sportdeelname gemiddeld genomen stabiel gebleven
 • Aandeel inwoners met een lidmaatschap bij een sportvereniging neemt af
 • Door coronamaatregelen sport kwart panelleden vaker in openbare ruimte
 • 82% van de Utrechtse kinderen is lid van een sportvereniging

Sportdeelname


Sportaccommodaties

 • Bezetting sporthallen in 2021 hoger dan het jaar ervoor, maar door corona nog niet op oude niveau
 • Particuliere huur sterk toegenomen op sportparken
 • Bezoekersaantallen zwembaden blijven sterk achter op 2019
 • Twee derde van de Utrechters tevreden over het aanbod van sportvoorzieningen in de buurt

Sportaccommodaties


Recreatie

 • Amelisweerd/Rhijnauwen met stip op nummer één als recreatiegebied
 • Wandelen favoriete bezigheid in vrije tijd
 • Bezoek aan groengebieden na corona

Recreatie


Criminaliteitsontwikkeling

 • Totale criminaliteit neemt af in 2021
 • Criminaliteit Utrecht daalt sterker dan landelijk gemiddelde
 • Cybercrime blijft stijgen, online fraude toont dalende lijn
 • Utrecht kent relatief groot aandeel jonge drugshandelaren
 • Polarisatie: groeiende onrust in de samenleving

Criminaliteitsontwikkeling


Veiligheidsbeleving & overlast

 • Totale overlast daalt, maar niveau nog steeds hoger dan voor corona
 • Meeste wijken zien overlast afnemen
 • Ervaren jongerenoverlast neemt toe
 • Veiligheidsbeleving stabiel en vergelijkbaar met grote steden
 • Kwetsbaarheid, hangjongeren en drugsoverlast van invloed op veiligheidsbeleving
 • Omvang straatintimidatie even groot

Veiligheidsbeleving & overlast