Samenvatting

Utrechters zijn over het algemeen positief over hun woning. Gemiddeld krijgt de woning het rapportcijfer 7,5. Ook zijn Utrechters gemiddeld genomen tevreden met de buurt waarin zij wonen. Huiseigenaren zijn meer tevreden met hun woning en woonomgeving dan huurders. Huurders van particuliere woningen zijn over het algemeen iets positiever over hun woning en woonomgeving dan huurders van corporatiewoningen.

Kerncijfers

 2016201720182019

beoordeling woning (rapportcijfer)

7,5

7,6

7,5

7,5

algemeen buurtoordeel (rapportcijfer)*

7,1

7,2

7,3

7,3

% inwoners dat woning te klein vindt

21

20

20

21

% inwoners dat vindt dat woning slecht onderhouden is

15

14

15

15

% inwoners dat de buurt (zeer) prettig vindt

89

91

91

91

% inwoners dat denkt dat buurt in toekomst beter wordt

35

39

42

38

* Gebaseerd op de vraag ‘wat vindt u van de buurt waar u woont?’ ([zeer]prettig, [zeer]onprettig) en vier stellingen ‘de mensen in deze buurt blijven hier graag wonen’, ‘het is niet leuk om in deze buurt te wonen’, ‘als het kan, verhuis ik uit deze buurt’ en ‘als je in deze buurt woont, dan heb je geluk’ ([zeer]eens, neutraal, [zeer]oneens).
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht.

 

Huiseigenaren meest tevreden met woning

De meeste Utrechters zijn positief over hun woning, gemiddeld wordt de woning beoordeeld met een 7,5. Circa een vijfde (21%) van de Utrechters vindt de woning te klein en 15% ervaart dat de woning slecht onderhouden is. Deze cijfers zijn al jaren stabiel rond deze gemiddelden. Huurders zijn over het algemeen minder tevreden dan huiseigenaren over de grootte en het onderhoud van de woning. Van de huurders vind 28% hun woning te klein en 27% vind de woning slecht onderhouden. Voor woningeigenaren is dit 14% (te klein) en 5% (slecht onderhoud). Wijken met veel koopwoningen scoren dan ook hoger op woningtevredenheid dan wijken met veel huurwoningen. In de wijk met het grootste aandeel koopwoningen (Vleuten-De Meern, 69% koopwoningen) worden woningen gemiddeld het best beoordeeld (8,0). In de wijk met het kleinste aandeel koopwoningen (Overvecht, 21% koopwoningen) worden woningen het slechts beoordeeld (6,8). Inwoners met een koopwoning in Overvecht beoordelen hun woning met een 8,0. Dit cijfer is gelijk aan het stedelijk gemiddelde voor woningeigenaren (8,0). Utrechtse huurders beoordelen de woning gemiddeld met een 6,9.

Beoordeling huurwoningen

Verschillen in de woningbeoordeling per wijk zijn groter bij huurders. Huurwoningen scoren het laagst in West en Overvecht (6,5) en het hoogst in Binnenstad, Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern (7,4). Inwoners in een particuliere huurwoning beoordelen de woning net iets beter (7,1) dan hun stadsgenoten in een corporatiewoning (6.9). Het woningonderhoud van particuliere- en corporatiehuurwoningen wordt gelijk beoordeeld. Bewoners van particuliere huurwoningen vinden hun huis vaker te klein (31%) dan bewoners van corporatiewoningen (26%). Uit registraties blijkt dat particuliere huurwoningen gemiddeld 15 m2 groter zijn dan corporatiewoningen (BAG, BghU). Wel hebben particuliere huurwoningen vaker een woonoppervlak onder de 55 m2. In de particuliere verhuur heeft 22% van de woningen een woonoppervlak onder de 55 m2, bij corporatiewoningen is dit 16%. Naast de Inwonersenquête hebben Utrechtse huurders een woningbeoordeling gegeven in het driejaarlijkse WoonOnderzoek Nederland (2018). Aanvullend is hen gevraagd of zij ervaring hebben met tocht, vocht of schimmel, en of zij tevreden zijn met de verwarming, woningindeling, sfeer en buitenruimte van de woning. Ook op basis hiervan lijken Utrechtse huurders in de particuliere sector over het algemeen net iets meer tevreden te zijn over hun woning dan huurders van een woningcorporatie. Wel zijn huurders van particuliere huurwoningen vaker ontevreden over de hoeveelheid buitenruimte. Verder is er een fors verschil in de algemene beoordeling van de buurt tussen huurders van corporatiewoningen (6,5) en particuliere huurwoningen (7,3). Kopers beoordelen hun woning het meest positief op de verschillende onderdelen, en scoren ook hoger dan huurders op het algemene buurtoordeel (7,7).

Beoordeling woningen

 Huurder corporatiewoningHuurder particuliere woningWoningeigenaar

beoordeling woning (rapportcijfer)

6,9

7,1

8,0

algemeen buurtoordeel (rapportcijfer)*

6,5

7,3

7,7

tocht in woning (% ja)

39

36

24

vocht of schimmel in woning (% ja)

27

28

15

woning wordt aangenaam warm (% ja)

79

84

94

indeling woning is geschikt (% [helemaal] mee eens)

74

80

90

goede sfeer in woning (% [helemaal] mee eens)

74

82

93

onvoldoende buitenruimte (% [helemaal] mee eens)

31

41

35

* Gebaseerd op de vraag ‘wat vindt u van de buurt waar u woont?’ ([zeer]prettig, [zeer]onprettig) en vier stellingen ‘de mensen in deze buurt blijven hier graag wonen’, ‘het is niet leuk om in deze buurt te wonen’, ‘als het kan, verhuis ik uit deze buurt’ en ‘als je in deze buurt woont, dan heb je geluk’ ([zeer]eens, neutraal, [zeer]oneens).
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht (2019); WoonOnderzoek Nederland, Ministerie BZK & CBS (2018).

Positieve toekomstverwachting eigen buurt vlak af

In de Inwonersenquête is bewoners gevraagd hoe zij denken over de toekomst van ‘de buurt’. Het aandeel Utrechters dat verwacht dat hun buurt in de toekomst beter wordt is dit jaar gedaald van 42% naar 38%. De langjarige trend van het percentage inwoners dat positief is over de toekomst van de buurt laat een positieve ontwikkeling zien, 2019 kent de eerste daling sinds 2011. Opvallend is dat het aandeel inwoners dat positief is over de toekomst van de buurt is het laagst onder woningeigenaren (35%), terwijl zij hun huidige woning en buurt het meest positief beoordelen. Particuliere huurders zijn met 46% het optimistischer over de toekomst van de buurt dan bewoners van corporatiewoningen (39%). Ondanks een minder positieve verwachting voor de toekomst van de buurt is de tevredenheid van Utrechters over de buurt waarin ze wonen gelijk gebleven. Net als voorgaande jaren, geeft ruim negen op de tien (91%) Utrechters aan de eigen buurt (zeer) prettig te vinden. Ook krijgt de buurt gemiddeld hetzelfde cijfer als in 2018, inwoners geven ‘de buurt’ een 7,3. De afgelopen jaren is het algemene buurtoordeel voorzichtig toegenomen: van 7,1 in 2016 naar 7,3 in 2019. Overvecht scoort het laagste cijfer (5,6). Buurten in Noordoost worden het best beoordeeld (8,2).