Samenvatting

Zeven op de tien Utrechters sport maandelijks en 57% geeft aan wekelijks te sporten. De bezettingsgraad van binnen- en buitensportaccommodaties blijft stabiel. Ook de tevredenheid van Utrechters over sportvoorzieningen in de buurt en in de stad is stabiel gebleven ten opzichte van vorig jaar.

Kerncijfers

 2016201720182019
% maandelijkse sporters (12x per jaar of meer)-747570*
% wekelijkse sporters (40x per jaar of meer)-606057*
% van de wekelijkse sporters dat lid is van een sportvereniging-475454**
bezettingspercentage Utrechtse binnenaccommodaties45505351
bezettingspercentage Utrechtse buitenaccommodaties78788080
bezoekersaantal Utrechtse zwembaden***705.000823.000908.000893.000
% inwoners dat tevreden is over sportvoorzieningen in de buurt62656466
% inwoners dat tevreden is over sportvoorzieningen in de stad72747172

* De daling in sportparticipatie is mogelijk te verklaren doordat de vraagstelling in de Inwonersenquête in 2019 iets is aangepast. Door deze aanpassing is het aandeel ‘niet-sporters’ nauwkeuriger gemeten, wat doorwerkt in het aandeel sporters.
** De veranderende vraagstelling werkt ook door in deze indicator. De uitkomst van 2019 is daarmee niet zuiver te vergelijken met voorgaande jaren.
*** Dit bezoekersaantal is vanaf 2017 inclusief de bezoekers van zwembad Krommerijn gedurende de exploitatie door de Stichting Exploitatie Zwembad Krommerijn.
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht; UVO gemeente Utrecht.
 

Bezetting buiten- en binnensportaccommodaties stabiel

De gemiddelde bezetting van de gemeentelijke buitensportaccommodaties (voetbal- en hockeyvelden) is 80%. De bezetting van de gemeentelijke sporthallen en gymzalen is de afgelopen drie jaar stabiel rond 51%. Bijna alle sporthallen hebben ‘s avonds een goede bezetting. In de wintermaanden, als ook korfbal, atletiek en hockey binnen trainen, is de bezetting optimaal. Naast het gebruik door verenigingen zien we ook het incidentele gebruik toenemen, bijvoorbeeld door groepjes voetballers die samen de sporthal huren.

Bezoekers Utrechtse zwembaden

De gemeente Utrecht exploiteert vier zwembaden: De Kwakel, Den Hommel, Fletiomare en De Krommerijn. In de periode van september t/m april verzorgt de Stichting Exploitatie Zwembad Krommerijn het 50 meterbad. De vier zwembaden hebben gezamenlijk in 2019 zo'n 893.000 bezoekers ontvangen. Zwembad De Krommerijn heeft vanwege het minder mooie zomerweer in 2019 aanzienlijk minder bezoekers getrokken dan in dezelfde periode in 2018. De overige baden laten een stabiel beeld zien betreffende het aantal bezoekers. Binnen de doelgroepen zien we een toename van het aantal banenzwemmers en een lichte daling in het aantal recreatieve zwemmers.

Ruim de helft van de wekelijkse sporters is lid van een sportvereniging

In de Inwonersenquête is aan Utrechters gevraagd hoeveel keer zij in het afgelopen jaar hebben gesport. Van de inwoners van 16 jaar en ouder geeft 70% aan maandelijks te sporten (minimaal 12 keer per jaar) en 57% wekelijks (minimaal 40 keer per jaar). 37% van de Utrechters is lid van een sportvereniging, voor de Utrechters die wekelijks sporten ligt dat hoger, daarvan is 54% lid. Uit de Jeugdmonitor Utrecht 2017-2018 blijkt dat 84% van de Utrechtse leerlingen van groep 7 en 8 lid is van een sportvereniging. In de wijken Noordoost, Oost en Vleuten-De Meern zijn relatief meer leerlingen lid van een sportvereniging (tussen 95 en 97%). In Noordwest, Overvecht en Zuidwest ligt dit aandeel lager (tussen 64 en 71%).

Sportparticipatie verschilt per wijk

De sportdeelname verschilt tussen de wijken. De wijk Overvecht kent het laagste aandeel wekelijkse sporters (40%), de wijken Noordoost en Oost kennen met respectievelijk 66% en 68% een hoger aandeel wekelijkse sporters dan gemiddeld in de stad. Verschillen tussen wijken komen deels voort uit de samenstelling van de bevolking. In de wijken met een hoge sportdeelname wonen relatief veel mensen die een hbo- of wetenschappelijke opleiding (wo) hebben gevolgd. Uit landelijk onderzoek is bekend dat mensen met een hbo- of wetenschappelijke opleiding relatief vaak sporten. Verder is te zien dat naarmate de leeftijd toeneemt, inwoners minder vaak sporten. Twee op de drie inwoners tussen de 16 en 26 jaar sport wekelijks, bij inwoners van 65 jaar of ouder ligt het aandeel op 38%. Uit de Gezondheidspeiling 2018 blijkt dat 60% van de Utrechters van 19 jaar en ouder voldoet aan de beweegrichtlijn. Volgens de beweegrichtlijn van de Gezondheidsraad zouden volwassenen wekelijks ten minste twee en een half uur lang matig intensief moeten bewegen.

Tevredenheid sportvoorzieningen

Van de Utrechters van 16 jaar en ouder is 72% tevreden over het aanbod van sport­voorzieningen in de stad. Als het gaat om tevredenheid over sportvoorzieningen in de eigen buurt, dan is 64% van de Utrechters tevreden. Bewoners van Oost, Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern zijn het meest positief over de sportvoorzieningen in de buurt (respectievelijk 73%, 76% en 78%) en bewoners van de wijken West, Noordoost en Binnenstad het minst vaak (respectievelijk 57%, 58% en 56%).