Samenvatting

De veiligheidsbeleving in Utrecht is al jaren min of meer stabiel. In 2018 ligt het onveiligheidsgevoel in de eigen buurt op 29%.

 Kerncijfers

 2015201620172018
% inwoners dat zich wel eens onveilig voelt39403837
% inwoners dat zich vaak onveilig voelt3433
% inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt32333029
% inwoners dat zich vaak onveilig voelt in de eigen buurt3433
% inwoners dat afgelopen 12 maanden slachtoffer is geweest van een misdrijf272726-

Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht; CBS

Veiligheidsbeleving stabiel

Van de Utrechters voelt 37% zich wel eens onveilig. Dit cijfer is al jaren min of meer stabiel. Het aandeel dat zich vaak onveilig voelt is in 2018 3%. De veiligheidsbeleving in de eigen buurt is over het algemeen positiever dan de algemene veiligheidsbeleving. In 2018 is het onveiligheidsgevoel in de eigen buurt 29%.

Veiligheidsbeleving vergelijkbaar met grote steden

Ten opzichte van inwoners uit Rotterdam voelen Utrechters zich veiliger in de eigen buurt. De onveiligheidsgevoelens van Utrechters zijn vergelijkbaar met die van inwoners van Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. Vergeleken met het landelijke niveau ligt de veiligheidsbeleving in Utrecht lager. Dit blijkt uit de Veiligheidsmonitor.

Slachtofferschap

Van de Utrechters is ruim een kwart naar eigen zeggen de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van een misdrijf. Het gaat hierbij om de zogenaamde traditionele misdrijven en niet om cybercrime.