Samenvatting

  • Meer kantoren, leegstand toegenomen
  • Verschillen tussen kantoorgebieden in Utrecht
  • Huurprijzen in duurste kantoorgebieden van het land
  • Landelijke kantorenleegstand laag

Kerncijfers

 2018201920202021
kantorenvoorraad (m² vvo, einde jaar)2.708.3002.699.0002.781.1002.804.000
opname kantoorruimte (m² vvo)92.400158.40061.70077.100
aanbod kantoorruimte (m² vvo, einde jaar)236.000170.500213.900232.400
leegstaand aanbod (m² vvo, einde jaar)155.500110.400132.300153.700
% leegstand (als % van de voorraad, einde jaar)5,74,14,85,5
huurprijzen eersteklas kantoorruimte (euro/m² per jaar)275285285285

De afkorting vvo staat voor: verhuurbaar vloeroppervlak.
Bron: Bak, Cushman & Wakefield (o.b.v. kantoorruimte van tenminste 500 m² vvo, afgerond op honderdtallen)

Meer kantoren, leegstand toegenomen

De totale kantorenvoorraad in Utrecht is in 2021 gegroeid (+23.000 m²) naar circa 2,8 miljoen m² verhuurbaar vloeroppervlak, met name door de ontwikkelingen in het Stationsgebied. De opname aan kantoorruimte (het totaal aan verhuurtransacties en kantooraankopen voor eigen gebruik) komt in 2021 uit op 77.100 m². Het leegstaand aanbod van kantoren in Utrecht (153.700 m²) is in 2021 toegenomen, waardoor het leegstandspercentage is gestegen naar 5,5% van de kantorenvoorraad. Het ligt daarmee binnen de 5-6% die vaak gehanteerd wordt als benodigde frictieleegstand om de markt goed te laten functioneren. De verhouding tussen het beschikbare aanbod, en de opname van kantoorruimte, (de aanbod-opnameratio) is ten opzichte van 2020 iets gedaald (van 3,5 naar 3,0).

Verschillen tussen kantoorgebieden in Utrecht

Binnen Utrecht kent kantoorlocatie Rijnsweerd in 2021 de grootste dynamiek in opname en leegstand. Dit gebied is verantwoordelijk voor 19% van de totale kantooropname in Utrecht in 2021. Het leegstaande aanbod in het gebied was vorig jaar met 26.800 m² goed voor ruim 17% van de totale Utrechtse kantorenleegstand. In het Stationsgebied nam in 2021 het leegstaande aanbod af van 19.300 m² naar 18.200 m². Tegelijkertijd is het opnamevolume (11.800 m²) er gestegen.

Huurprijzen in duurste kantoorgebieden van het land

De hoogste huurprijzen in het Utrechtse Stationsgebied (285 euro per m²) en de oude Binnenstad (250 euro per m²) zijn ongewijzigd in het afgelopen jaar. De tophuren in Utrecht zijn opnieuw hoger dan in Rotterdam (275 euro per m²) en Den Haag (230 euro per m²). Amsterdam (Centrum en Zuid) spant in Nederland nog steeds de kroon met tophuren van 500 en 450 euro per m².

Landelijke kantorenleegstand laag

Gemiddeld in Nederland is de kantorenleegstand in 2021 licht gedaald van 8,4% naar 8,0% van de totale kantorenvoorraad. Tegelijkertijd is de opname van kantoorruimte in Nederland gestegen (+34,4%) tot een totaal van 1.340.500 m². Na de sterke daling in 2020 zijn kantoorgebruikers inmiddels dus weer bezig met verhuizingen en oriëntatie op nieuwe kantoorruimte. Amsterdam is goed voor 21% van de landelijke opname, Utrecht voor circa 6%. Als we kijken naar de vijf grootste steden dan heeft Den Haag de minste leegstand binnen de kantorenvoorraad (4,3%), gevolgd door Utrecht (5,5%), Amsterdam (7,1%), Eindhoven (7,3%) en Rotterdam (8,4%).