Samenvatting

De opname van bedrijfsruimte is in 2020 gedaald. Tegelijkertijd is het beschikbare aanbod toegenomen. Op bedrijventerrein Lage Weide is sprake van een grote logistieke ruimtevraag. Tevens gelden er de hoogste huurprijzen.

Kerncijfers

 2017201820192020
opname bedrijfsruimte (m² vvo)137.20046.70082.80056.300
aanbod bedrijfsruimte (m² vvo, einde jaar)71.20082.20035.60053.400
huurprijzen eersteklas bedrijfsruimte Utrecht (euro/ per jaar)65657070

De afkorting vvo staat voor: verhuurbaar vloeroppervlak
Bron: Cushman & Wakefield (o.b.v. bedrijfsruimten van tenminste 750 m² vvo)

Opname bedrijfsruimte gedaald

De opname van bedrijfsruimte is in 2020 zowel in de stad Utrecht als in de omliggende gemeenten gedaald. In Utrecht is de daling (-32%) minder groot dan in de gehele U16-regio (-66%). De opname van 2020 ligt zowel in de stad als in de regio onder het gemiddelde van de laatste jaren. Ook landelijk gezien is de opname van bedrijfsruimte in 2020 gedaald (-17%) en ligt het daarmee onder het meerjarig gemiddelde.

Logistieke sector grootste ruimtevrager, vooral op Lage Weide

In de afgelopen tien jaar is in Utrecht 42% van alle opgenomen vierkante meters bedrijfsruimte door bedrijven in de logistieke sector in gebruik genomen. Dit aandeel ligt net boven het landelijke gemiddelde van 40%. Utrecht staat de laatste jaren volgens makelaar Cushman & Wakefield sterk in de belangstelling als vestigingsplaats voor logistieke dienstverleners. Lage Weide, het grootste bedrijventerrein van Utrecht, is verantwoordelijk voor het merendeel van de opgenomen bedrijfsruimten. Het terrein voorziet het beste in de behoefte van logistieke verleners met hun omvangrijke ruimtevraag. Dit is mede tot stand gekomen door een aantal herontwikkelingen. Zo zijn verschillende oude incourante bedrijfspanden geschikt gemaakt voor logistieke activiteiten. In 2020 heeft zich onder andere Picnic en We Europe gevestigd op Lage Weide.

Aanbod van bedrijfsruimten toegenomen

In 2020 is het beschikbare aanbod zowel in de stad Utrecht als in de gehele regio (U16) toegenomen. Het aanbod in Utrecht bestaat uit 21 verschillende gebouwen van tenminste 750 m² groot. Dit aantal is verdubbeld ten opzichte van 2019 toen er 10 verschillende gebouwen met dezelfde minimale grootte in aanbod stonden. De relatief krappe markt van 2019 is daarmee iets verruimd. Volgens makelaar Cushman & Wakefield is het echter nog steeds de vraag of het aanbod toereikend genoeg is om aan de behoefte vanuit de markt te voldoen. Het merendeel van de in Utrecht aangeboden bedrijfsruimten (53.400 m²) is gelegen op bedrijventerrein Lage Weide (34.200 m²).

Huurprijzen alleen op De Wetering gestegen

De huurprijzen van bedrijfsruimten zijn al meerdere jaren het hoogst op Lage Weide (70 euro/m² per jaar) gevolgd door de Wetering (65 euro/m² per jaar) waar vorig jaar een de tophuur is gestegen met 5 euro. Binnen de G4-steden worden in Amsterdam (90 euro) en Rotterdam (75 euro) hogere prijzen per m² per jaar betaald vergeleken met Utrecht. In Den Haag geldt een tophuur van 67 euro. In alle G4-steden is sprake van een stabilisatie van tophuren in het afgelopen jaar.