Samenvatting

Acht op de tien Utrechters is tevreden over het openbaar vervoer in hun buurt. De tevredenheid over de bereikbaarheid van de binnenstad per openbaar vervoer, was stabiel in 2019. Het aantal in- en uitstappende treinreizigers op de Utrechtse treinstations groeide in 2018 naar 227.608 reizigers per dag. 85% hiervan stapte in of uit op Utrecht centraal, de rest op een van de andere Utrechtse treinstations. De grootste groei in reizigers was er op de stations Leidsche Rijn (+29%) en Vaartsche Rijn (+24%).

Kerncijfers

 2016201720182019
% inwoners dat tevreden is over OV in de buurt76787980
aantal in- en uitstappende treinreizigers Utrecht CS per dag181.642186.313194.385-
aantal in- en uitstappende treinreizigers overige Utrechtse stations22.16530.00033.223-
% inwoners dat tevreden is over de bereikbaarheid van de binnenstad met de trein79798081
% inwoners dat tevreden is over de bereikbaarheid van de binnenstad met de bus75798280
% inwoners dat tevreden is over de bereikbaarheid van de binnenstad met de tram50515250
% inwoners dat naar de binnenstad gaat met de trein5556
% inwoners dat naar de binnenstad gaat met de bus17171516
% inwoners dat naar de binnenstad gaat met de tram1111
% inwoners dat vaak last heeft van beperkte toegankelijkheid van bus- en tramhaltes in de buurt--43

Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht; NS

Acht van de tien Utrechters zijn tevreden over OV in hun buurt

Acht van de tien Utrechters (80%) oordelen positief over het openbaar vervoer in hun buurt. Dit aandeel is door de jaren heen gestaag toegenomen (76% in 2016). 8% van de inwoners is ontevreden over het ov in hun buurt. Inwoners van West (72% tevreden, 13% ontevreden) zijn het minst tevreden over het openbaar vervoer in hun buurt, inwoners van Zuidwest daarentegen (88% tevreden, 4% ontevreden) oordelen positiever dan gemiddeld.

Blijvende toename in- en uitstappende treinreizigers op Utrechtse stations

Het aantal in- en uitstappende treinreizigers op de Utrechtse stations groeit gestaag door naar 227.608 reizigers per dag in 2018. Ten opzichte van 2017 is dat een groei van 5%. Op Utrecht Centraal stapten in 2018 per dag 194.385 reizigers in en uit de trein. Dat zijn er ruim 8.000 meer dan in 2017. Net als voorgaande jaren is Utrecht Centraal het grootste station van Nederland. De overige Utrechtse treinstations waren in 2018 gezamenlijk goed voor 33.223 in- en uitstappende treinreizigers per dag. Dit is een toename van ruim 3.000 reizigers per dag ten opzichte van 2017. Station Leidsche Rijn was voor de tweede keer op rij het snelst groeiende treinstation van Nederland. Het aantal reizigers nam toe van 2.138 naar 2.766 reizigers per dag (toename van 29%). Station Vaartsche Rijn had gemiddeld 7.752 reizigers per dag, 24% meer dan in 2017.

 

Bus populairste openbaar vervoermiddel voor bezoek aan binnenstad

Het aandeel Utrechters dat in 2019 voor het openbaar vervoer koos om naar de binnenstad te gaan, is de afgelopen jaren stabiel. 16% van de Utrechters pakte meestal de bus om naar de binnenstad te gaan. 6% pakte de trein en 1% de tram. Het gebruik van de verschillende vormen van openbaar vervoer verschilt sterk per wijk. De bus wordt vooral gekozen door inwoners van de wat verder van de binnenstad gelegen wijken Vleuten-De Meern (32%), Overvecht (31%) en Leidsche Rijn (23%). Inwoners van Vleuten-De Meern (27%) en Leidsche Rijn (20%) maken daarnaast ook vaak gebruik van de trein. De tram wordt vrijwel uitsluitend gebruikt door inwoners van Utrecht Zuidwest (7%) en Vleuten-De Meern (1%).

Last van beperkte toegankelijkheid van bus- en tramhaltes stabiel

Het aandeel inwoners dat vaak last heeft van beperkte toegankelijkheid van bus- en tramhaltes in hun buurt (3%) is nagenoeg gelijk aan de 4% die het in 2018 was. Het aandeel dat hier (bijna) nooit last van heeft is 87%. In Binnenstad (6% vaak last, 78% (bijna) nooit) en West (5% vaak last, 86% (bijna) nooit) wordt er relatief vaker last ervaren dan gemiddeld. In Noordwest wordt het minst last ervaren (2% vaak last, 90% (bijna) nooit). In Zuidwest nam in 2019 het aandeel inwoners toe dat bijna nooit last heeft van beperkte toegankelijkheid van bus- en tramhaltes in hun buurt (van 81% naar 87%).

Stabiele tevredenheid bereikbaarheid binnenstad per OV 

Ten opzichte van 2018 is de tevredenheid over de bereikbaarheid van de binnenstad per openbaar vervoer nagenoeg gelijk gebleven. Vergelijken we over een wat langere termijn, met 2016, dan is er een toename van tevredenheid te zien. De tevredenheid over de bereikbaarheid van de binnenstad per bus steeg van 75% in 2016 naar 80% in 2019, de tevredenheid over de bereikbaarheid per trein steeg van 79% naar 81%. De tevredenheid over de bereikbaarheid van de binnenstad per tram is in 2019 gelijk aan 2016 (50%). Inwoners van Zuidwest (75% tevreden) zijn hier –niet verwonderlijk gezien de ligging van de tramlijn- duidelijk het meest positief over. In Vleuten-De Meern is het aandeel tevreden inwoners over de bereikbaarheid van de binnenstad per tram afgenomen van 51% in 2018 naar 39% in 2019. Over de bereikbaarheid van de binnenstad met de bus zijn de inwoners van Noordwest en Oost het meest te spreken (beide 84% tevreden), en gekeken naar de bereikbaarheid van de binnenstad per trein, dan zijn inwoners van Binnenstad het meest tevreden (92%). Zij laten hierin bovendien een flinke toename zien ten opzichte van 2018 toen 83% hierover tevreden was.

Tram 22, de Uithoflijn

Tram 22, ook wel ‘de Uithoflijn’, is de nieuwe en belangrijkste verbinding van Utrecht Centraal Station met Utrecht Science Park. De tram rijdt sinds 16 december 2019. Buslijn 12 is hiermee komen te vervallen. Naar verwachting vervoert tram 22 in de tweede helft van 2020 dagelijks 34.000 reizigers tussen Utrecht Centraal en Utrecht Science Park. De tram levert een belangrijke bijdrage aan duurzaam openbaar vervoer in de regio Utrecht. In eerste instantie rijden er 10 trams per uur per richting op tramlijn 22, in de toekomst zijn dat er mogelijk (tijdens de spits) 16 per uur per richting.