Samenvatting

In 2020 is het aantal door de politie geregistreerde verkeersongevallen ten opzichte van 2019 met 14% gedaald. De politie registreerde in 2020 1.494 verkeersongevallen, 367 verkeersgewonden en 5 verkeersdoden op de wegen in beheer van de gemeente Utrecht. Het aantal verkeersongevallen nam voor de vierde keer op rij af. De afname van 14% is sterker dan voorgaande jaren. Conclusies over de relatie tussen de hoeveelheid verkeer en het aantal verkeersongevallen kunnen we op lokaal niveau niet trekken.

In 2019 is 40% van de Utrechters tevreden over de verkeersveiligheid in de eigen buurt. 27% van de Utrechters geeft in 2019 aan vaak last te hebben van gevaarlijk verkeer in de buurt, 15% heeft vaak last van fietsers op de stoep en 10% van auto’s of bussen die dicht langs de stoep rijden. Deze laatste twee problemen spelen in 2019 vooral in de wijk Binnenstad. ‘Verkeersproblematiek’ is al jaren het door Utrechters meest genoemde buurtprobleem dat volgens inwoners moet worden opgelost.

Kerncijfers

 2017201820192020
% inwoners dat tevreden is over verkeersveiligheid in de buurt*434140-
% inwoners dat ontevreden is over verkeersveiligheid in de buurt*343637-
% inwoners dat vaak last heeft van gevaarlijk verkeer in de buurt*272727-
% inwoners dat vaak last heeft van fietsers over de stoep*-1515-
% inwoners dat vaak last heeft van auto's of bussen die dicht langs de stoep rijden*-1010-
% inwoners dat verkeersproblematiek in de brede zin als belangrijk probleem ziet in de buurt dat opgelost moet worden*403840-
% inwoners dat vindt dat de gemeente voldoende optreedt tegen fout parkeren van auto's*--36-
% inwoners dat vindt dat de gemeente voldoende optreedt tegen fout parkeren van fietsen*--30-
verkeersongevallen**2.0621.9051.7421.494
verkeersgewonden**519490410367
verkeersdoden**3755

* In 2020 is geen gemeentelijke Inwonersenquête afgenomen. Deze enquête houden we elke twee jaar. In 2022 zijn hiervan nieuwe cijfers beschikbaar.
** Dit betreft alleen verkeersongevallen op wegen in beheer van de gemeente Utrecht, geregistreerd door de politie. De politie registreert alleen een verkeersongeval als ze er zelf bij is. De noodzaak van politie-inzet wordt bepaald door de meldkamer. Is er sprake van letsel, een ongeval met grote impact, vermoeden van rijden onder invloed van alcohol of drugs, een ernstige overtreding of andere problemen, dan wordt er politie naar het ongeval gestuurd.
Bron: VIA; gemeente Utrecht

Sterkere afname aantal verkeersongevallen

De afgelopen jaren neem het aantal verkeersongevallen af. Telde 2017 nog 2.062 door de politie geregistreerde verkeersongevallen, in 2020 waren dat er 1.494 (-28%). Ten opzichte van 2019 had Utrecht in 2020 14% minder verkeersongevallen. Deze afname is sterker dan de afname van verkeersongevallen in de voorgaande jaren.
Met het afnemen van het aantal ongevallen, nam ook het aantal verkeersgewonden af. 2019 telde 410 verkeersgewonden, in 2020 waren dat er 367. Mogelijk heeft deze afname (deels) te maken met de afname van de verkeersintensiteit in 2020. Het aantal verkeersdoden (vijf verkeersdoden) was in 2020 gelijk aan 2019.

Invloed van coronamaatregelen op verkeersongevallen onduidelijk

Als gevolg van verschillende coronamaatregelen is de fiets- en motorvoertuigenintensiteit afgenomen (zie ook Fiets en Auto). Direct na de eerste coronamaatregelen was het aantal verkeersgewonden duidelijk lager dan in de weken ervoor en ook lager dan in dezelfde weken van 2019. In die periode was de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer en (snor)fietsverkeer eveneens lager, zo blijkt uit tellingen. Ook was het aantal gewonden vergeleken met 2019 duidelijk lager in juni (ondanks de versoepeling van enkele maatregelen begin die maand, waaronder de opening van de basisscholen). Harde conclusies over de relatie tussen de hoeveelheid verkeer en het aantal verkeersgewonden kunnen we op lokaal niveau niet trekken. Het lijkt erop dat de relatieve rust op de weg twee gevolgen heeft: enerzijds zijn er minder mensen op de weg die met elkaar in een ongeval terecht kunnen komen; anderzijds is er meer gelegenheid voor het vertonen van risicogedrag zoals te hard rijden.

2019: Utrechters kritisch over verkeersveiligheid ondanks afname ongevallen

Ondanks het afnemen van het aantal verkeersongevallen, is minder dan de helft van de Utrechters (40%) in 2019 tevreden over de verkeersveiligheid in de eigen buurt. In de wijken Zuid (51%), Oost en Noordoost (beide 47%) wonen de meeste inwoners die tevreden zijn over de verkeersveiligheid in hun buurt. 37% van de Utrechters is ontevreden over de verkeersveiligheid in hun eigen buurt.

2019: Inwoners uit West opnieuw minst tevreden over verkeersveiligheid in hun buurt

Net als in 2018 zijn de inwoners van West in 2019 het minst te spreken over de verkeersveiligheid in hun buurt. 29% van de inwoners van West is hier tevreden over, 53% is ontevreden. Ook de inwoners van Overvecht oordelen kritisch: 31% van de inwoners is in 2019 tevreden over de verkeersveiligheid in de buurt, 49% is ontevreden. Inwoners van Zuid oordelen het meest positief over de verkeersveiligheid in hun buurt; 51% is hier in 2019 tevreden over, 29% is ontevreden. Ook in de wijken Oost en Noordoost oordelen inwoners relatief positief over de verkeersveiligheid in hun buurt (beide 47% tevreden, beide 30% ontevreden, 2019).

In 2019 geeft ruim een kwart van de Utrechters (27%) aan vaak last te hebben van gevaarlijk verkeer in de buurt. Ook hier springt de wijk West er in negatieve zin het meest uit; 46% van de inwoners van West ondervindt vaak overlast van gevaarlijk verkeer in de buurt. Binnen West zijn het vooral de inwoners van subwijk Lombok, Leidse weg die in 2019 gevaarlijk verkeer in de buurt ervaren (62% vaak last). In Leidsche Rijn (18%) en Zuid (19%) hebben inwoners het minst vaak overlast van gevaarlijk verkeer. 15% van de Utrechters heeft in 2019 vaak last van fietsers op de stoep. Vooral inwoners van Binnenstad hebben hier vaak last van (23%), en dan met name de inwoners van subwijk Binnenstad city- en winkelgebied (30% vaak last). Ook in de subwijk Oudwijk, Buiten Wittevrouwen (Oost) wordt in 2019 door relatief veel inwoners vaak overlast ervaren door fietsers op de stoep (24%). 10% van de Utrechters ondervindt in 2019 vaak hinder van auto’s of bussen die dicht langs de stoep rijden. Ook hier ervaren inwoners van Binnenstad het vaakst overlast (21%), vooral de inwoners van Binnenstad woongebied (23%).

2019: Verkeerssituatie blijft voornaamste buurtprobleem

Verkeersproblematiek in brede zin (verkeersveiligheid, parkeren, bereikbaarheid) is al jaren het meest genoemde buurtprobleem. In 2019 noemen vier van de tien Utrechters (40%) verkeersproblematiek als buurtprobleem dat volgens hen aangepakt moet worden, op ruime afstand gevolgd door de nummer twee: vervuiling en beheer openbare ruimte (27%). Van alle wijken, noemen inwoners van West (54%) het vaakst verkeersproblematiek als buurtprobleem dat moet worden opgelost, gevolgd door inwoners van Vleuten-De Meern (43%). De genoemde verkeersproblematiek heeft vooral betrekking op overlast door verkeer (te hard rijden, drukte op de weg) en parkeerproblematiek.

2019: Een derde inwoners tevreden over optreden gemeente bij foutparkeren auto’s

Ruim een derde deel van de Utrechters (36%) vindt in 2019 dat de gemeente voldoende optreedt tegen fout parkeren van auto’s in hun buurt. De inwoners van Oost (53% voldoende), Binnenstad en Noordoost (beide 51% voldoende) zijn het meest te spreken over het optreden van de gemeente bij fout geparkeerde auto’s. In Vleuten-De Meern (24% tevreden, 39% ontevreden) en Overvecht (28% tevreden, 42% ontevreden) ligt het aandeel tevreden inwoners hierover duidelijk lager. Gemiddeld is 33% van de Utrechters in 2019 ontevreden over het optreden van de gemeente bij fout geparkeerde auto’s. Over het optreden van de gemeente bij het fout parkeren van fietsen in hun buurt, is in 2019 30% van de Utrechters tevreden. De inwoners van de Binnenstad (40% tevreden), Oost en Noordoost (beide 36% tevreden) zijn het meest positief over het optreden van de gemeente bij het fout parkeren van fietsen in hun buurt. In de wijken West en Noordwest (beide 42% ontevreden), Binnenstad en Zuidwest (beide 41% ontevreden) zijn inwoners hierover het meest ontevreden. Gemiddeld is 37% van de Utrechters in 2019 ontevreden over het optreden van de gemeente bij fout geparkeerde fietsen.

Global Goals dashboard

Utrecht wil een stad zijn waarin gezondheid en leefbaarheid voorop staan. We stoppen daarom energie in een betere kwaliteit van leven voor iedereen. Internationaal leveren we daarmee een bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dat zijn de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN) om samen te werken aan een betere wereld voor iedereen.

Voor Mobiliteit gaat het om de stedelijke doelstelling Duurzame mobiliteit. De SDG’s richten zich op de volgende doelen:

  • Industrie, innovatie en infrastructuur: Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie.

  • Duurzame steden: Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam. Biedt toegang tot veilig en duurzame mobiliteit.

Naar het dashboard