Samenvatting

  • Voorraad woningen groeit in 2021 minder snel dan in 2020
  • Aandeel particuliere verhuur neemt de laatste jaren toe
  • Voorraad dure koopwoningen groeit

Kerncijfers

 20182019202020212022

totaal aantal woningen

150.825

153.845

156.678

159.671

162.450

aantal woningen per hectare

15,2

15,5

15,8

16,1

16,4

gemiddelde aantal bewoners per woning (woningbezetting)

2,38

2,37

2,36

2,33

2,31

aantal koopwoningen

69.548

71.682

72.181

71.346

73.530

aantal huurwoningen

79.569

78.979

81.364

85.297

86.307

overig of onbekend

1.708

3.184

3.133

2.399

2.613

onttrekking*

120

212

420

274

-

toevoeging**

3.126

3.064

3.411

3.020

-

mutatiesaldo woningvoorraad***

3.020

2.833

2.993

2.780

-

* Sloop, samenvoeging, verbouw en transformatie gebruiksfunctie, overig.
** Nieuwbouw, verbouw en splitsing, overig.
*** Vanwege administratieve correcties is de som van de woningstand plus onttrekkingen en toevoegingen niet exact gelijk aan de woningstand van het opeenvolgende jaar.
Bron: BAG; BRP; BghU; CBS

Voorraad woningen groeit in 2021 minder snel dan in 2020

Op 1 januari 2021 telde Utrecht 159.670 woningen. In 2021 waren er 3.020 toevoegingen aan de woningvoorraad door bijvoorbeeld nieuwbouw, verbouw en splitsing. Daarnaast waren er 274 onttrekkingen uit de woningvoorraad, waaronder sloop, verbouw en samenvoeging. Hiermee neemt de woningvoorraad in 2021 toe met 2.780 woningen (incl. administratieve correctie: +34). De totale voorraad op 1 januari 2022 komt op 162.450 woningen. De voorraad woningen groeit daarmee minder snel in 2021 dan in 2020. De beschreven voorraad en mutaties zijn exclusief onzelfstandige wooneenheden, woonboten en woonwagens.

Aandeel particuliere verhuur neemt de laatste jaren toe

Begin 2022 bestaat de woningvoorraad voor 45% uit koopwoningen en voor 53% uit huurwoningen. Het aandeel koopwoningen is hiermee licht gedaald ten opzichte van 2019 (47%). Het aandeel woningcorporatiebezit (30%) is de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven. De overige huurwoningen worden particulier verhuurd. Sinds 2019 is het aandeel particuliere huurwoningen toegenomen van 20% naar 23% begin 2022.

Voorraad dure koopwoningen groeit

In 2021 is 31% van de woningen een dure koopwoning, met een WOZ-waarde boven €319.492,-. Goedkope woningen (2%, WOZ < €228.199,-) en betaalbare woningen (9%, €228.199,- < WOZ < €319.492,-) zijn er minder. In 2021 zijn koopwoningen vaker een dure koopwoning en minder vaak een goedkope of betaalbare koopwoning dan in 2020 en 2019. De verdeling van prijssegmenten in de huursector blijft in 2021 nagenoeg gelijk aan dat in 2020 en 2019. In 2021 betrof ruim een derde van de woningvoorraad een sociale huurwoning van een woningcorporatie of particuliere verhuurder (36%). Een kleiner aandeel woningen (11%) heeft een huurprijs vanaf €752,33 tot €1004,16 (middenhuur) en 4% van de woningen viel in de categorie dure huur (> €1004,16).