Samenvatting

De voorraad kantoorruimte is in 2020 toegenomen, met name door de ontwikkelingen in het Stationsgebied. Tegelijkertijd is het leegstaande aanbod van kantoren, na meerdere jaren van daling, ook iets toegenomen. Het gemiddelde leegstandspercentage in Utrecht is gestegen naar 4,9%. De hoogste huurprijzen, die gelden in het Stationsgebied, zijn in tegenstelling tot eerdere jaren niet verder toegenomen.

Kerncijfers

 2017201820192020
kantorenvoorraad ( vvo, einde jaar)2.680.1002.708.3002.699.0002.781.100
opname kantoorruimte ( vvo)93.40092.400158.40057.300
aanbod ( vvo, einde jaar)304.400236.000170.500212.800
leegstaand aanbod ( vvo, einde jaar)201.100155.500110.400136.000
% leegstand (als % van de voorraad, einde jaar)7,55,74,14,9
huurprijzen eerste klas kantoorruimte (euro/ per jaar)245275285285

De afkorting vvo staat voor: verhuurbaar vloeroppervlak
Bron: Bak, Cushman & Wakefield (o.b.v. kantoorruimte van tenminste 500 m² vvo, afgerond op honderdtallen)

Meer kantoren, leegstand nog steeds erg laag

De totale kantorenvoorraad in Utrecht is in 2020 gegroeid (+82.000 m²) naar circa 2,8 miljoen m² verhuurbaar vloeroppervlak, met name door de ontwikkelingen in het Stationsgebied. De opname aan kantoorruimte (het totaal aan verhuurtransacties en kantooraankopen voor eigen gebruik) komt in 2020 uit op 57.300 m². Dit is de laagste opname van de afgelopen jaren, vermoedelijk omdat bedrijven beslissingen voor herhuisvesting hebben uitgesteld, vanwege de onzekerheden die de coronapandemie met zich meebrengt. Het leegstaand aanbod van kantoren in Utrecht (136.000 m²) is in 2020 toegenomen, waardoor het leegstandspercentage is gestegen naar 4,9% van de kantorenvoorraad. Het ligt daarmee nog steeds onder de 5-6% die vaak gehanteerd wordt als benodigde frictieleegstand om de markt goed te laten functioneren. Door de stijging van het aanbod, maar vooral door de forse daling van de opname van kantoorruimte, is de verhouding tussen deze indicatoren (de aanbod-opnameratio) gegroeid van 1,1 naar 3,7.

Verschillen tussen kantoorgebieden in Utrecht

Binnen Utrecht kent kantoorlocatie Papendorp in 2020 de grootste dynamiek in opname en leegstand. Mede door een grote verhuurtransactie aan de Politie (14.500 m²) is het gebied verantwoordelijk voor 40% van de totale kantooropname in Utrecht in 2020. Het leegstaande aanbod in het gebied is vorig jaar gehalveerd tot 12.000 m². Deze toegenomen populariteit van het gebied is ook zichtbaar in de stijging van de huurprijzen in de laatste jaren. In het Stationsgebied is in 2020 het leegstaande aanbod toegenomen van 3.800 m² naar 19.300 m². Tegelijkertijd is het opnamevolume (5.200 m²) er gedaald tot het laagste niveau in de afgelopen vijf jaar. Ook op kantorenlocatie Rijnsweerd is de leegstand toegenomen en het opnamevolume gedaald. Eind 2020 staat daar 31.300 m² leeg, wat neerkomt op bijna een kwart (23%) van de totale Utrechtse kantorenleegstand.

Huurprijzen in duurste kantoorgebieden van het land

De hoogste huurprijzen in het Utrechtse Stationsgebied (285 euro per m²) en de oude Binnenstad (285 euro per m²) zijn ongewijzigd in het afgelopen jaar. De tophuren in Utrecht zijn opnieuw hoger dan in Rotterdam (275 euro per m²) en Den Haag (230 euro per m²). Amsterdam (Centrum en Zuid) spant in Nederland nog steeds de kroon met tophuren van 500 euro en 450 per m².

Landelijke kantorenleegstand historisch laag

Gemiddeld in Nederland is de kantorenleegstand in 2020 gedaald van 8,3% naar 8,2% van de totale kantorenvoorraad. Dit is het laagste niveau sinds 2007. Tegelijkertijd is de opname van kantoorruimte in Nederland gedaald (-35%) tot een totaal van 952.000 m². Deze sterke daling is voor een groot deel een gevolg van de coronapandemie waardoor bedrijven belangrijke huisvestingsbeslissingen uitstellen. Amsterdam is goed voor 19% van de landelijke opname, Utrecht voor circa 6%. Als we kijken naar de grootste 5 steden heeft Amsterdam de minste leegstand binnen de kantorenvoorraad (3,9%), gevolgd door Den Haag (4,2%) en Utrecht (4,9%).