Voorraad woningen

 • Voorraad woningen groeit in 2021 minder snel dan in 2020
 • Aandeel particuliere verhuur neemt de laatste jaren toe
 • Voorraad dure koopwoningen groeit

Voorraad woningen


Koopwoningmarkt

 • Aandeel koopwoningen gelijk gebleven
 • Gemiddelde verkoopprijs gestegen naar 470.000 euro
 • Grootste aandeel dure koopwoningen in Leidsche Rijn en goedkope koopwoningen in Overvecht
 • Meer woningen gekocht door koopstarters
 • Meeste transacties in Noordwest

Koopwoningmarkt


Huurwoningmarkt

 • Aandeel particuliere verhuur niet verder gestegen
 • Grote wijkverschillen in particuliere verhuur en corporatiebezit
 • Huurprijzen stijgen minder snel dan koopprijzen
 • Aandeel sociale huurwoningen stabiel
 • Discriminatie op de particuliere huurwoningmarkt

Huurwoningmarkt


Woning- & buurttevredenheid

 • Huiseigenaren zijn het meest tevreden met hun woning
 • Verschillen onder huurders groter dan onder huiseigenaren
 • Positieve toekomstverwachting eigen buurt is gedaald

Woning- & buurttevredenheid


Nieuwbouw

 • 3.000 nieuwe woningen opgeleverd
 • In 2021 is er minder gestart met de bouw van woningen
 • Meer inwoners ervaren overlast door bouwwerkzaamheden in de buurt

Nieuwbouw


Milieu

 • Concentraties in 2020 en 2021 lager door coronamaatregelen    
 • Luchtkwaliteit was in 2020 beter dan in 2019    
 • De bodem van 100 kinderspeelplaatsen is onderzocht op lood    
 • Het aandeel inwoners dat vaak lawaai ervaart is gestegen tot 38%    
 • Ervaren stankoverlast in 2021 gelijk gebleven    
 • Inspanningen om energie en milieu te sparen nemen toe

Milieu


Energie

 • Energiegebruik en CO2-uitstoot per inwoner nemen af
 • Op een kwart van de Utrechtse daken (24%) liggen zonnepanelen
 • Tijdpad voor welke buurt wanneer van het aardgas afgaat is bekend
 • Er zijn meer energiebesparende maatregelen genomen
 • 50% groei (semi-)publieke oplaadpunten voor elektrische auto’s

Energie


Afval

 • Minder afval in totaal: minder gescheiden afval, meer restafval    
 • Het nascheiden van plastic afval is gestart
 • Waardering voor de afvalinzameling groeit tussen 2019 en 2021 naar 6,6    
 • Weinig afval: hoogste scheidingspercentage van vier grote gemeenten

Afval


Fiets

 • Fietsbezit blijft stabiel hoog
 • Minder fietsers in de stad door corona
 • Fiets meest populaire vervoermiddel voor bezoek aan de binnenstad
 • Ruim driekwart Utrechters tevreden over fietsparkeermogelijkheden in binnenstad
 • Overwegend behoefte aan meer fietsparkeerplekken in eigen buurt
 • Lichte toename last van geparkeerde fietsen op de stoep

Fiets


Auto

 • Particuliere autovloot groeit met 3%
 • Aantal (deels) elektrische auto’s neemt met 30% toe
 • Lagere verkeersintensiteit motorvoertuigen sinds corona
 • Minder parkeerplaatsen in parkeergarages in de binnenstad
 • Helft Utrechters tevreden over aantal autoparkeerplekken op straat in de buurt van eigen woning
 • Last van onveilig parkeren in de buurt stabiel

Auto


Openbaar vervoer

 • Aantal in- en uitstappende treinreizigers ruim gehalveerd
 • Sinds corona op werkdagen de helft minder reizigers U-OV
 • Afname gebruik openbaar vervoer voor bezoek aan binnenstad
 • Acht op de tien Utrechters tevreden over bereikbaarheid eigen buurt per openbaar vervoer

Openbaar vervoer


Deelvervoer

 • Gebruik deelvervoer hoogst in Binnenstad, West en Noordoost
 • Aandeel deelfiets- en deelscootergebruikers in Overvecht relatief hoog
 • Autodelen vooral via een (commerciële) organisatie
 • Utrechtse deelauto-vloot neemt opnieuw toe

Deelvervoer


Verkeersveiligheid

 • Stabilisatie aantal verkeersongevallen, minder verkeersgewonden
 • Merendeel Utrechters tevreden over verkeersveiligheid in eigen buurt
 • Ontevredenheid verkeersveiligheid vooral door snelheid en infrastructuur en verkeersdeelname
 • In Overvecht, West en Noordwest meeste last van gevaarlijk verkeersgedrag

Verkeersveiligheid


Staat openbare ruimte

 • Waardering voor netheid en schoonheid openbare ruimte constant
 • Overlastmeldingen parken en groenvoorzieningen: piek in juni en juli
 • Meldingen afval en vervuiling openbare ruimte: piek in december
 • Tevredenheid openbare ruimte
 • Last van rommel en afval op straat

Staat openbare ruimte


Aanbod openbare ruimte

 • Meer waardering voor groen sinds corona
 • Ruim twee derde tevreden met groen in de buurt
 • Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn meest groene wijken
 • Openbare ruimte bestaat voor 37% uit groen
 • Kwart van alle Utrechtse bomen in Vleuten-De Meern
 • Tevredenheid over speelvoorzieningen in de buurt stabiel
 • Minder Utrechters tevreden over straatverlichting in de buurt

Aanbod openbare ruimte