Samenvatting

De totale afvalproductie per inwoner is na een stijging in 2018 in 2019 weer gedaald. Afval wordt wel steeds meer gescheiden aangeleverd en er is minder restafval per inwoner. De waardering voor de afvalinzameling blijft gelijk. In Utrecht wordt meer afval gescheiden dan in de andere drie grote steden.

 Kerncijfers

 2016201720182019
afvalproductie per inwoner (totaal ingezameld huishoudelijk afval in kg per inwoner)392387396391
restafval per inwoner (grof en fijn huishoudelijk restafval in kg per inwoner)240229225219
afvalscheidingspercentage aan de bron*39414344
afvalscheidingspercentage incl. nascheiding van grof en fijn huishoudelijk restafval42434546
totaal aantal bezoekers afvalscheidingsstations511.000494.000553.000566.780
rapportcijfer inzameling afval6,56,46,56,5
% inwoners dat energie en milieu spaart door afval te scheiden64646568

* Percentage afval dat gescheiden wordt aan-/ingeleverd inclusief grofvuil.
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht

Meer afvalscheiding, minder restafval

Van 2010 tot 2017 is ieder jaar sprake van een daling van de afvalproductie per inwoner, van 451 kg per inwoner in 2010 naar 387 kg per inwoner in 2017 (14% gedaald). In 2018 nam de afvalproductie weer toe, voornamelijk grof vuil, in 2019 is de totale hoeveelheid weer gedaald (391 kg). Het restafval daalde elk jaar, van 288 kg per inwoner in 2010 naar 219 kilo in 2019 (24% gedaald). Het afvalscheidingspercentage voor de totale hoeveelheid ingezameld afval is in 2019 (44% aan de bron, 46% inclusief nascheiding) weer verder gestegen.
Het aandeel Utrechters dat aangeeft afval te scheiden om energie en milieu te sparen is in de afgelopen jaren gestegen van 64% in 2016 naar 68% in 2019.

Minder grof vuil, meer gescheiden

In 2019 is de hoeveelheid ingezameld grofvuil (gescheiden en niet gescheiden) met 5 kg per inwoner gedaald ten opzichte van 2018. Het aan de bron gescheiden grofvuil is gestegen met 2 kg per inwoner, en het grof huishoudelijk restafval is gedaald met 7 kg per inwoner.

Waardering voor de afvalinzameling blijft gelijk

Utrechters waarderen de afvalinzameling met een 6,5. Dit is gelijk aan de waardering van een jaar eerder. Per wijk zien we wel verschillen. De hoogste waardering is er in Vleuten-De Meern (7,0) en Leidsche Rijn (6,8) en Zuid (6,8). De laagste waardering in West (5,9). De grootste verbetering in waardering is er in Oost (van 6,2 naar 6,5) en Zuid (van 6,5 naar 6,8). De grootste verslechtering van de waardering is in West (van 6,3 naar 5,9).

Het Nieuwe Inzamelen

In 2019 is Het Nieuwe Inzamelen verder ingevoerd in Vleuten, de Meern en het noordelijk gedeelte van de wijk Noordwest. In de wijk West zijn voorlopige plannen gepresenteerd en is de inspraakperiode voor ondergrondse containers afgesloten. Voor Wittevrouwen lopen er nog juridische procedures. In 2019 is er door de PFAS-problematiek enige vertraging opgetreden in de uitvoering.

In Utrecht wordt meer afval gescheiden dan in de andere grote steden

Wanneer we Utrecht vergelijken met de andere grote steden, dan zien we dat de hoeveelheid ingezameld afval per inwoner in Amsterdam en Utrecht lager is dan in Rotterdam en vooral Den Haag. In Utrecht wordt daarnaast relatief meer gescheiden afval aangeboden dan in de andere grote steden. Het aandeel huishoudelijk restafval is daardoor duidelijk kleiner. In vergelijking met alle Nederlandse gemeenten zitten Amsterdam en Utrecht in 2018 bij de 5% met het minste kilo’s huishoudelijk afval per inwoner. Alle vier de grote steden behoren bij de 5% met het laagste scheidingspercentage.