Samenvatting

  • Internetwinkelen vorig jaar fors gegroeid
  • Winkelleegstand in Utrecht en centrum afgenomen
  • Lagere huurprijzen in het centrum
  • Tevreden over winkelvoorzieningen

Kerncijfers

 2018201920202021
% winkelleegstand gemeente Utrecht (m² wvo)5,57,76,75,0
% winkelleegstand Utrecht Centrum (m² wvo)4,98,510,26,8
% leegstaande commerciële verkooppunten Utrecht Centrum (m² wvo)-8,38,86,1
% filialiseringsgraad detailhandel Utrecht Centrum (verkooppunten)47,1    48,949,349,8
aantal m² wvo in gebruik Utrecht Centrum120.978129.051130.963138.302
% inwoners tevreden over winkelvoorziening in de buurt7574-74

De afkorting wvo staat voor: winkelvloeroppervlak
Bron: Locatus (situatie einde jaar); Inwonersenquête, gemeente Utrecht

Internetwinkelen vorig jaar fors gegroeid

In 2021 is in online winkels 19,1% meer omzet gerealiseerd dan het jaar ervoor. Dit is een minder grote groei dan in 2020 (35,7%), toen de grootste groei sinds 2014 werd behaald. Deze forse groei heeft er mede voor gezorgd dat de omzet in de gehele detailhandel in 2021 met 4,3% is gegroeid. De verschillen tussen sectoren zijn echter groot. Na de grote verliezen in de sectoren schoenen (-18,4%) en mode (-21,1%) in 2020, zijn dit in 2021 de sectoren met de grootste groei (9,4% en 14,1%). Daarentegen kampen de sectoren bouwmarkten (-12,5%) en consumentenelektronica (-7,5%) met de grootste verliezen in 2021. In 2021 is de omzet van de gehele webwinkelbranche alleen voor het eerste kwartaal fors gegroeid ten opzichte van het jaar ervoor. Volgens het Koopstromenonderzoek zijn de dagelijkse (266%) en doelgerichte (bouwmarkten, woonwinkels en tuincentra) (130%) digitale bestedingen gegroeid sinds 2016. Voor de fysieke bestedingen is dit 7% (dagelijks) en 24% (doelgericht).

 

Winkelleegstand in Utrecht en centrum afgenomen

In Utrecht is een afname van de winkelleegstand te zien (van 6,7% in 2020 naar 5,0% in 2021). Landelijk nam de leegstand, op basis van het aantal leegstaande panden, in het afgelopen jaar ook af, van 7,5% naar 6,8%. In het centrum van Utrecht is, na een jarenlange opwaartse trend, een afname te zien van het leegstandpercentage. Eind 2021 ligt het percentage (6,8%) aanzienlijk lager dan het jaar ervoor (10,2%). Dit is nog altijd hoger dan de veelal gehanteerde frictieleegstand van 5%. Ook is vorig jaar in het centrum van Utrecht het metrage winkelruimte in gebruik, toegenomen (naar ruim 138.000 m²). De filialiseringsgraad van de detailhandel in het centrum (49,8%) is in 2021 ook verder toegenomen. Bijna de helft van de winkelpanden die in gebruik zijn, is ingevuld met een ketenbedrijf.

Lagere huurprijzen in het centrum

De huurprijzen in het centrum van Utrecht zijn in 2021 opnieuw licht gedaald. Deze daling is vooral bij de tophuren aan de Oudegracht, Vredenburg en Lange Elisabethstraat te zien. Ook zijn de huurprijzen in de beste winkelstraten in de G4 opnieuw gedaald. Na de Amsterdamse Kalverstraat worden de hoogste huren betaald in Vredenburg in Utrecht. Vorig jaar werden de hoogste huren in Utrecht nog betaald aan de Lange Elisabethstraat. 

Tevreden over winkelvoorzieningen

In 2021 was driekwart van de Utrechters (74%) tevreden over de winkelvoorzieningen in de buurt. Dit is gelijk aan het percentage in 2019. Het aandeel tevreden inwoners was, in 2019, het grootst in de Binnenstad (89%), dit is wederom het geval in 2021 (88%). De grootste veranderingen zijn terug te zien in Leidsche Rijn en Noordoost: in deze wijken is het aandeel tevreden bewoners 8 procentpunt lager dan in 2019. In Zuid is de tevredenheid over de winkelvoorzieningen in 2021 het laagst (63%), net als in 2019 (64%).