Samenvatting

Het ruime merendeel van de Utrechters gebruikt dagelijks internet. De meeste inwoners hebben weinig problemen met online activiteiten, zoals het opzoeken van informatie, e-mailen en chatten. Het doen van aanvragen of het maken van afspraken bij instanties via de digitale weg kost meer mensen moeite, al is een afname te zien ten opzichte van vorig jaar. Van het aandeel Utrechters dat zich beperkt voelt om internet te gebruiken, is bijna de helft bereid om te leren omgaan met internet.

Kerncijfers

 2016201720182019
% inwoners dat dagelijks gebruik maakt van internet91939494
% inwoners dat moeite heeft met aanvragen doen25252723
% inwoners dat (bijna) nooit hulp nodig heeft bij gebruik internet81838383
% inwoners dat soms/vaak partner, vriend, familie helpt bij internet50504849

Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht

Aandeel Utrechters dat moeite heeft met online aanvragen doen laat afname zien

Het merendeel van de Utrechters van 16 jaar en ouder heeft geen moeite met online activiteiten. Zo kunnen ruim 9 op de 10 Utrechters zonder problemen informatie opzoeken en e-mails versturen of chatten. Het doen van aanvragen of het maken van afspraken bij instanties kost meer Utrechters moeite (23%). Wel valt op dat dit aandeel ten opzichte van vorig jaar is afgenomen van 27% in 2018 naar 23% in 2019. In 2016 en 2017 had een kwart van de Utrechters moeite met het doen van aanvragen. 65-plussers hebben ruim vaker dan gemiddeld moeite met het doen van digitale aanvragen.

Bijna de helft van de Utrechters ondersteunt familie en vrienden bij het gebruik van internet

40% van de Utrechters van 16 jaar en ouder helpt soms iemand in zijn naaste omgeving (partner, vriend of een familielid) bij het gebruik van internet, 9% geeft aan deze hulp vaak verlenen.

Bijna de helft van de Utrechters die zich beperkt voelt om internet te gebruiken, is bereid om te leren.

Het aandeel Utrechters dat beter wil leren omgaan met internet blijft stabiel (rond 8%). Waar in 2017 9% van de Utrechters aangaf tijd vrij te willen maken om te leren omgaan met een mobiel of tablet, is dit aandeel in 2019 licht gedaald naar 7%.

Er bestaan verschillen tussen de Utrechtse wijken in de mate waarin iemand tijd wil maken om beter te leren omgaan met internet. In Overvecht geeft 20% aan daarvoor tijd vrij te willen maken, tegenover 5% in de Binnenstad en 8% gemiddeld in Utrecht. Dit geldt ook voor het leren omgaan met een mobiel of tablet: dit aandeel ligt in Overvecht met 16% een stuk hoger dan in Binnenstad, Noordoost en Leidsche Rijn (elk 5%). Daarnaast zijn er leeftijdsverschillen in de bereidheid tot het willen leren omgaan met internet. Ruim een vijfde deel (22%) van de 65-plussers geeft aan graag tijd te willen vrijmaken om internetvaardigheden te verkrijgen, tegenover 4% van de 16 tot 26-jarigen. Van de groep inwoners die zich soms/vaak beperkt voelt om internet te gebruiken, geeft 44% aan bereid te zijn om te leren omgaan met internet.

Aandeel inwoners dat moeite heeft om internet te gebruiken voor de volgende activiteiten:*

 2016201720182019
e-mailen, chatten, berichten versturen7767
informatie opzoeken1110109
winkelen (spullen kopen, reizen boeken)13121212
social media (zoals Facebook, Twitter of Instagram)13131312
aanvragen doen of afspraken maken bij organisaties25252723

* Inwoners die aangeven enige moeite te hebben om internet te gebruiken, veel moeite te hebben en aangeven internet niet te kunnen gebruiken voor verschillende online activiteiten zijn samengevoegd tot ‘moeite hebben met’.
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht

Aandeel inwoners dat bereid is om tijd vrij te maken om beter te leren omgaan met:*

 2016201720182019
internet-9-8
een mobiele telefoon en/of tablet -9-7

* De bereidheid wordt gemeten o.b.v. het aantal inwoners dat een oordeel geeft (eens, oneens, neutraal). De categorie “weet niet” is hierbij buiten beschouwing gelaten. 
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht