Samenvatting

In 2018 is er 2,8 hectare bedrijventerrein uitgegeven in Utrecht. Het totaal uitgeefbaar bedrijventerrein in de gemeente Utrecht is daarmee 25,8 hectare. Lage Weide is het grootste Utrechtse bedrijventerrein en tevens gelden er de hoogste huurprijzen.

Kerncijfers

 2016201720182019
opname bedrijfsruimte Utrecht (x 1.000 m² vvo)6013329-
aanbod bedrijfsruimte Utrecht (x 1.000 m² vvo, einde jaar)1717182-
huurprijzen eersteklas bedrijfsruimte Utrecht (euro/ per jaar)656565-
uitgifte bedrijventerrein in Utrecht (netto ha)*2,21,52,8-

Bron: Cushman & Wakefield. * Uitgifte geldt als notarieel transport.

Uitgifte op Utrechtse bedrijventerreinen

In 2018 is er 2,8 hectare bedrijventerrein uitgegeven in Utrecht. De totale oppervlakte aan uitgeefbaar bedrijventerreinen in de gemeente Utrecht is daarmee 25,8 hectare. In bedrijventerrein Wetering Zuid is 1,3 hectare uitgeven en in Oudenrijn 1 hectare (onder andere Easy Noise Control). In de afgelopen jaren is door sloop en nieuwbouw van verouderde bedrijfspanden (of van kavels) nieuwe bedrijfsruimte gerealiseerd. Dit geldt met name voor Lage Weide. Op het Werkspoorkwartier hebben zich in de afgelopen jaren steeds meer creatieve bedrijven gevestigd.

Opname bedrijfsruimte in en rondom Utrecht gedaald

De opname van bedrijfsruimte is zowel in de stad Utrecht als in de omliggende gemeenten gedaald in 2018. In hetzelfde jaar is het beschikbare aanbod in de stad Utrecht toegenomen en is in de regiogemeenten sprake van een daling. De huurprijzen van bedrijfsterreinen zijn net als vorig jaar het hoogst op Lage Weide (65 euro/m² per jaar). In De Meern Oudenrijn en Overvecht worden huurprijzen betaald van 55 euro/m² per jaar. Van de G4-gemeenten worden zowel in Amsterdam (90) Rotterdam (75) en Den Haag (67) hogere prijzen per m² per jaar betaald vergeleken met Utrecht. In de andere G4-steden is sprake van een huurprijsstijging in het afgelopen jaar. In Utrecht is de huurprijs stabiel gebleven. In het afgelopen jaar was de grootste transactie Hapéco (5.200 m²) op Lage Weide, gevolgd door Fiege B.V. op De Wetering (5.000 m²).

Driekwart opgenomen meters bedrijfsruimte in transportsector

Ruim driekwart van het aantal opgenomen m² aan bedrijfsruimte is bestemd voor bedrijven die werkzaam zijn in de transport sector. Voorbeelden hiervan zijn Fiege B.V. en Avis Autoverhuur. In de dienstensector zit 10% van het aantal meters aan opgenomen bedrijfsruimten in het afgelopen jaar.