Samenvatting

Voor de coronacrisis waren Utrechters over het algemeen positief over hun woning. Gemiddeld kreeg de woning het rapportcijfer 7,5 in 2019. Ook de buurt waarin zij wonen is in 2019 positief beoordeeld (7,3). Onderzoeksresultaten over woning- en buurttevredenheid in Utrecht gedurende de coronacrisis worden later dit jaar verwacht. Op dit moment loopt het veldwerk van WoonOnderzoek Nederland 2021. Ook in de Inwonersenquête van de gemeente Utrecht wordt gevraagd naar woning- en buurttevredenheid. Deze enquête houden we elke twee jaar. Begin 2022 zijn voor deze indicatoren nieuwe cijfers over 2021 beschikbaar. 

Kerncijfers

 2017201820192020

beoordeling woning (rapportcijfer)

7,6

7,5

7,5

-

algemeen buurtoordeel (rapportcijfer)*

7,2

7,3

7,3

-

% inwoners dat woning te klein vindt

20

20

21

-

% inwoners dat vindt dat woning slecht onderhouden is

14

15

15

-

% inwoners dat de buurt (zeer) prettig vindt

91

91

91

-

% inwoners dat denkt dat buurt in toekomst beter wordt

39

42

38

-

* Gebaseerd op de vraag ‘wat vindt u van de buurt waar u woont?’ ([zeer]prettig, [zeer]onprettig) en vier stellingen ‘de mensen in deze buurt blijven hier graag wonen’, ‘het is niet leuk om in deze buurt te wonen’, ‘als het kan, verhuis ik uit deze buurt’ en ‘als je in deze buurt woont, dan heb je geluk’ ([zeer]eens, neutraal, [zeer]oneens).
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht. In 2020 is geen gemeentelijke Inwonersenquête afgenomen. Deze enquête houden we elke twee jaar. In 2022 zijn hiervan nieuwe cijfers beschikbaar.

Huiseigenaren meest tevreden met woning

In 2019 waren de meeste Utrechters positief over hun woning, gemiddeld wordt de woning beoordeeld met een 7,5. Ongeveer een vijfde (21%) van de Utrechters gaf aan de woning te klein te vinden en 15% vindt dat de woning slecht onderhouden is. Deze cijfers ware de afgelopen jaren stabiel rond deze gemiddelden. Huurders zijn over het algemeen minder tevreden dan huiseigenaren over de grootte en het onderhoud van de woning. In 2019 vindt 28% van de huurders hun woning te klein en 27% vind de woning slecht onderhouden. Voor woningeigenaren is dit 14% (te klein) en 5% (slecht onderhoud). Wijken met veel koopwoningen scoren dan ook hoger op woningtevredenheid dan wijken met veel huurwoningen. In de wijk met het grootste aandeel koopwoningen (Vleuten-De Meern) worden woningen gemiddeld het best beoordeeld (8,0). In de wijk met het kleinste aandeel koopwoningen (Overvecht) worden woningen het slechts beoordeeld (6,8). Inwoners met een koopwoning in Overvecht beoordeelde hun woning met een 8,0. Dit cijfer is gelijk aan het stedelijk gemiddelde voor woningeigenaren (8,0). Utrechtse huurders beoordelen de woning gemiddeld met een 6,9.

Beoordeling huurwoningen

In 2019 waren verschillen in de woningbeoordeling per wijk groter bij huurders dan bij huiseigenaren. Huurwoningen scoren het laagst in West en Overvecht (6,5) en het hoogst in Binnenstad, Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern (7,4). Inwoners in een particuliere huurwoning beoordeelde de woning net iets beter (7,1) dan hun stadsgenoten in een corporatiewoning (6.9). Het woningonderhoud van particuliere- en corporatiehuurwoningen werd gelijk beoordeeld. Bewoners van particuliere huurwoningen vinden hun huis vaker te klein (31%) dan bewoners van corporatiewoningen (26%). Uit registraties blijkt dat particuliere huurwoningen gemiddeld 15 m2 groter zijn dan corporatiewoningen (BAG, BghU, 2019). Wel hebben particuliere huurwoningen vaker een woonoppervlak onder de 55 m2. In de particuliere verhuur heeft 22% van de woningen een woonoppervlak onder de 55 m2, bij corporatiewoningen is dit 16%. Naast de Inwonersenquête 2019 hebben Utrechtse huurders een woningbeoordeling gegeven in het driejaarlijkse WoonOnderzoek Nederland (2018). Aanvullend is hen gevraagd of zij ervaring hebben met tocht, vocht of schimmel, en of zij tevreden zijn met de verwarming, woningindeling, sfeer en buitenruimte van de woning. Ook op basis hiervan lijken Utrechtse huurders in de particuliere sector over het algemeen net iets meer tevreden te zijn over hun woning dan huurders van een woningcorporatie. Wel zijn huurders van particuliere huurwoningen vaker ontevreden over de hoeveelheid buitenruimte. Verder is er een fors verschil in de algemene beoordeling van de buurt tussen huurders van corporatiewoningen (6,5) en particuliere huurwoningen (7,3). Kopers beoordelen hun woning het meest positief op de verschillende onderdelen, en scoren ook hoger dan huurders op het algemene buurtoordeel (7,7).

Beoordeling woningen, 2019

 Huurder corporatiewoningHuurder particuliere woningWoningeigenaar

beoordeling woning (rapportcijfer)

6,9

7,1

8,0

algemeen buurtoordeel (rapportcijfer)*

6,5

7,3

7,7

tocht in woning (% ja)

39

36

24

vocht of schimmel in woning (% ja)

27

28

15

woning wordt aangenaam warm (% ja)

79

84

94

indeling woning is geschikt (% [helemaal] mee eens)

74

80

90

goede sfeer in woning (% [helemaal] mee eens)

74

82

93

onvoldoende buitenruimte (% [helemaal] mee eens)

31

41

35

* Gebaseerd op de vraag ‘wat vindt u van de buurt waar u woont?’ ([zeer]prettig, [zeer]onprettig) en vier stellingen ‘de mensen in deze buurt blijven hier graag wonen’, ‘het is niet leuk om in deze buurt te wonen’, ‘als het kan, verhuis ik uit deze buurt’ en ‘als je in deze buurt woont, dan heb je geluk’ ([zeer]eens, neutraal, [zeer]oneens).
Bron: Inwonersenquête 2019, gemeente Utrecht; WoonOnderzoek Nederland 2018, Ministerie BZK & CBS. In 2020 is geen gemeentelijke Inwonersenquête afgenomen. Deze enquête houden we elke twee jaar. In 2022 zijn hiervan nieuwe cijfers beschikbaar.

Positieve toekomstverwachting eigen buurt vlak af

In Inwonersenquête 2019 is bewoners gevraagd hoe zij denken over de toekomst van ‘de buurt’. Het aandeel Utrechters dat verwacht dat hun buurt in de toekomst beter wordt is in 2019 gedaald van 42% naar 38%. De langjarige trend van het percentage inwoners dat positief is over de toekomst van de buurt laat een positieve ontwikkeling zien, 2019 kent de eerste daling sinds 2011. Opvallend is dat het aandeel inwoners dat positief is over de toekomst van de buurt is het laagst onder woningeigenaren (35%), terwijl zij hun huidige woning en buurt het meest positief beoordelen. Particuliere huurders zijn met 46% het optimistischer over de toekomst van de buurt dan bewoners van corporatiewoningen (39%). Ondanks een minder positieve verwachting voor de toekomst van de buurt is de tevredenheid van Utrechters over de buurt waarin ze wonen gelijk gebleven in 2019. Net als voorgaande jaren, geeft ruim negen op de tien (91%) Utrechters aan de eigen buurt (zeer) prettig te vinden. Ook krijgt de buurt gemiddeld hetzelfde cijfer als in 2018, inwoners geven ‘de buurt’ een 7,3. De afgelopen jaren is het algemene buurtoordeel voorzichtig toegenomen: van 7,1 in 2016 naar 7,3 in 2019. Overvecht scoort het laagste cijfer (5,6). Buurten in Noordoost worden het best beoordeeld (8,2). 

Global Goals dashboard

Utrecht wil een stad zijn waarin gezondheid en leefbaarheid voorop staan. We stoppen daarom energie in een betere kwaliteit van leven voor iedereen. Internationaal leveren we daarmee een bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dat zijn de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN) om samen te werken aan een betere wereld voor iedereen.

Voor Wonen gaat het om de  stedelijke doelstelling Wonen. De SDG’s richten zich op het volgende doel:

  • Duurzame steden: Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam. Garandeer veilig en betaalbaar wonen voor iedereen.

Naar het dashboard