Economische ontwikkeling

 • Economische groei omgeven door onzekerheden
 • 5% economische groei in provincie Utrecht
 • Daling aantal faillissementen gaat samen met hogere schuldenlast
 • Investering R&D stadsgewest Utrecht gelijk aan Nederlands gemiddelde
 • Ondernemersvertrouwen eind 2021 flink hoger dan een jaar eerder
 • Sociale ondernemingen: actief in gezondheidszorg en maatschappelijk werk

Economische ontwikkeling


Arbeidsmarkt   

 • Ook in coronajaren 2020 en 2021 groei aantal banen
 • Meeste werkgelegenheid in zakelijke diensten en zorg
 • Aantal Utrechters met betaald werk groeit verder
 • Sterke toename mensen in loondienst, minder zelfstandigen
 • Werkloosheid in 2021 iets opgelopen
 • Aantal openstaande en nieuwe vacatures piekt eind 2021
 • Toenemende spanning op zeer krappe arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt


Toerisme

 • Veel minder toeristen door corona
 • Hotelkamers vaker in de verhuur dan in 2020
 • Minder personen werken in toerisme en recreatie
 • Buitenlandse en zakelijke bezoekers minder te gast in hotels
 • Universiteit Utrecht: effect pandemie groter op Airbnb’s dan op hotels
 • Druk van toerisme op Utrecht is vergelijkbaar met Rotterdam

Toerisme


Inkomen & uitkeringen

 • Aantal Utrechters met uitkering weer gedaald tot niveau voor corona
 • Aantal WW-uitkeringen stijgt en daalt fors, meer doorstroom naar bijstand
 • Net zoveel huishoudens afhankelijk van bijstand als vóór corona
 • Bijna 2.000 ondernemers met Tozo 5, per april 2022 overgang naar BBZ
 • Bewonerspanel: 17% meldt een verslechtering van inkomen, 30% een verbetering
 • Bewonerspanel: vooral ondernemers en mensen met uitkering zien inkomensdaling
 • Inkomensverdeling in Utrecht: meer hoge en lage inkomens, minder middeninkomens

Inkomen & uitkeringen


Armoede

 • Geen toename armoede in eerste coronajaar
 • Huishoudens komen wel minder makkelijk uit armoede
 • Aandeel werkenden met inkomen op armoedegrens neemt langzaam af
 • De meeste minimahuishoudens wonen in Overvecht
 • Aandeel kinderen dat opgroeit in armoede daalt, maar niet in armste groepen
 • Utrechters melden nog geen slechtere inkomenssituatie
 • Goed kunnen leven van inkomen: grote verschillen tussen groepen inwoners
 • Inwoners die slecht kunnen rondkomen doen minder vaak mee
 • Armoederegelingen: bijna 40.000 U-pashouders, meer gebruik

Armoede


Schulden

 • 12.240 huishoudens hebben in 2020 geregistreerde problematische schulden
 • Geen toename van zelf gerapporteerde schulden in coronajaren
 • Veel huishoudens met schulden in Overvecht
 • Een uitkering of kinderen: vaker schulden
 • Uitgebreidere vroegsignalering, aantal driegesprekken blijft op vergelijkbaar niveau

Schulden


Kantorenmarkt

 • Meer kantoren, leegstand toegenomen
 • Verschillen tussen kantoorgebieden in Utrecht
 • Huurprijzen in duurste kantoorgebieden van het land
 • Landelijke kantorenleegstand laag

Kantorenmarkt


Bedrijfsruimten & bedrijventerreinen

 • Opname bedrijfsruimte gestegen
 • Logistieke sector grootste ruimtevrager, vooral op Lage Weide
 • Aanbod van bedrijfsruimten toegenomen
 • Huurprijzen licht gestegen

Bedrijfsruimten & bedrijventerreinen


Winkelmarkt

 • Internetwinkelen vorig jaar fors gegroeid
 • Winkelleegstand in Utrecht en centrum afgenomen
 • Lagere huurprijzen in het centrum
 • Tevreden over winkelvoorzieningen

Winkelmarkt