Samenvatting

In de sector retail nam de winkelleegstand in Utrecht het afgelopen jaar af van 4,7% in 2017 naar 4,4% in 2018. Driekwart van de Utrechters (75%) is tevreden over de winkelvoorzieningen in de buurt. Dit is een stijging vergeleken met vorig jaar (69%).

Kerncijfers

 2016201720182019
% leegstand gemeente Utrecht (m² wvo)5,24,74,4-
% leegstand Utrecht centrum (m² wvo)2,33,43,5-
winkelvloeroppervlak in gebruik Utrecht Centrum (m² wvo)114.602118.522172.335-
% inwoners tevreden over winkelvoorzieningen in de buurt676975-

Bron: Locatus (peilmoment juli/augustus); Inwonersenquête, gemeente Utrecht

Winkelleegstand in Utrecht neemt opnieuw af

Utrecht laat net als vorig jaar een afname zien van de winkelleegstand (van 4,7% in 2017 naar 4,4% in 2018). Landelijk nam de leegstand in het afgelopen jaar van af van 7% naar 6,7%. In het centrum van Utrecht blijft het leegstandpercentage met 3,5% stabiel. Het cijfer komt opnieuw lager uit dan de veelal gehanteerde frictieleegstand van 5%.

Utrechters tevreden over winkelvoorzieningen

Driekwart van de Utrechters (75%) is tevreden over de winkelvoorzieningen in de buurt. Dit is een stijging vergeleken met vorig jaar (69%). In Leidsche Rijn bevindt zich het grootste aandeel bewoners dat tevreden is over de winkelvoorzieningen (89%), een aanzienlijke stijging vergeleken met 2017 (63%). Ook in de naastgelegen wijken Vleuten-De Meern en West is sprake van een toename. Mogelijk speelt de opening van Leidsche Rijn centrum (mei 2018) hier een rol. Net als in 2017 (84%) is de tevredenheid met de winkelvoorzieningen in de Binnenstad (85%) het hoogst. In Zuid is de tevredenheid over de winkelvoorzieningen in het afgelopen jaar het laagst (63%).

Stabiele huurprijzen

De huurprijzen in het centrum zijn over het algemeen stabiel gebleven. Aan de Oudegracht en de Steenweg zijn de tophuren licht gedaald. Huurprijzen in de beste winkelstraten in de G4 zijn ook over het algemeen stabiel gebleven. Na de Amsterdamse Kalverstraat worden de hoogste huren betaald aan de Lange Elisabethstraat.

Nederland in top 5 online winkelen in Europa

In Nederland heeft 79% van de mensen tussen de 16 en 75 jaar online gewinkeld in 20171. Nederland zit daarmee in de top 5 van EU-landen. Gemiddeld kocht 57% van de EU-inwoners goederen of diensten online. In het Verenigd Koninkrijk shopt het grootste aandeel inwoners (82%) via internet. Kleding of sportartikelen zijn het vaakst online gekocht. In Nederland heeft 57% van de mensen dergelijke artikelen via websites besteld. Alleen in het Verenigd Koninkrijk kocht een groter aandeel kleding of sportspullen via internet (61%). Op het gebied van levensmiddelen spant Nederland de kroon; met 29% heeft Nederland het hoogste percentage inwoners dat online levensmiddelen koopt.

1 Nederland in Europese top 5 van online winkelen (CBS), 2018

Provincie Utrecht: concentratie winkelaanbod in stad Utrecht

In de provincie Utrecht zijn 6.400 winkels gevestigd met een gezamenlijk winkelvloeroppervlak van bijna 1,9 miljoen m². Utrecht en Amersfoort zijn samen goed voor ongeveer 40% van het winkelaanbod (wvo) in de provincie Utrecht2. Het grootste deel hiervan bevindt zich in de gemeente Utrecht. Daarmee is het winkelaanbod in de provincie Utrecht in sterke mate geconcentreerd in enkele gemeenten. De provincie Utrecht verwacht dat de Utrechtse binnenstad haar economische positie verder zal versterken na de voltooiing van Hoog Catharijne en het stationsgebied. Dit gaat mogelijk ten koste van middelgrote winkelcentra in regiogemeenten. Dit is ook een van de conclusies van het Koopstromenonderzoek3. De bestedingen en het aantal mensen dat online winkelt blijfven toenemen. Dit leidt ertoe dat winkels in middelgrote winkelcentra hun omzet zien teruglopen. Tegelijkertijd versterken de binnensteden van de G4-steden hun positie juist. Dit is vooral het gevolg van hun toeristische aantrekkingskracht.

2 Retailvisie provincie Utrecht, 2018
3 Randstad Koopstromenonderzoek, 2018