Economie

Economische krimp in Utrecht lager dan landelijk

De Nederlandse economie kromp in 2020 met 3,7%. De economische krimp in de provincie en het Stadsgewest Utrecht bedraagt volgens schattingen van het CBS circa 3%. Het Centraal Planbureau verwacht in 2021 een landelijke groei van 2,2% en in 2022 een groei van 3,5%.

Naar Economische ontwikkeling


Ook in coronajaar 2020 groeit het aantal banen

De werkgelegenheid in Utrecht groeit de laatste jaren sterk, zelfs in coronajaar 2020. In vrijwel alle sectoren groeit het aantal banen. In het Stationsgebied vind de laatste jaren de sterkste banengroei plaats.

Naar Werkgelegenheid


Verblijfstoerisme hard getroffen door coronacrisis

De toeristische sector is hard getroffen door de coronamaatregelen. Het aantal hotelgasten en -overnachtingen in Utrecht is in 2020 sterk afgenomen in vergelijking met 2019. Dit geldt ook voor het aantal zakelijke overnachtingen in de stad. Dit heeft te maken met coronamaatregelen zoals de reisbeperkingen en de afgelasting van zakelijke bijeenkomsten. De gemiddelde bezettingsgraad in Utrechtse hotels is sterk gedaald na de intelligente lockdown vanaf medio maart 2020. In de zomerperiode was er wat herstel, maar in het najaar daalde dit weer. Dit patroon is ook terug te zien in de cijfers over hotelgasten- en overnachtingen. Ook het aantal overnachtingen in de particuliere sector (toeristische verhuur van woonruimte, Airbnb is het grootste platform) is afgenomen door de coronacrisis. Uit een peiling in het Bewonerspanel van de gemeente Utrecht (februari 2021) blijkt dat een derde van de panelleden verwacht dat zij in de toekomst minder met het vliegtuig zullen reizen (voor werk of vakantie). Deze vergelijking is gemaakt tussen de situatie voor corona (voor 22 maart 2020) en een situatie waarbij alle coronamaatregelen weer zijn opgeheven.

Naar Toerisme


Werk & inkomen

Werkloosheid in 2020 iets opgelopen

De werkloosheid in Utrecht is het afgelopen jaar iets opgelopen, tot 4,0%. Het ligt hiermee net boven het landelijk gemiddelde (3,8%). De stijging is met name te zien bij jongeren en bij mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. De totale netto arbeidsparticipatie is iets gedaald en komt uit op 73%. Het ligt hiermee nog steeds hoger dan in de andere grote steden. De spanning op de arbeidsmarkt in de regio Midden-Utrecht is vorig jaar afgenomen maar er zijn in sommige sectoren nog steeds grote personeelstekorten, vooral in de techniek, ICT en in de zorg (verpleegkundigen).

Naar Arbeidsparticipatie


Meer dan 10.000 Tozo aanvragen, ondanks ondersteuning moeite met rondkomen

Het aantal huishoudens met een uitkering is door de coronacrisis flink toegenomen. In 2020 steeg het aantal Utrechters met een WW-uitkering met 28%, het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering met 5%. Hiernaast zijn er meer dan 10.000 Tozo aanvragen geweest. In de bijstand en de WW is in eerste instantie vooral het aantal jongeren (< 27 jaar) met een uitkering relatief hard gegroeid. 

Naar Inkomen & uitkeringen


Coronacrisis raakt bestaande kwetsbare groepen en nieuwe groepen

Door de coronacrisis worden bestaande kwetsbare groepen en nieuwe groepen geraakt. Ondernemers, zzp-ers en jongeren verliezen werk en inkomen door de maatregelen. Bestaande kwetsbare groepen hebben weinig buffer en zijn daardoor extra kwetsbaar voor de effecten van de crisis. Actuele cijfers geven nog geen duidelijk beeld van oplopende armoede of schulden. Wel geeft bijna de helft van de ondernemers die Tozo ontvangen aan schulden te hebben. In het Bewonerspanel geeft ruim een op de zeven panelleden aan te maken te hebben met een inkomensverslechtering. Door de aanhoudende crisis wordt in de toekomst een toename van armoede en schulden verwacht.

Naar Armoede & schuldhulpverlening


Vastgoed

Meer kantoren, leegstand nog steeds erg laag

De voorraad kantoorruimte is in 2020 toegenomen, met name door de ontwikkelingen in het Stationsgebied. Tegelijkertijd is het leegstaande aanbod van kantoren, na meerdere jaren van daling, ook iets toegenomen. Het gemiddelde leegstandspercentage in Utrecht is gestegen naar 4,9%. De hoogste huurprijzen, die gelden in het Stationsgebied, zijn in tegenstelling tot eerdere jaren niet verder toegenomen.

Naar Kantorenmarkt


Opname bedrijfsruimte gedaald

De opname van bedrijfsruimte is in 2020 gedaald. Tegelijkertijd is het beschikbare aanbod toegenomen. Op bedrijventerrein Lage Weide is sprake van een grote logistieke ruimtevraag. Tevens gelden er de hoogste huurprijzen.

Naar Bedrijfsruimten & bedrijventerreinen


Internetwinkelen vorig jaar fors gegroeid

De winkelleegstand in heel Utrecht nam het afgelopen jaar af van 7,7% naar 6,7% eind 2020. In het centrum is de laatste jaren een opwaartse trend te zien in het leegstandpercentage. Eind 2020 ligt het percentage (10,2%) aanzienlijk hoger dan een  jaar eerder (8,5%). Tegelijkertijd neemt het internetwinkelen aan populariteit toe.

Naar Winkelmarkt