Samenvatting

  • Aantal in- en uitstappende treinreizigers ruim gehalveerd
  • Sinds corona op werkdagen de helft minder reizigers U-OV
  • Afname gebruik openbaar vervoer voor bezoek aan binnenstad
  • Acht op de tien Utrechters tevreden over bereikbaarheid eigen buurt per openbaar vervoer

 Kerncijfers

 2018201920202021
aantal in- en uitstappende treinreizigers Utrecht CS per dag194.385207.36087.221-
aantal in- en uitstappende treinreizigers overige Utrechtse stations33.22337.88417.482-
% inwoners dat naar de binnenstad gaat met de trein

5

6

-

5

% inwoners dat naar de binnenstad gaat met de bus

15

16

-

12

% inwoners dat naar de binnenstad gaat met de tram

1

1

-

1

% inwoners dat tevreden is over de bereikbaarheid van de binnenstad met de trein

80

81

-

82

% inwoners dat tevreden is over de bereikbaarheid van de binnenstad met de bus

82

80

-

80

% inwoners dat tevreden is over de bereikbaarheid van de binnenstad met de tram

52

50

-

53

% inwoners dat tevreden is over de bereikbaarheid van de buurt met openbaar vervoer

-

-

-

83

% inwoners dat vaak last heeft van beperkte toegankelijkheid van bus- en tramhaltes in de buurt

4

3

-

4

Bron: NS; Inwonersenquête, gemeente Utrecht

Aantal in- en uitstappende treinreizigers ruim gehalveerd

Al jaren steeg het aantal in- en uitstappende treinreizigers op de Utrechtse stations, maar door corona zien we in 2020 een flinke afname. Utrecht Centraal telde gemiddeld ruim 87.000 reizigers per dag. Vergeleken met 2019 is dat een afname van 58% toen het er dagelijks ruim 207.000 waren. De andere Utrechtse treinstations waren gezamenlijk goed voor 17.482 in- en uitstappende treinreizigers per dag. Ten opzichte van 2019 is dat een afname van ruim 20.000 reizigers per dag (-54%). De afname is relatief gezien bij alle stations nagenoeg gelijk.

Cijfers over het treingebruik in 2021 komen half 2022 beschikbaar. In hun eindejaarsverwachting stelt de NS dat Nederland in 2021 ongeveer evenveel treinreizigers telde als in 2020 – dit komt neer op ongeveer de helft van de reizigers van 2019. De tijd zal ons leren of de reizigersaantallen volledig herstellen. Leden van het Bewonerspanel (47%) geven begin 2022 aan dat zij ook na corona vaker thuis willen werken. Veel werkgevers stimuleren het (deels) thuiswerken.  

Sinds corona op werkdagen de helft minder reizigers U-OV

Ten opzichte van 2020 is het doordeweekse U-OV-gebruik (bus en tram) in 2021 echter met 6% toegenomen tot in totaal 3.264.693 instappers. In een gemiddelde week telde U-OV 64.014 instappers, wat neerkomt op gemiddeld bijna 13.000 instappers per dag. Ten opzichte van 2019, vóór corona, is het aantal U-OV reizigers op werkdagen gehalveerd (-49%). De afname van het aantal instappers aan het eind van 2021 lijkt een gevolg van de lockdown die vanaf 19 december gold.

Afname gebruik openbaar vervoer voor bezoek aan binnenstad

Ten opzichte van 2019 nam het ov-gebruik af van 22% naar 18%. 12% van de Utrechters pakt meestal de bus, 5% neemt de trein en 1% gaat met de tram naar de binnenstad. Het gebruik van de verschillende vormen van openbaar vervoer verschilt sterk per wijk. De bus wordt vooral gekozen door inwoners van Overvecht (29%) en Vleuten-De Meern (25%). Inwoners van deze laatstgenoemde wijk maken ook relatief veel gebruik van de trein voor een bezoek aan de binnenstad (21%). De tram wordt vrijwel uitsluitend gebruikt door inwoners van Zuidwest (9%).

Ruim driekwart van de Utrechters is tevreden over de bereikbaarheid van de binnenstad per trein (82%) en bus (80%). De helft (53%) is tevreden over de bereikbaarheid per tram, een lichte toename ten opzichte van 2019. Vooral inwoners van Zuid zijn tevreden over de bereikbaarheid van de binnenstad per openbaar vervoer, in West is het aandeel ontevreden inwoners het grootst.

Acht op de tien Utrechters tevreden over bereikbaarheid eigen buurt per openbaar vervoer

Het meest tevreden zijn inwoners van Zuidwest en Zuid (beide 88%). In West (75%) en Oost (78%) wonen relatief de minste tevreden inwoners over de bereikbaarheid per openbaar vervoer. In het oog springt daarbij subwijk Oog in Al waar 61% tevreden is (en 23% ontevreden) over de bereikbaarheid van de eigen buurt per openbaar vervoer.

De last die wordt ervaren door beperkt toegankelijke bus- en tramhaltes in de buurt is in Utrecht al jaren stabiel (4%). In Oost (5%) wordt de meeste overlast hiervan ervaren, in Zuid het minst (2%). In de subwijken Zuilen-noord en -oost (8%) en Taagdreef, Wolgadreef (7%) wonen relatief de meeste inwoners die vaak last hebben van beperkte toegankelijkheid van bus- en tramhaltes in de buurt.

 

Aantal in- en uitstappende treinreizigers per dag

 2018201920202021
Utrecht CS

194.385

207.360

87.221

-

Utrecht Overvecht

8.677

9.098

4.229

-

Utrecht Lunetten

3.739

3.979

1.873

-

Utrecht Zuilen

2.094

2.295

1.103

-

Vleuten

4.288

4.744

2.125

-

Utrecht Terwijde

3.907

4.356

1.950

-

Utrecht Leidsche Rijn

2.766

4.179

1.930

-

Utrecht Vaartsche Rijn

7.752

9.233

4.272

-

Bron: NS