Samenvatting

De totale afvalproductie per inwoner is in 2020 met bijna 8% gestegen ten opzichte van 2019. De hoeveelheid restafval is met 8 kg per inwoner gestegen, het gescheiden afval met 22 kg. Deze stijging is een gevolg van de coronamaatregelen waardoor mensen meer thuis hebben geconsumeerd, meer lieten bezorgen en meer hebben opgeruimd. Het aantal bezoeken aan afvalscheidingsstations steeg met 13% naar 643.120. Inclusief nascheiding is nu de helft van het afval gescheiden. In Utrecht wordt meer afval gescheiden dan in de andere drie grote steden.

 Kerncijfers

 2017201820192020
afvalproductie per inwoner (totaal ingezameld huishoudelijk afval in kg per inwoner)387396391421
restafval per inwoner (grof en fijn huishoudelijk restafval in kg per inwoner)229225219227
afvalscheidingspercentage aan de bron*41434446
afvalscheidingspercentage incl. nascheiding van grof en fijn huishoudelijk restafval43454650
totaal aantal bezoekers afvalscheidingsstations494.000553.000566.780643.120
rapportcijfer inzameling afval **6,46,56,5-
% inwoners dat energie en milieu spaart door afval te scheiden **646568-

* Percentage afval dat gescheiden wordt aan-/ingeleverd inclusief grofvuil.
** In 2020 is geen gemeentelijke Inwonersenquête afgenomen. Deze enquête houden we elke twee jaar. In 2022 zijn hiervan nieuwe cijfers beschikbaar.
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht

Meer afval, zowel restafval als gescheiden afval

De hoeveelheid huishoudelijk restafval en gescheiden ingezamelde stromen als glas, papier,
plastic en GFT lag in 2020 op 421 kg per inwoner. Dat is 30 kg per inwoner meer dan in 2019. De hoeveelheid restafval is met 8 kg gestegen. De gescheiden ingezamelde stromen zijn met 22 kg gestegen. Deze stijging is toe te schrijven aan de gevolgen van de coronamaatregelen: er werd meer in huis geconsumeerd, meer online besteld en veel opgeruimd. Dat bleek ook wel uit het aantal bezoekers aan de afvalscheidingsstations. Ten opzichte van 2019 steeg het aantal bezoeken met 13% naar 643.120 in 2020. In 2020 is de hoeveelheid ingezameld grofvuil (gescheiden en niet gescheiden) met 14 kg per inwoner gestegen ten opzichte van 2019. Het aan de bron gescheiden grofvuil is gestegen met 12 kg per inwoner, en het grof huishoudelijk restafval is gestegen met 2 kg per inwoner. Het afvalscheidingspercentage voor de totale hoeveelheid ingezameld afval is in 2020 (46% aan de bron, 50% inclusief nascheiding) weer verder gestegen.

Het Nieuwe Inzamelen en nascheiding

In 2020 is de noordelijke helft van wijk Noordwest overgegaan op Het Nieuwe Inzamelen. In het najaar van 2020 zijn de voorbereidingen gestart voor een deel van de wijk West en heel Wittevrouwen. Daar zijn putten en containers geplaatst. Voor de laatste wijk waar Het Nieuwe Inzamelen wordt ingevoerd zijn in het laatste kwartaal van 2020 de plannen in de inspraak gebracht. Vanwege de doorlooptijd van juridische procedures en omdat in coronatijd de voorbereidingen meer tijd vragen, zijn sommige wijken niet volgens planning overgegaan op Het Nieuwe Inzamelen.
De pilot met nascheiding van plastic, blik en pak uit Utrecht is in 2020 geëvalueerd. Er is daarna besloten dat het restafval van alle Utrechtse huishoudens nagescheiden zal gaan worden. Op deze manier is het mogelijk om meer kunststoffen te scheiden, waardoor er minder restafval over blijft.

Waardering voor de afvalinzameling blijft gelijk tussen 2018 en 2019

In de Inwonersenquête van de gemeente Utrecht wordt gevraagd naar de waardering voor de afvalinzameling. Deze enquête houden we elke twee jaar. In 2022 zijn voor deze indicatoren nieuwe cijfers beschikbaar. Utrechters waarderen de afvalinzameling in 2019 met een 6,5. Dit is gelijk aan de waardering van een jaar eerder. Per wijk zien we wel verschillen. De hoogste waardering is er in Vleuten-De Meern (7,0) en Leidsche Rijn (6,8) en Zuid (6,8). De laagste waardering in West (5,9). De grootste verbetering in waardering is er in Oost (van 6,2 naar 6,5) en Zuid (van 6,5 naar 6,8). De grootste verslechtering van de waardering is in West (van 6,3 naar 5,9).

In Utrecht wordt meer afval gescheiden dan in de andere grote steden

Wanneer we Utrecht vergelijken met de andere grote steden, dan zien we dat de hoeveelheid ingezameld afval per inwoner in Amsterdam en Utrecht lager is dan in Rotterdam en Den Haag. In Utrecht wordt daarnaast relatief meer gescheiden afval aangeboden dan in de andere grote steden. Het aandeel huishoudelijk restafval is daardoor duidelijk kleiner. In vergelijking met alle Nederlandse gemeenten zitten Amsterdam en Utrecht in 2019 bij de 7% gemeenten met het minste kilo’s huishoudelijk afval per inwoner. Alle vier de grote steden behoren bij de 4% gemeenten met het laagste scheidingspercentage.

Global Goals dashboard

Utrecht wil een stad zijn waarin gezondheid en leefbaarheid voorop staan. We stoppen daarom energie in een betere kwaliteit van leven voor iedereen. Internationaal leveren we daarmee een bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dat zijn de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN) om samen te werken aan een betere wereld voor iedereen.

Voor Milieu & duurzaamheid gaat het om de stedelijke doelstellingen vergroenen en verdichten en duurzame energie voor iedereen. De SDG’s richten zich op de volgende doelen:

  • Schoon drinkwater en Sanitair: verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen.
  • Betaalbare en duurzame energie: verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.
  • Duurzame steden: Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam. Garandeer veilig en betaalbaar wonen voor iedereen. Verminder de nadelige milieu impact van afval en verbeter de luchtkwaliteit in de stad.
  • Verantwoorde consumptie en productie: verzeker duurzame consumptie-, en productiepatronen.
  • Klimaatactie: Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

Naar het dashboard