Samenvatting

41% van de Utrechters is tevreden over de verkeersveiligheid in de eigen buurt. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2017 (43%). Het aantal verkeersongevallen is in de laatste jaren afgenomen. 27% van de Utrechters geeft aan vaak last te hebben van gevaarlijk verkeer in de buurt. 15% van de Utrechters heeft vaak last van fietsers op de stoep, 10% van auto’s of bussen die dicht langs de stoep rijden. Deze laatste twee problemen spelen vooral in de Binnenstad. Verkeersproblematiek is al jaren het door Utrechters meest genoemde buurtprobleem.

Kerncijfers

 2015201620172018
% inwoners dat tevreden is over verkeersveiligheid in de buurt44414341
% inwoners dat ontevreden is over verkeersveiligheid in de buurt32353436
% inwoners dat vaak last heeft van gevaarlijk verkeer in de buurt24282727
% inwoners dat vaak last heeft van fietsers over de stoep---15
% inwoners dat vaak last heeft van auto's of bussen die dicht langs de stoep rijden---10
% inwoners dat verkeersproblematiek in de brede zin als belangrijk probleem ziet in de buurt dat opgelost moet worden39404038
% inwoners dat vindt dat de gemeente voldoende optreedt tegen fout parkeren van auto's-313034
% inwoners dat vindt dat de gemeente voldoende optreedt tegen fout parkeren van fietsen-292727
rapportcijfer voor onderhoud van de straten, pleinen, stoepen en fietspaden in de buurt6,66,66,66,6

Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht

Bewoners West minst te spreken over verkeersveiligheid buurt

41% van de Utrechters is tevreden over de verkeersveiligheid in de eigen buurt. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2017, toen nog 43% aangaf hier tevreden over te zijn. Het aandeel Utrechters dat ontevreden is over de verkeersveiligheid in de buurt steeg tegelijkertijd licht van 34% naar 36%. De mindere tevredenheid over de verkeersveiligheid in de buurt is opvallend, omdat het aantal verkeersongevallen in de afgelopen jaren is afgenomen. Ging het in 2016 nog om 2.249 ongevallen, in 2017 was dit aantal gedaald naar 2.082 en in 2018 nog verder naar 1.919 (bron: Smart Traffic Accident Reporting, betreft een voorlopig aantal, aantal kan nog wijzigen door mutaties vanuit de politie).

De bewoners van West zijn het minst te spreken over de verkeersveiligheid in hun buurt. 27% van de bewoners van West is hier tevreden over, 46% is ontevreden. De bewoners van Oost oordelen het meest positief over de verkeersveiligheid in hun buurt; 51% is hier tevreden over, 24% is ontevreden.

27% van de Utrechters geeft aan vaak last te hebben van gevaarlijk verkeer in de buurt. Ook hier springt de wijk West er het meest in negatieve zin uit. 40% van de bewoners van West ondervindt vaak overlast van gevaarlijk verkeer in de buurt. In Leidsche Rijn (18%) is gevaarlijk verkeer het minst vaak aan de orde.

15% van de Utrechters heeft vaak last van fietsers op de stoep. 10% ondervindt vaak hinder van auto’s of bussen die dicht langs de stoep rijden. Beide problemen spelen vooral in de Binnenstad.

Verkeersproblemen blijven voornaamste buurtprobleem dat moet worden opgelost

Verkeersproblematiek in brede zin (verkeersveiligheid, parkeren, bereikbaarheid) is al jaren het meest genoemde buurtprobleem. Vier van de tien Utrechters (38%) noemen verkeersproblematiek als buurtprobleem dat volgens hen aangepakt moet worden, op ruime afstand gevolgd door de nummer twee; vervuiling en beheer openbare ruimte (22%). De genoemde verkeersproblematiek heeft vooral betrekking op overlast door verkeer (te hard rijden, niet aan de verkeersregels houden) en parkeerproblematiek.

Meer positiviteit over optreden gemeente bij foutparkeren

Een derde deel van de Utrechters (34%) is van mening dat de gemeente voldoende optreedt tegen fout parkeren van auto’s. Dat is een iets groter aandeel dat een jaar eerder (30% in 2017). De bewoners van Oost (51% voldoende), Noordoost (49% voldoende) en de Binnenstad (49% voldoende) zijn het best te spreken over het optreden van de gemeente bij fout geparkeerde auto’s. In Overvecht (22% tevreden) en Vleuten-De Meern (22% tevreden) ligt het aandeel tevreden bewoners duidelijk lager.

Over het optreden van de gemeente bij het fout parkeren van fietsen is 27% van de Utrechters tevreden. Dit aandeel is niet veranderd ten opzichte van 2017. De bewoners van de Binnenstad (40% tevreden) en West (39% tevreden) zijn het meest positief over het optreden van de gemeente bij het fout parkeren van fietsen.