Samenvatting

  • Opname bedrijfsruimte gestegen
  • Logistieke sector grootste ruimtevrager, vooral op Lage Weide
  • Aanbod van bedrijfsruimten toegenomen
  • Huurprijzen licht gestegen

Kerncijfers

 2018201920202021
opname bedrijfsruimte (m² vvo)46.70082.80049.30090.800
aanbod bedrijfsruimte (m² vvo, einde jaar)82.20035.60053.40073.800
huurprijzen eersteklas bedrijfsruimte Utrecht (euro/m² per jaar)65707070

De afkorting vvo staat voor: verhuurbaar vloeroppervlak
Bron: Cushman & Wakefield (o.b.v. bedrijfsruimten van tenminste 750 m² vvo)

Opname bedrijfsruimte gestegen

De opname van bedrijfsruimte is in 2021 zowel in de stad Utrecht als in de meeste omliggende gemeenten gestegen. In Utrecht is de stijging (84%) groter dan in de gehele U16-regio (43%). De opname van 2021 ligt zowel in de stad als in de regio boven het gemiddelde van de laatste jaren. Ook landelijk gezien is de opname van bedrijfsruimte in 2021 gestegen (15%) en ligt het daarmee boven het meerjarig gemiddelde.
 

 

Logistieke sector grootste ruimtevrager, vooral op Lage Weide

In de afgelopen tien jaar is in Utrecht 47% van alle opgenomen vierkante meters bedrijfsruimte door bedrijven in de logistieke sector in gebruik genomen. Dit aandeel ligt boven het landelijke gemiddelde van 42%. Utrecht staat de laatste jaren volgens makelaar Cushman & Wakefield sterk in de belangstelling als vestigingsplaats voor logistieke dienstverleners. Lage Weide, het grootste bedrijventerrein van Utrecht, is verantwoordelijk voor het merendeel van de opgenomen bedrijfsruimten. Het terrein voorziet het beste in de behoefte van logistieke verleners met hun omvangrijke ruimtevraag. Dit is mede tot stand gekomen door een aantal herontwikkelingen. Zo zijn verschillende oude incourante bedrijfspanden geschikt gemaakt voor logistieke activiteiten. Vooral de logistieke transactie van Ahold (circa 25.000 m²) heeft een grote invloed op de opname in Lage Weide. 

Aanbod van bedrijfsruimten toegenomen

In 2021 is het beschikbare aanbod zowel in de stad Utrecht als in de gehele regio (U16) toegenomen. Het aanbod in Utrecht bestaat uit zes verschillende gebouwen van ten minste 750 m² groot. Dit aantal is afgenomen ten opzichte van 2020 toen er 21 verschillende gebouwen met dezelfde minimale grootte in aanbod stonden. De relatief ruimere markt van 2020 is daarmee iets krapper geworden. Het merendeel van de in Utrecht aangeboden bedrijfsruimten (73.800 m²) is gelegen op bedrijventerrein Lage Weide (50.900 m²).

Huurprijzen gestegen

De huurprijzen van bedrijfsruimten zijn al meerdere jaren het hoogst op Lage Weide (70 euro/m² per jaar) gevolgd door de Wetering (65 euro/m² per jaar) en Overvecht, waar vorig jaar de tophuur is gestegen met 5 euro. Binnen de G4-steden worden in Amsterdam (100 euro) en Rotterdam (80 euro) hogere prijzen per m² per jaar betaald vergeleken met Utrecht. In Den Haag geldt een tophuur van 75 euro. In alle G4-steden zijn de tophuren in het afgelopen jaar gestegen.