Samenvatting

De veiligheidsbeleving in Utrecht is al jaren min of meer stabiel. In 2019 ligt het onveiligheidsgevoel in de eigen buurt op 30%. De ervaren jongerenoverlast is vorig jaar afgenomen.

 Kerncijfers

 2016201720182019
% inwoners dat zich wel eens onveilig voelt40383739
% inwoners dat zich vaak onveilig voelt4333
% inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt33302930
% inwoners dat zich vaak onveilig voelt in de eigen buurt4333
% inwoners dat vaak jongerenoverlast in de buurt ervaart23,521,120,618,8
aantal meldingen jongerenoverlast3.2623.0972.8652.613

Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht; CBS

Veiligheidsbeleving stabiel

Van de Utrechters voelt 39% zich wel eens onveilig. Dit cijfer is al jaren min of meer stabiel. Het aandeel dat zich vaak onveilig voelt is in 2019 3%. De veiligheidsbeleving in de eigen buurt is over het algemeen positiever dan de algemene veiligheidsbeleving. In 2019 is het onveiligheidsgevoel in de eigen buurt 30%.

Ervaren jongerenoverlast afgenomen

De ervaren jongerenoverlast is in 2019 afgenomen. Van de Utrechters zegt 19% vaak last te hebben van jongeren op straat. In 2018 was dit aandeel nog 21%. Het aantal meldingen jongerenoverlast dat bij de politie is binnengekomen is opnieuw gedaald en ligt nu 9% lager dan in 2018.

Straatintimidatie

Een derde van de Utrechters  heeft afgelopen jaar te maken gehad met straatintimidatie. In de meeste gevallen gaat het om op intimiderende wijze te worden nagestaard (19%), nageroepen (15%) of nagefloten (12%). Vrouwen zeggen vaker intimiderende voorvallen op straat mee te hebben gemaakt dan mannen (42% tegenover 23%). Dat geldt voor alle intimidatievormen behalve voor naroepen met beledigende opmerkingen, in het nauw drijven en bespugen. Deze komen onder mannen en vrouwen ongeveer even vaak voor. De mate waarin straatintimidatie voorkomt neemt af met het toenemen van de leeftijd.

Veiligheidsbeleving vergelijkbaar met grote steden

Ten opzichte van inwoners uit Rotterdam voelen Utrechters zich veiliger in de eigen buurt. De onveiligheidsgevoelens van Utrechters zijn vergelijkbaar met die van inwoners van Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. Vergeleken met het landelijke niveau ligt de veiligheidsbeleving in Utrecht lager. Dit blijkt uit de Veiligheidsmonitor.