Samenvatting

  • Utrecht zal blijven doorgroeien
  • Tot 2040: alle leeftijdsgroepen groeien, 65+ het sterkst
  • Tot 2040: alle wijken groeien, Zuidwest wordt de grootste
  • Sterke toename bevolkingsdichtheid

 Kerncijfers

 20222025203020352040
aantal inwoners op 1 januari

361.742

372.477

422.500

454.815

474.173

1. West28.82930.82537.59938.21838.224
2. Noordwest

44.562

45.450

49.267

49.595

49.719

3. Overvecht

34.559

34.544

39.913

43.272

45.645

4. Noordoost

39.851

40.227

41.402

41.672

41.930

5. Oost

32.031

32.584

38.002

43.009

46.966

6. Binnenstad

19.206

21.208

25.512

28.627

29.952

7. Zuid

27.526

27.898

28.608

30.024

32.134

8. Zuidwest

39.537

40.225

51.272

63.743

71.182

9. Leidsche Rijn

44.678

49.142

59.155

64.113

65.447

10. Vleuten-De Meern

50.963

50.374

51.770

52.542

52.974

2022 geeft de gerealiseerde stand uit de BRP. 2025-2040 geeft de verwachte stand uit de Bevolkingsprognose 2021.
Bron: BRP, gemeente Utrecht

Utrecht zal blijven doorgroeien

Op 1 januari 2022 telde Utrecht 361.742 inwoners. In het jaar 2018 werd de 350.000e inwoner van de stad geboren. Op basis van de gemeentelijke bevolkingsprognose uit 2021 is de verwachting dat Utrecht in 2028 het aantal van 400.000 inwoners passeert. In 2040 zal Utrecht naar verwachting 474.000 inwoners tellen, een toename van 112.00 inwoners in 18 jaar tijd.

De bevolkingsprognose geeft de meest waarschijnlijke groei van de bevolking in Utrecht tot 2040. De prognose wordt ieder jaar bijgesteld op basis van de meest actuele informatie die op dat moment beschikbaar is. De bevolkingsprognose is gebaseerd op de huidige woningbouwplannen van de stad en op ontwikkelingen in de samenstelling van de bevolking. Het woningbouwprogramma is afgestemd op de verwachte woningbehoefte uit landelijke onderzoeken en is in lijn met de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU 2040).

Als gevolg van de coronacrisis is de bevolking in 2020 en 2021 minder hard gegroeid dan vooraf verwacht (zie hoofdstuk Bevolkingsontwikkeling). Het is onzeker of de groei van de stad in de eerstkomende jaren ook nog zal worden beïnvloed door de coronapandemie. De woningbouwproductie in de stad verloopt nog volgens planning. In de huidige prognose gaan we ervan uit dat de bevolkingsgroei snel weer aantrekt en op het oude niveau uitkomt. Het CBS verwacht ook dat de coronapandemie slechts weinig invloed zal hebben op de landelijke bevolkingsgroei voor de langere termijn. Voorlopige groeicijfers van het CBS laten zien dat Utrecht in het eerste halfjaar van 2022 sterker groeit dan in diezelfde periode tijdens en vóór de coronajaren.

Tot 2040: alle leeftijdsgroepen groeien, 65+ het sterkst

Volgens de bevolkingsprognose uit 2021 groeit het aantal inwoners van Utrecht tussen 2022 en 2040 met 31%. In alle leeftijdsgroepen is een toename te zien. De procentueel sterkste groei zal plaatsvinden in de groep 65-plussers: van 38.600 in 2022 naar bijna 61.000 in 2040 (+57%). Deze flinke toename komt door het ouder worden van de mensen die al in Utrecht wonen. Van de mensen die zich in Utrecht vestigen is slechts een zeer gering deel ouder dan 65 jaar. Ondanks de hogere sterfte onder ouderen door het coronavirus is het aantal 65-plussers ook in 2020 en 2021 gestegen. De vergrijzing gaat echter minder hard dan in de rest van het land. Utrecht is en blijft een jonge stad (zie hoofdstuk Bevolkingssamenstelling).

Tot 2040: alle wijken groeien, Zuidwest wordt de grootste

Alle tien Utrechtse wijken zullen in de periode tot 2040 groeien. Op dit moment is Vleuten-De Meern met ruim 50.000 inwoners de grootste wijk. De prognosecijfers tonen dat Zuidwest de grootste wijk van de stad wordt, gevolgd door Leidsche Rijn. Zuidwest kent ook relatief gezien het grootste groeitempo: het aantal inwoners van de wijk neemt in de periode 2022-2040 toe met 80%. Dat is bijna een verdubbeling. Deze groei vindt voor een groot deel plaats in de Merwedekanaalzone. De kleinste wijk van de stad gaat ook sterk groeien: de bevolkingsomvang van Binnenstad neemt tot 2040 met 56% toe, onder meer in het Beurskwartier. Daarna volgen de wijken Leidsche Rijn en Oost met elk 47%.

Sterke toename bevolkingsdichtheid

Met de groei van de bevolking neemt ook de bevolkingsdichtheid in de stad toe. Tussen 2001 en 2022 is de bevolkingsdichtheid van Utrecht toegenomen van ongeveer 2.600 naar 3.600 inwoners per km2. De verdichting vond het sterkst plaats in de wijk Leidsche Rijn en subwijk Veldhuizen/Vleuterweide. Utrecht kiest in de Ruimtelijke Strategie Utrecht voor een verdere groei van de bevolking door vooral in te zetten op inbreiding, het benutten van nieuwe woningbouwlocaties op plekken binnen de stad. De Merwedekanaalzone en het Beurskwartier zijn aangewezen als belangrijke ontwikkelgebieden, maar ook Leidsche Rijn Centrum blijft een grote groeilocatie. Het aantal inwoners per km2 zal in deze gebieden flink toenemen. De gemiddelde bevolkingsdichtheid van de stad zal naar verwachting in 18 jaar tijd doorgroeien van 3.600 naar 4.800 inwoners per km2, een toename van 1.200 inwoners per km2.