Samenvatting

Het ruime merendeel van de Utrechters gebruikt dagelijks internet. De meeste inwoners hebben weinig problemen met online activiteiten, zoals het opzoeken van informatie, e-mailen en chatten. Het doen van aanvragen of het maken van afspraken bij instanties via de digitale weg kost mensen meer moeite. Bijna de helft van de ondervraagden ondersteunt iemand in zijn naaste omgeving in het gebruik van internet.

Kerncijfers

 2015201620172018
% inwoners dat dagelijks gebruik maakt van internet-919394
% inwoners dat geen moeite heeft met aanvragen doen-757573
% inwoners dat (bijna) nooit hulp nodig heeft bij gebruik internet-818383
% inwoners dat soms/vaak partner, vriend, familie helpt bij internet-505048

Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht

Ruim een kwart Utrechters heeft moeite met online aanvragen doen of afspraken maken bij organisatie

Het merendeel van de Utrechters van 16 jaar en ouder heeft geen moeite met online activiteiten. Zo kunnen ruim 9 op de 10 Utrechters zonder problemen informatie opzoeken en e-mails versturen/chatten. Het doen van aanvragen of het maken van afspraken bij instanties kost meer Utrechters moeite (27% heeft hier moeite mee). Er zijn verschillen naar leeftijd waarneembaar. Waar 37% van de 65-plussers aangeeft moeite te hebben met het doen van aanvragen of maken van afspraken bij organisaties, ligt dat bij de 30 tot en met 54-jarigen met 22% lager.

Bijna de helft van de Utrechters ondersteunt familie en vrienden bij het gebruik van internet

Utrechters geven vaker aan vaak hulp nodig te hebben bij het gebruik van internet (van 4% in 2017 naar 5% in 2018). Bijna de helft van de Utrechters van 16 jaar en ouder (48%) helpt iemand in zijn naaste omgeving (partner, vriend of een familielid) soms of vaak bij het gebruik van internet.

Circa een op de tien Utrechters is bereid tijd vrij te maken om te leren omgaan met internet

Om het jaar wordt onderzocht of iemand graag tijd wil vrij maken om beter te leren omgaan met internet en met een mobiel of tablet. Uit de Inwonersenquête 2017 blijkt dat een op de tien Utrechters bereid is om hiervoor tijd vrij te maken. Van de groep inwoners die zich soms/vaak beperkt voelt om internet te gebruiken, geeft 44% aan bereid te zijn om te leren omgaan met internet. Er bestaan verschillen tussen de Utrechtse wijken in de mate waarin iemand bereid is om tijd vrij te maken om beter te leren omgaan met internet. In Overvecht geeft 18% aan daarvoor tijd vrij te willen maken, tegenover 4% in de Binnenstad en 9% gemiddeld in Utrecht. Dit geldt ook voor het leren omgaan met een mobiel of tablet: Overvecht scoort met 16% een stuk hoger dan de Binnenstad en Oost (elk 5%). Daarnaast bestaan er leeftijdsverschillen in de bereidheid tot het willen leren omgaan met internet. Ruim een vijfde deel (22%) van de 55-plussers geeft aan graag tijd te willen vrijmaken om internetvaardigheden te verkrijgen, tegenover 4% van de 16 tot 29-jarigen.

Aandeel inwoners dat moeite heeft om internet te gebruiken voor de volgende activiteiten*

 2015201620172018
e-mailen, chatten, berichten versturen-776
informatie opzoeken-11108
winkelen (spullen kopen, reizen boeken)-131212
social media (zoals Facebook, Twitter of Instagram)-131311
aanvragen doen of afspraken maken bij organisaties-252527

*Eerdere jaren werd deze indicator opgenomen als ‘enige moeite’ met het gebruik van internet. Dit jaar is gekozen om de groep die enige moeite heeft, veel moeite heeft en aangeeft internet niet te kunnen gebruiken voor verschillende online activiteiten samen te voegen tot ‘moeite hebben met’. De cijfers zijn met terugwerkende kracht aangepast, zodat het cijfer van 2018 te vergelijken is met voorgaande jaren.
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht

Aandeel inwoners dat bereid is om tijd vrij te maken om beter te leren omgaan met:

 2015201620172018
internet--9-
een mobiele telefoon en/of tablet --9-

Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht