Samenvatting

Afval wordt meer gescheiden, er is minder restafval. De inzameling van grof vuil is met bijna een derde gestegen. De waardering voor de afvalinzameling stijgt licht. In Utrecht wordt meer afval gescheiden dan in de andere grote steden.

 Kerncijfers

 2015201620172018
afvalproductie per inwoner (totaal ingezameld huishoudelijk afval in kg per inwoner)400392387396
restafval per inwoner (grof en fijn huishoudelijk restafval in kg per inwoner)246240229225
afvalscheidingspercentage aan de bron*38394143
afvalscheidingspercentage incl. nascheiding van grof en fijn huishoudelijk restafval43424345
totaal aantal bezoekers afvalscheidingsstations475.000511.000494.000553.000
rapportcijfer inzameling afval6,76,56,46,5
% inwoners dat energie en milieu spaart door afval te scheiden60646465

* % afval dat gescheiden wordt aan-/ingeleverd inclusief grofvuil
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht; Stadsbedrijven, gemeente Utrecht

Meer afvalscheiding, minder restafval

Van 2010 tot 2017 is ieder jaar sprake van een daling van de afvalproductie per inwoner, van 451 kg per inwoner in 2010 naar 387 kg per inwoner in 2017 (14% gedaald). In 2018 nam de afvalproductie weer toe, voornamelijk grof vuil. Het restafval daalde eveneens elk jaar, van 288 kg per inwoner in 2010 naar 225 kilo in 2018 (22% gedaald). Het afvalscheidingspercentage voor de totale hoeveelheid ingezameld afval is in 2018 (43% aan de bron, 45% inclusief nascheiding) weer verder gestegen.

Inzameling grof vuil bijna een derde gestegen

In 2018 is de hoeveelheid ingezameld grofvuil (gescheiden en niet gescheiden) met 26 kg per inwoner gestegen ten opzichte van 2017. De grootste absolute stijging betreft bron gescheiden grofvuil (16 kg). Een verklaring hiervoor is dat het aantal bezoekers van de afvalscheidingsstations met 59.000 (12%) is gestegen. Het aandeel Utrechters dat aangeeft afval te scheiden om energie en milieu te sparen is in de afgelopen jaren gestegen van 60% in 2015 naar 65% in 2018.

Waardering voor de afvalinzameling stijgt licht

Utrechters waarderen de afvalinzameling met een 6,5. Dit is een positieve ontwikkeling nadat de afgelopen jaren sprake was van een lichte daling van de bewonerswaardering voor de inzameling van afval. De waardering voor afvalinzameling verschilt per wijk. De stijging van de waardering zit vooral in Zuidwest (van 5,6 naar 6,2). In Leidsche Rijn (6,9) en Vleuten-De Meern (7,0) zijn bewoners positiever dan gemiddeld. In de Binnenstad is er de afgelopen twee jaar op rij een daling te zien van de waardering naar 6,5 in 2018.

Het Nieuwe Inzamelen

In 2018 is Het Nieuwe Inzamelen verder ingevoerd in Balije, Veldhuizen, De Woerd, Vleuterweide, Langerak en bij diverse nieuwbouwprojecten verspreid door de stad. In onderzoeken naar de klanttevredenheid ten aanzien van Het Nieuwe Inzamelen die in Tuindorp, Tuindorp-Oost en Voordorp en Zeeheldenbuurt werden uitgevoerd, beoordeelden de bewoners dit met een 7.

In Utrecht wordt meer afval gescheiden dan in de andere grote steden

Wanneer we Utrecht vergelijken met de andere grote steden, dan zien we dat de hoeveelheid ingezameld afval per inwoner in Amsterdam en Utrecht lager is dan in Rotterdam en vooral Den Haag. In Utrecht wordt relatief meer gescheiden afval aangeboden dan in de andere grote steden en is het aandeel huishoudelijk restafval daardoor duidelijk kleiner. In vergelijking met alle Nederlandse gemeenten zitten Amsterdam en Utrecht in 2017 bij de 5% met het minste aantal totaal kilo’s huishoudelijk afval per inwoner. Ten opzichte van de meeste Nederlandse gemeenten hebben de vier grootste steden een laag scheidingspercentage.