Economie

Economie groeide tot aan uitbraak coronavirus

De Nederlandse economie, en ook die van Utrecht groeide gestaag, totdat de coronacrisis uitbrak. De economische verwachtingen zijn door het CPB bijgesteld van 1,4% groei (beperkt economisch effect, 17 maart 2020) naar een recessie met een krimp van 1,2% tot 7,7% van het bruto binnenlands product in 2020 (26 maart 2020).

Naar Economische ontwikkeling


Sterke banengroei in Stationsgebied

De werkgelegenheid in Utrecht groeit de laatste jaren sterk, met name in 2019 (+4,0%) en 2018 (4,3%). In beide jaren zijn er meer dan 10.000 banen bijgekomen. In het Stationsgebied vond de sterkste banengroei plaats.

Naar Werkgelegenheid


Aantal hotelovernachtingen groeide in 2019

Het aantal hotelgasten en -overnachtingen in Utrecht is toegenomen in vergelijking met 2018. Vanaf 2017 is het aantal overnachtingen en reserveringen in Airbnb’s aan het stabiliseren. Naar schatting vindt tussen de 25% en 30% van de overnachtingen plaats in een Airbnb. Dit aandeel is groot vergeleken met de andere drie grote steden en Maastricht. In 2018 bezochten ruim 3,3 miljoen Nederlandse dagtoeristen de stad. De toeristische druk op Utrecht is relatief laag in vergelijking met de andere grote steden en Maastricht en het meest vergelijkbaar met Rotterdam. In vergelijking met 2017 is de toeristische druk op Utrecht in 2018 nagenoeg stabiel. 12% van de Utrechters heeft in 2019 last (soms of vaak) van tijdelijke verhuur van woningen aan toeristen in de eigen buurt.

Naar Toerisme


Werk & inkomen

Daling werkeloosheid zet ook in 2019 door

De werkloosheid in Utrecht is het afgelopen jaar wederom gedaald, tot 3,5% van de beroepsbevolking. Het ligt hiermee op een vergelijkbaar niveau als het landelijk gemiddelde (3,4%). De daling is terug te zien in alle leeftijdsgroepen, maar niet in alle opleidingsniveaus. In de groep middelbaar opgeleiden groeide de werkloosheid. In 2019 hadden 7.000 meer Utrechters betaald werk dan een jaar eerder. De netto-arbeidsparticipatie komt uit op bijna 74% en ligt hiermee hoger dan in de andere grote steden. De spanning op de arbeidsmarkt in de regio Midden-Utrecht neemt nog steeds toe. Grote personeelstekorten zien we nog steeds vooral in de techniek en de ICT, maar ook bij bepaalde beroepen in de zorg (verpleegkundigen).

Naar Arbeidsparticipatie


Aandeel langdurige bijstand groeit

In 2019 neemt het aantal huishoudens in de bijstand (-3%) en het aantal Utrechters met een WW-uitkering (-10%) verder af. Wel is de afname kleiner dan een jaar eerder. Het aantal WW-uitkeringen daalt sterker dan het aantal bijstandsuitkeringen. De daling van het aantal bijstandsuitkeringen komt vooral door een afname van de instroom van statushouders. We zien dat bij de bijstandshuishoudens het aandeel langdurige bijstand toeneemt.

Naar Inkomen & uitkeringen


Minder huishoudens met minimum inkomen

In 2018 leven 23.300 huishoudens van een inkomen tot de Utrechtse armoedegrens (125% van het Wettelijk sociaal minimum). Dit zijn er iets minder dan een jaar eerder. Ook het aantal Utrechtse huishoudens dat leeft van een inkomen op bijstandsniveau is gedaald. En minder kinderen groeien op in een huishouden met een minimuminkomen. De kleinere groep minima huishoudens die overblijven zijn wel vaker huishoudens die langdurig van een inkomen op bijstandsniveau leven.

Naar Armoede & schuldhulpverlening


Vastgoed

Leegstand kantoren neemt verder af

Het leegstaande aanbod van kantoren is in 2018 flink afgenomen. Het leegstandspercentage in Utrecht is hierdoor gedaald tot 6,0%. In de Binnenstad en het Stationsgebied is er bijna geen leegstand. Hier zijn de huurprijzen het afgelopen jaar gestegen.

Naar Kantorenmarkt


Lage Weide grootste en duurste bedrijventerrein

In 2018 is er 2,8 hectare bedrijventerrein uitgegeven in Utrecht. Het totaal uitgeefbaar bedrijventerrein in de gemeente Utrecht is daarmee 25,8 hectare. Lage Weide is het grootste Utrechtse bedrijventerrein en tevens gelden er de hoogste huurprijzen.

Naar Bedrijfsruimten & bedrijventerreinen


Toenemend aandeel Utrechters tevreden over winkelvoorzieningen in buurt

In de sector retail nam de winkelleegstand in Utrecht het afgelopen jaar af van 4,7% in 2017 naar 4,4% in 2018. Driekwart van de Utrechters (75%) is tevreden over de winkelvoorzieningen in de buurt. Dit is een stijging vergeleken met vorig jaar (69%).

Naar Winkelmarkt


Stationsgebied groeit verder

Het Stationsgebied groeit verder door. In 2018 waren 19 van de 39 projecten in het Stationsgebied in gebruik en 13 projecten in uitvoering. De andere projecten zitten in de voorbereidingsfase.

Naar Ontwikkeling Stationsgebied