Samenvatting

De ervaren jongerenoverlast is in 2018 stabiel gebleven. Wanneer er jongerenoverlast wordt ervaren gaat het in de meeste gevallen om geluidsoverlast en vervuiling.

 Kerncijfers

 2015201620172018
% inwoners dat vaak jongerenoverlast in de buurt ervaart20,323,521,120,6
aantal meldingen jongerenoverlast3.0043.2623.0972.865

Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht

Ervaren jongerenoverlast stabiel

Van de Utrechters zegt 21% vaak last te hebben van jongeren op straat. Dit is gelijk aan het aandeel van vorig jaar. Het aantal meldingen jongerenoverlast dat bij de politie is binnengekomen is met 7% gedaald.

Wanneer Utrechters jongerenoverlast ervaren gaat het in de meeste gevallen om geluidsoverlast (78%) en vervuiling (62%). Het aandeel inwoners dat vervuiling noemt wanneer zij jongerenoverlast ervaren, is gestegen van 57% in 2017 naar 62% in 2018. Ruim een derde van de inwoners ervaart intimiderend gedrag en vernieling (beide 34%) als zij last hebben van jongeren op straat.

Van de inwoners vindt 22% dat de gemeente voldoende optreedt tegen jongerenoverlast in de buurt. Een derde vindt dat er onvoldoende wordt opgetreden. Deze cijfers zijn al jaren stabiel.

Wanneer inwoners overlast van jongeren ervaren ( % inwoners dat last heeft van...)

 2015201620172018
geluidsoverlast78778078
vervuiling56605762
drugsoverlast (gebruik en/of handel)30333536
intimiderend gedrag (bijvoorbeeld uitschelden buurtbewoners en voorbijgangers)42413634
vernieling37393434
criminaliteit (bijvoorbeeld geweld en autokraak)30292929

Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht

Optreden van de gemeente tegen overlast in de buurt

 2015201620172018
% inwoners dat vindt dat de gemeente voldoende optreedt23232322
% inwoners dat vindt dat de gemeente niet voldoende optreedt32333233
% inwoners dat niet weet of de gemeente voldoende optreedt46444546

Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht