Samenvatting

Het leegstaande aanbod van kantoren is in 2018 flink afgenomen. Het leegstandspercentage in Utrecht is hierdoor gedaald tot 6,0%. In de Binnenstad en het Stationsgebied is er bijna geen leegstand. Hier zijn de huurprijzen het afgelopen jaar gestegen.

  

Kerncijfers

 201620172018*2019
kantorenvoorraad ( vvo, einde jaar)2.464.3002.451.6002.709.200-
opname kantoorruimte ( vvo)81.40085.40092.400-
aanbod ( vvo, einde jaar)392.300304.400235.800-
leegstaand aanbod ( vvo, einde jaar)307.900201.100171.900-
% leegstand (als % van de voorraad, einde jaar)11,57,56,0-
huurprijzen eerste klas kantoorruimte (euro/ per jaar)200

245

275-

Bron: Cushman & Wakefield, Bak Property Research & Consultancy (Bak)

Utrechtse leegstand opnieuw gedaald

De totale kantorenvoorraad in Utrecht bedraagt ruim 2,7 miljoen m². De opname aan kantoorruimte komt dit jaar uit op ruim 92.000 m², dit is de hoogste opname van de afgelopen jaren. Het leegstaand aanbod (bijna 172.000 m²) is in 2018 opnieuw afgenomen en ook het laagste van de afgelopen jaren. Het leegstandspercentage in Utrecht is gedaald naar 6,0% en komt daarmee steeds dichter in de buurt van de 5% die vaak gehanteerd wordt als frictieleegstand. De verhouding tussen aanbod en opname (2,6) is kleiner geworden waardoor de keuzemogelijkheden voor kantoorruimtezoekers zijn afgenomen.

Verschillen in leegstand tussen kantoorgebieden

In het Stationsgebied is de leegstand 1%. Er is geen sprake van structurele leegstand in het gebied, net als in de oude Binnenstad. Op Lage Weide (20%) is de leegstand hoger. In Leidsche Rijn is geen sprake van leegstand.

Huurprijzen populaire kantoorgebieden opnieuw gestegen

Huurprijzen in het Utrechtse Stationsgebied en de oude Binnenstad zijn gestegen in het afgelopen jaar. In het Stationsgebied komt de maximale huurprijs uit op 275 euro per m². Opnieuw zijn de tophuren in Utrecht hoger dan in Rotterdam (235 euro per m²) en Den Haag (210 euro per m²).  Amsterdam (Zuid) spant in Nederland nog steeds de kroon met een tophuur van 450 euro per m². Op Kanaleneiland schommelt de huurprijs al een aantal jaar rond de 140 euro per m² maar heeft in het afgelopen jaar een stijging plaatsgevonden naar 185 euro per m². Ook in Papendorp, Rijnsweerd, Lage Weide en De Wetering/Leidsche Rijn centrum noord zijn de huren gestegen. De huren zijn het laagst in Oudenrijn.

Landelijke leegstand op niveau van voor crisis

In Nederland is de kantorenleegstand in het afgelopen jaar gedaald van 11,8% naar 9,7% van de totale kantorenvoorraad eind 2018. Dit is het laagste niveau sinds 2007. De totale kantooropname in 2018 komt op circa 1,39 miljoen, een lichte stijging ten opzichte van de opname vorig jaar (1,31 miljoen m²). Amsterdam is goed voor 23% van de landelijke opname, gevolgd door Utrecht (10%).

Invoering label C verplicht voor kantoren

Bij oplevering, verkoop of verhuur van kantoren is sinds 2008 een energielabel verplicht. Begin 2019 hadden 427 kantoorgebouwen in Utrecht een geregistreerd energielabel. Hiervan beschikt 65% over het label C of hoger. Naar verwachting zal vanaf 1 januari 2023 minimaal label C verplicht zijn voor kantoren groter dan 100 m². Gebouwen met een lager energielabel (D tot en met G) mogen vanaf dan niet meer als kantoor gebruikt worden.