Bevolkingsontwikkeling

 • Utrecht blijft groeien: nu bijna 362 duizend inwoners
 • Sterke afname in immigratie lijkt tijdelijk
 • Voor het eerst deze eeuw meer uitstroom dan instroom
 • Veel vestiging en vertrek bij twintigers
 • Weer meer jonge mensen verhuizen naar Utrecht
 • Meer sterfte en meer geboorte
 • Alle grote steden groeien minder hard dan vóór corona

Bevolkingsontwikkeling


Bevolkingsprognose

 • Utrecht zal blijven doorgroeien
 • Tot 2040: alle leeftijdsgroepen groeien, 65+ het sterkst
 • Tot 2040: alle wijken groeien, Zuidwest wordt de grootste
 • Sterke toename bevolkingsdichtheid

Bevolkingsprognose


Bevolkingssamenstelling

 • Utrecht is een jonge stad
 • Aantal kinderen onder 4 jaar gaat weer toenemen
 • Toename jongeren van 12 t/m 17 jaar
 • In Utrecht minder vergrijzing dan elders
 • Meer jonge vrouwen dan mannen
 • Ruim helft Utrechtse huishoudens is alleenstaand
 • Een op drie Utrechters met migratieachtergrond
 • Groei in nieuwe migrantengroepen
 • Bevolking Utrecht divers: 167 nationaliteiten

Bevolkingssamenstelling


Huisvesting & integratie vluchtelingen

 • Aantal statushouders in 2020 afgenomen
 • Ondanks corona veel asielinstromers in 2021
 • Taakstelling 2022 lager dan 2021 maar hoger dan 2019 en 2020
 • Utrechtse statushouders: veel Syriërs, jongeren en mannen
 • Aandeel werkenden neemt toe met verblijfsduur
 • SCP: succesvolle integratie begint bij volledig meedoen

Huisvesting & integratie vluchtelingen


Gemeenteraad

 • Jonge raadsleden, driekwart weer kandidaat
 • Gemiddeld ruim honderd bijeenkomsten per jaar
 • PvdA diende meeste moties in, VVD meeste amendementen
 • Afgelopen raadsperiode 1.782 moties en 617 amendementen ingediend
 • Ruimtelijke Ontwikkeling belangrijkste onderwerp bij moties en amendementen

Gemeenteraad


Verkiezingen

 • Ruim vier op de tien kiesgerechtigden jonger dan 35 jaar
 • Recordaantal van 20 partijen op stembiljet, waarvan 15 verkozen in raad
 • Opkomst in Utrecht 56,3%, lager dan vier jaar geleden
 • GroenLinks behaalt meeste stemmen, Volt grootste nieuwkomer
 • GroenLinks in acht wijken de grootste partij

Verkiezingen


Vertrouwen in overheid

 • Vertrouwen in de overheid van Nederlanders daalt in 2021
 • Utrechters hebben meer vertrouwen in instituties dan gemiddelde Nederlander
 • Ruim de helft van de Utrechters heeft vertrouwen in de lokale overheid
 • Vertrouwen in landelijke overheid lager dan in lokale overheid
 • Inwoners Vleuten-De Meern hebben relatief weinig vertrouwen in lokale overheid
 • In Overvecht heeft een op de vijf helemaal geen vertrouwen in landelijke overheid
 • Inwoners die meedoen in de maatschappij hebben meer vertrouwen in lokale overheid

Vertrouwen in overheid


Participatie

 • Kwart van de Utrechters maakt een melding over de openbare ruimte
 • Een op de vier participeert om de gemeente te beïnvloeden
 • Een op de drie heeft het idee dat gemeente iets met hun bijdrage heeft gedaan
 • Digitale participatie met DenkMee
 • Met name offline participanten willen ook online participeren

Participatie


Initiatieven

 • Vier op de tien onderneemt buurtactiviteit(en) zoals schoonhouden van de openbare ruimte
 • Meeste inwoners hebben geen ondersteuning nodig bij buurtactiviteit
 • Minder aanvragen voor Initiatievenfonds in 2020 en 2021
 • Bekendheid met Initiatievenfonds verschilt tussen wijken en leeftijdsgroepen
 • Utrecht 900: voor, door en met zoveel mogelijk Utrechters

Initiatieven


Klachten, bezwaar, beroep

 • Totaal aantal klachten in 2021 weer gestegen
 • Vier op de tien klachten gegrond verklaard
 • Grote verschillen in klanttevredenheid met klachtafhandeling
 • In 2021 zijn 3.169 bezwaarschriften behandeld
 • Ongeveer 500 beroepszaken per jaar
 • Aantal ingediende Wob-verzoeken sterk gestegen

Klachten, bezwaar, beroep


Dienstverlening

 • Websitebezoek Utrecht.nl stabiel
 • Meer vraag naar inzet Servicepunt, baliebezoek licht gedaald
 • Aantal telefoontjes aan de gemeente neemt af
 • Jaarlijks aantal ontvangen e-mails blijft gelijk
 • Meeste webcare via Twitter, virtuele assistent Gem in actie
 • Utrechters pakken het liefst de telefoon voor contact met de gemeente voor informatie
 • Informatie van gemeente mag voor jongeren in e-mail, ouderen liever brief

Dienstverlening


Kijk op Utrecht

 • Sterkste reputatie in Nederland, minder onder eigen inwoners
 • Zeven op de tien Utrechters zien vooral een leefbare stad
 • Veel Utrechters kunnen zichzelf zijn in hun stad

Kijk op Utrecht