Samenvatting

40% van de Utrechters is tevreden over de verkeersveiligheid in de eigen buurt. Het aantal verkeersongevallen is in 2019 opnieuw afgenomen. 27% van de Utrechters geeft aan vaak last te hebben van gevaarlijk verkeer in de buurt. 15% van de Utrechters heeft vaak last van fietsers op de stoep, 10% van auto’s of bussen die dicht langs de stoep rijden. Deze laatste twee problemen spelen vooral in de wijk Binnenstad. ‘Verkeersproblematiek’ is al jaren het door Utrechters meest genoemde buurtprobleem dat volgens inwoners moet worden opgelost.

Kerncijfers

 2016201720182019
% inwoners dat tevreden is over verkeersveiligheid in de buurt41434140
% inwoners dat ontevreden is over verkeersveiligheid in de buurt35343637
% inwoners dat vaak last heeft van gevaarlijk verkeer in de buurt28272727
% inwoners dat vaak last heeft van fietsers over de stoep--1515
% inwoners dat vaak last heeft van auto's of bussen die dicht langs de stoep rijden--1010
% inwoners dat verkeersproblematiek in de brede zin als belangrijk probleem ziet in de buurt dat opgelost moet worden40403840
% inwoners dat vindt dat de gemeente voldoende optreedt tegen fout parkeren van auto's---36
% inwoners dat vindt dat de gemeente voldoende optreedt tegen fout parkeren van fietsen---30
rapportcijfer voor onderhoud van de straten, pleinen, stoepen en fietspaden in de buurt6,66,66,66,7
rapportcijfer verkeersveiligheid5,05,25,05,0
verkeersongevallen**2.2422.0621.9051.742***
verkeersgewonden**581519490414***
verkeersdoden**7375***

* Indicator niet vergelijkbaar met voorgaande jaren vanwege volgorde effect vragenlijst.
** Dit betreft alleen verkeersongevallen op wegen in beheer van de gemeente Utrecht, geregistreerd door de politie. De politie registreert alleen een verkeersongeval als ze er zelf bij is. De noodzaak van politie-inzet wordt bepaald door de meldkamer. Is er sprake van letsel, een ongeval met grote impact, vermoeden van rijden onder invloed van alcohol of drugs, een ernstige overtreding of andere problemen, dan wordt er politie naar het ongeval gestuurd.
*** Cijfers van 2019 kunnen nog licht wijzigen.
Bron: VIA; gemeente Utrecht.

Utrechters kritisch over verkeersveiligheid ondanks afname ongevallen

40% van de Utrechters is tevreden over de verkeersveiligheid in de eigen buurt. In de wijken Zuid (51%), Oost en Noordoost (beide 47%) wonen de meeste inwoners die tevreden zijn over de verkeersveiligheid in hun buurt. 37% van de Utrechters is ontevreden over de verkeersveiligheid in hun eigen buurt. Het rapportcijfers verkeersveiligheid, dat gebaseerd is op de tevredenheid over de verkeersveiligheid in de buurt, is in 2019 5,0. Dit cijfer is door de jaren heen redelijk stabiel. De mate van tevredenheid over de verkeersveiligheid in de buurt is opvallend, omdat het aantal verkeersongevallen in de afgelopen jaren juist is afgenomen. Telde 2016 nog 2.242 door de politie geregistreerde verkeersongevallen, in 2018 waren dat er 1.905. Met het afnemen van het aantal ongevallen, nam ook het aantal slachtoffers en verkeersgewonden af. 2018 telde 497 verkeersslachtoffers en 490 verkeersgewonden. Het aantal verkeersdoden was in 2018, net zoals in 2016, 7.

Inwoners uit West opnieuw minst tevreden over verkeersveiligheid in hun buurt

Net als vorig jaar zijn de inwoners van West het minst te spreken over de verkeersveiligheid in hun buurt. 29% van de inwoners van West is hier tevreden over, 53% is ontevreden. Ook de inwoners van Overvecht oordelen kritisch: 31% van de inwoners is tevreden over de verkeersveiligheid in de buurt, 49% is ontevreden. Inwoners van Zuid oordelen het meest positief over de verkeersveiligheid in hun buurt; 51% is hier tevreden over, 29% is ontevreden. Ook in de wijken Oost en Noordoost oordelen inwoners relatief positief over de verkeersveiligheid in hun buurt (beide 47% tevreden, beide 30% ontevreden).

27% van de Utrechters geeft aan vaak last te hebben van gevaarlijk verkeer in de buurt. Ook hier springt de wijk West er in negatieve zin het meest uit; 46% van de inwoners van West ondervindt vaak overlast van gevaarlijk verkeer in de buurt. Binnen West zijn het vooral de inwoners van subwijk Lombok, Leidse weg die gevaarlijk verkeer in de buurt ervaren (62% vaak last). In Leidsche Rijn (18%) en Zuid (19%) hebben inwoners het minst vaak overlast van gevaarlijk verkeer.

15% van de Utrechters heeft vaak last van fietsers op de stoep. Vooral inwoners van Binnenstad hebben hier vaak last van (23%), en dan met name de inwoners van subwijk Binnenstad city- en winkelgebied (30% vaak last). Ook in de subwijk Oudwijk, Buiten Wittevrouwen (Oost) wordt door relatief veel inwoners vaak overlast ervaren door fietsers op de stoep (24%). 10% van de Utrechters ondervindt vaak hinder van auto’s of bussen die dicht langs de stoep rijden. Ook hier ervaren inwoners van Binnenstad het vaakst overlast (21%), vooral de inwoners van Binnenstad woongebied (23%).

Verkeerssituatie blijft voornaamste buurtprobleem

Verkeersproblematiek in brede zin (verkeersveiligheid, parkeren, bereikbaarheid) is al jaren het meest genoemde buurtprobleem. Vier van de tien Utrechters (40%) noemen verkeersproblematiek als buurtprobleem dat volgens hen aangepakt moet worden, op ruime afstand gevolgd door de nummer twee: vervuiling en beheer openbare ruimte (27%). Van alle wijken, noemen inwoners van West (54%) het vaakst verkeersproblematiek als buurtprobleem dat moet worden opgelost, gevolgd door inwoners van Vleuten-De Meern (43%). De genoemde verkeersproblematiek heeft vooral betrekking op overlast door verkeer (te hard rijden, drukte op de weg) en parkeerproblematiek.

Een derde inwoners tevreden over optreden gemeente bij foutparkeren

Ruim een derde deel van de Utrechters (36%) vindt dat de gemeente voldoende optreedt tegen fout parkeren van auto’s in hun buurt. De inwoners van Oost (53% voldoende), Binnenstad en Noordoost (beide 51% voldoende) zijn het meest te spreken over het optreden van de gemeente bij fout geparkeerde auto’s. In Vleuten-De Meern (24% tevreden, 39% ontevreden) en Overvecht (28% tevreden, 42% ontevreden) ligt het aandeel tevreden inwoners hierover duidelijk lager. Gemiddeld is 33% van de Utrechters ontevreden over het optreden van de gemeente bij fout geparkeerde auto’s.

Over het optreden van de gemeente bij het fout parkeren van fietsen in hun buurt, is 30% van de Utrechters tevreden. De inwoners van de Binnenstad (40% tevreden), Oost en Noordoost (beide 36% tevreden) zijn het meest positief over het optreden van de gemeente bij het fout parkeren van fietsen in hun buurt. In de wijken West en Noordwest (beide 42% ontevreden), Binnenstad en Zuidwest (beide 41% ontevreden) zijn inwoners hierover het meest ontevreden. Gemiddeld is 37% van de Utrechters ontevreden over het optreden van de gemeente bij fout geparkeerde fietsen.