Samenvatting

Het bezoekersaantal van Utrechtse zwembaden neemt toe, evenals de bezettingsgraad van binnen- en buitensportaccomodaties. Drie op de vier Utrechters sport maandelijks en 60% geeft aan wekelijks te sporten. Waar de tevredenheid van Utrechters over sportvoorzieningen in de buurt stabiel is gebleven ten opzichte van vorig jaar, is de tevredenheid over sportvoorzieningen in de stad iets afgenomen.

Kerncijfers

 2015201620172018
bezoekersaantal Utrechtse zwembaden*724.000705.000823.000908.000
% maandelijkse sporters (12x per jaar of meer)**70707475
% wekelijkse sporters (40x per jaar of meer)**--6060
% van de maandelijkse sporters dat lid is van een sportvereniging**--4848
bezettingspercentage Utrechtse binnenaccommodaties46455053
bezettingspercentage Utrechtse buitenaccommodaties78787880
% inwoners dat tevreden is over sportvoorzieningen in de buurt64626564
% inwoners dat tevreden is over sportvoorzieningen in de stad74727471

Bron: UVO, gemeente Utrecht; Inwonersenquête, gemeente Utrecht.
* Vanaf 2017 is het bezoekersaantal inclusief bezoek aan De Krommerijn gedurende de exploitatie door SEZK, eerdere jaren zijn exclusief; bezoekersaantallen zijn inclusief niet-zwemmende bezoekers.
** Vanaf 2017 is er een andere vraagstelling naar sportdeelname dan eerdere jaren.

Bezoekers Utrechtse zwembaden

De gemeente Utrecht exploiteert vier zwembaden: Den Hommel, Fletiomare, De Kwakel en De Krommerijn. Deze vier zwembaden hebben in 2018 ruim 908.000 bezoekers ontvangen. De exploitatie van zwembad De Krommerijn is in het zomerseizoen (mei t/m augustus) in handen van de gemeente. Gedurende de overige acht maanden van het jaar is de exploitatie in handen van Stichting Exploitatie Zwembad Krommerijn (SEZK). Zowel in de winter als in de zomer is het aantal bezoekers van zwembad De Krommerijn toegenomen. Voor de zomerperiode is dit vooral het gevolg van het mooie weer. Ook zwembad Den Hommel kent een toename van gebruikers, met name in het recreatief gebruik door gezinnen.

Bezetting buiten- en binnensportaccommodaties toegenomen

De gemiddelde bezetting van de gemeentelijke buitensportaccommodaties (voetbal- en hockeyvelden) is 80%. De bezetting van de gemeentelijke sporthallen en gymzalen blijft toenemen: van 45% in 2016 en 50% in 2017 naar 53% in 2018. De belangrijkste reden hiervoor is de toename van de onderwijsuren. Bijna alle sporthallen hebben ‘s avonds een goede bezetting. In de wintermaanden, als ook korfbal, atletiek en hockey binnen trainen, is de bezetting optimaal. Naast het gebruik door verenigingen zien we ook het incidentele gebruik toenemen, bijvoorbeeld door groepjes voetballers die samen de sporthal huren.

Ruim de helft van de wekelijkse sporters is lid van een sportvereniging

In de Inwonersenquête is aan Utrechters gevraagd hoeveel keer zij in het afgelopen jaar hebben gesport. Van de inwoners van 16 jaar en ouder geeft 75% aan maandelijks te sporten (minimaal 12 keer per jaar) en 60% wekelijks (minimaal 40 keer per jaar). Van de wekelijkse sporters is 54% lid van een sportvereniging. Uit de Jeugdmonitor Utrecht 2017-2018 blijkt dat 84% van de Utrechtse leerlingen van groep 7 en 8 lid is van een sportvereniging. In de wijken Noordoost, Oost en Vleuten-De Meern zijn relatief meer leerlingen lid van een sportvereniging (tussen 95 en 97%). In Noordwest, Overvecht en Zuidwest ligt dit aandeel lager (tussen 64 en 71%).

Sportparticipatie verschilt per wijk

De sportdeelname verschilt tussen de wijken. De wijk Overvecht kent het laagste aandeel wekelijkse sporters (48%). Verschillen tussen wijken komen deels voort uit de samenstelling van de bevolking. In de wijken met een hoge sportdeelname wonen relatief veel mensen die een hbo- of wetenschappelijke opleiding (wo) hebben gevolgd. Uit landelijk onderzoek is bekend dat mensen met een hbo- of wetenschappelijke opleiding relatief vaak sporten. Verder is te zien dat naarmate de leeftijd toeneemt, inwoners minder vaak sporten. Twee op de drie inwoners tussen de 16 en 30 jaar sport wekelijks, bij inwoners van 65 jaar of ouder ligt het aandeel op 44%. Het aandeel Utrechters dat voldoet aan de beweegrichtlijn* komt overeen met het aandeel dat wekelijks sport (60%). Volgens de beweegrichtlijn van de Gezondheidsraad zouden volwassenen wekelijks ten minste twee en een half uur lang matig intensief moeten bewegen en kinderen dagelijks minstens een uur.

Tevredenheid sportvoorzieningen

Van de Utrechters van 16 jaar en ouder is 71% tevreden over het aanbod van sport­voorzieningen in de stad. Dit is iets lager dan in 2017, toen de tevredenheid op 74% lag, maar vergelijkbaar met 2016. Als het gaat om tevredenheid over sportvoorzieningen in de eigen buurt, dan is 64% van de Utrechters tevreden, wat vergelijkbaar is met voorgaande jaren. Bewoners van Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn zijn het meest positief over de sportvoorzieningen in de buurt (respectievelijk 79% en 72%) en bewoners van de wijken Zuid en West het minst vaak (respectievelijk 53% en 56%).