Samenvatting

Utrecht is een echte fietsstad. In 2017 eindigde Utrecht als tweede op de Copenhagenize Index, een wereldwijde ranglijst voor fietsvriendelijkheid. 96% van de Utrechters beschikt over een fiets. De fiets is onder Utrechters het meest populaire vervoermiddel bij een bezoek aan de binnenstad. In het afgelopen jaar nam het aantal plekken in bewaakte fietsenstallingen in de binnenstad en het stationsgebied verder toe. Utrechters zijn beter te spreken over de bewaakte stallingen bij Utrecht CS. De tevredenheid over de bewaakte stallingen in de rest van de binnenstad daalde licht.

 

Kerncijfers

 

2015201620172018
% inwoners met een of meerdere fietsen96

96

96

96

% inwoners dat met de fiets naar de binnenstad gaat595958

60

% inwoners dat tevreden is over de bereikbaarheid van de binnenstad met de fiets

83

85

87

87

% inwoners dat tevreden is over plek in de buurt om fiets neer te zetten515050

50

% inwoners dat tevreden is over bewaakte fietsenstallingen bij Utrecht CS777682

85

% inwoners dat ontevreden is over bewaakte fietsenstallingen bij Utrecht CS785

6

% inwoners dat tevreden is over bewaakte fietsenstallingen in de binnenstad (excl. station)767779

74

% inwoners dat ontevreden is over bewaakte fietsenstallingen in de binnenstad (excl. station)664

9

Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht

96% van de Utrechters beschikt over een fiets

Het fietsbezit onder Utrechters is al jaren stabiel; 96% van de inwoners van de stad beschikt binnen zijn of haar huishouden over een of meerdere fietsen. 4% heeft geen fiets. In Overvecht ligt het fietsbezit het laagst; 10% van de bewoners van deze wijk beschikt niet over een fiets binnen zijn of haar huishouden. Ook onder de groep 65-plussers (16%) en Utrechters met een lage opleiding (16%) ligt het aandeel zonder fiets relatief hoog. De helft van de Utrechters is tevreden over de plek in de buurt om de eigen fiets neer te zetten. Tussen de wijken bestaan wat dit betreft wel duidelijke verschillen. De bewoners van de Binnenstad (37% tevreden) en Noordoost (39% tevreden) zijn het minst te spreken over de fietsparkeerplekken in hun buurt. De bewoners van Vleuten-De Meern (71% tevreden) zijn hier juist relatief vaak tevreden over.

Populariteit fiets als vervoermiddel naar binnenstad neemt toe

De fiets is voor Utrechters al sinds jaar en dag het meest populaire vervoermiddel bij een bezoek aan de binnenstad. In het afgelopen jaar nam de populariteit van de fiets zelfs nog iets toe. 60% van de Utrechters ging in 2018 meestal met de fiets naar de binnenstad. In 2017 was dit nog 58%. Vooral vanuit Leidsche Rijn (51%) werd in het afgelopen jaar vaker de fiets gepakt dan in 2017 (43%). De bewoners van Oost (80%) maken van alle Utrechters het vaakst gebruik van de fiets bij een bezoek aan het centrum van de stad. Onder de bewoners van de Binnenstad (31%) en Vleuten-De Meern (30%) is de fiets hiervoor het minst populair. Bewoners van de Binnenstad zelf gaan –niet verwonderlijk gezien de korte afstand- meestal lopen (66%), bewoners van Vleuten-De Meern kiezen het vaakst voor het openbaar vervoer (57%). 87% van de Utrechters is tevreden over de bereikbaarheid van de binnenstad per fiets. De bewoners van Noordoost (93%) zijn hier het vaakst positief over. In Vleuten-De Meern ligt het aandeel positieve bewoners over de bereikbaarheid van de binnenstad per fiets met 80% het laagst.

Meer tevredenheid over fietsenstallingen CS dan elders in de binnenstad

85% van de Utrechters geeft aan tevreden te zijn over de bewaakte fietsenstallingen bij Utrecht CS. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2017 (82%). De tevredenheid over de bewaakte fietsenstallingen in de rest van de binnenstad is in het afgelopen jaar juist gedaald. Was in 2017 nog 79% van de Utrechters positief over de fietsenstallingen in de binnenstad (excl. station), in 2018 is dit aandeel gedaald naar 74%.

Aantal bewaakte fietsparkeerplekken blijft groeien

In 2018 bieden de bewaakte fietsenstallingen in de binnenstad (excl. station) ruimte aan maximaal 2.776 fietsen. Dit zijn ruim 700 plekken meer dan in 2017. 1.000 van deze 2.776 plekken zijn zogenaamde pop-up plekken, die alleen beschikbaar worden gesteld op piekmomenten. De onbewaakte fietsenrekken in de binnenstad bieden plek aan een kleine 5.500 fietsen. Dit zijn 250 plekken minder dan in 2017. De totale fietsparkeercapaciteit in de binnenstad (bewaakt en onbewaakt) is in 2018 met een kleine 500 plekken gestegen. In het stationsgebied bieden de gezamenlijke bewaakte fietsenstallingen in 2018 plek aan bijna 18.600 fietsen. Daarmee is de bewaakte capaciteit voor fietsen in het stationsgebied opnieuw met bijna 1.400 plekken toegenomen. Vooral de opening van de Knoopstalling in 2018 droeg bij aan deze stijging. In de openbare ruimte in het stationsgebied is ruimte voor een kleine 7.000 fietsen, 500 minder dan in 2017. Ten opzichte van 2017 is het totale aantal fietsparkeerplekken in de binnenstad en het stationsgebied (bewaakt en onbewaakt) met 1.350 plekken toegenomen.

Overige cijfers

 2015201620172018
% inwoners dat tevreden is over fietspaden in de buurt68717171
% inwoners dat ontevreden is over fietspaden in de buurt11111111
% inwoners dat vaak last heeft van geparkeerde fietsen op de stoep---19
% inwoners dat (bijna) nooit last heeft van geparkeerde fietsen op de stoep---53
aantal fietsparkeerplekken openbare ruimte binnenstad en stationsgebied14.43515.53713.16012.386
aantal fietsparkeerplekken in stallingen binnenstad en stationsgebied13.21413.05418.63120.354
aantal pop-up fietsparkeerplekken in stallingen binnenstad4316006001.000

Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht; gemeente Utrecht

Zeven van de tien Utrechters tevreden over fietspaden in de buurt

Net als in 2017 is 71% van de Utrechters positief over de fietspaden in de buurt. Bewoners van de Binnenstad zijn het minst te spreken over de fietspaden in hun buurt (55% tevreden). Bewoners van Vleuten-De Meern (79%) en Leidsche Rijn (84%) zijn hier juist relatief vaak tevreden over. Een op de vijf Utrechters (19%) geeft aan vaak last te hebben van geparkeerde fietsen op de stoep. Dit is vooral een probleem in de Binnenstad (38%). In Leidsche Rijn (7%) en Vleuten-De Meern (4%) vormen geparkeerde fietsen op de stoep duidelijk een minder groot probleem dan in de rest van Utrecht.

Fietsvriendelijkheid: Utrecht wereldwijd op 2e plaats

De Copenhagenize Index beoordeelt wereldwijd 136 steden op hun fietsvriendelijkheid. Utrecht staat in 2017 op de 2e plaats, alleen de Deense hoofdstad Kopenhagen scoort beter. Ten opzichte van 2015 is Utrecht een plek op de ranglijst gestegen. Dat jaar stond Amsterdam nog op de 2e plaats. De index gebruikt 14 parameters, waaronder fietsinfrastructuur, faciliteiten voor de fiets, veiligheid, fietsdeelprogramma’s en aandeel fietsers in het aantal verplaatsingen. Utrecht scoort zo goed op het gebied van fietsvriendelijkheid door de vele investeringen in fietsinfrastructuur, zoals de Dafne Schippersbrug en de nieuwe fietsenstallingen bij Utrecht CS. Ook heeft Utrecht veel fietsstraten en worden er innovaties gedaan, zoals pop-up fietsparkeren, en ‘the Flo’.