Samenvatting

Utrechters beoordelen de netheid van de openbare ruimte in 2018 met een 6,7. De vervuiling en het beheer van de openbare ruimte is door 22% van de bewoners genoemd als een buurtprobleem. Dit is minder dan vorig jaar (25%). Verder blijft de waardering van schoonheid, onderhoud en verzorging van de openbare ruimte stabiel. Wat overlast betreft ervaren Utrechters meer hinder in de buurt van rommel en afval op straat. Rommel en afval blijft de meeste overlast veroorzaken.

Kerncijfers

 2015201620172018
rapportcijfer netheid6,76,56,76,7
rapportcijfer schoonheid straten, pleinen, stoepen en fietspaden in de buurt6,56,56,56,5
rapportcijfer onderhoud van straten, pleinen, stoepen en fietspaden in de buurt6,66,66,66,6
rapportcijfer verzorging van openbaar groen in de buurt6,76,76,76,7
aantal bewonersmeldingen openbare ruimte36.10842.01351.51567.880
% buurtproblemen dat volgens bewoners moet worden opgelost over vervuiling en beheer van de openbare ruimte22272522
% buurtproblemen dat volgens bewoners moet worden opgelost over (onvoldoende) kwaliteit van openbaar groen en de aanpak ervan9787
% inwoners dat in de buurt vaak last heeft van rommel en afval op straat32353436
% inwoners dat in de buurt vaak last heeft van hondenpoep19201818
% inwoners dat in de buurt vaak last heeft van vernielingen1012109
% inwoners dat in de buurt vaak last heeft van ongelijke tegels op de stoep---14
% inwoners dat in de buurt vaak last heeft van spullen op de stoep (bijv. reclameborden, vuilnisbakken)---12
% inwoners dat in de buurt vaak last heeft van slecht toegankelijke plaatsen om over te steken---10
% inwoners dat in de buurt vaak last heeft van beperkte toegang van gebouwen---1
% inwoners dat in de buurt vaak last heeft van bouwwerkzaamheden12131414
% inwoners dat in de buurt vaak last heeft van wateroverlast4444

Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht; Bewoners Meldingen Utrecht; Stadsbedrijven, gemeente Utrecht

Waardering onderhoud en schoonheid openbare ruimte stabiel

De waardering voor de netheid van de openbare ruimte is met een 6,7 hetzelfde als een jaar eerder. Het rapportcijfer schommelt in de afgelopen jaren tussen de 6,5 en de 6,7. De waardering van Utrechters voor het onderhoud (6,6) en de schoonheid (6,5) van verhardingen in de openbare ruimte (straten, pleinen, stoepen en fietspaden) zijn de afgelopen vier jaar stabiel. Ook het rapportcijfer voor de waardering van de verzorging van het openbaar groen in de buurt (6,7) is gelijk gebleven. Net als vorig jaar geven Utrechters gemiddeld een 6,6 voor de staat van de openbare ruimte in de buurt. Dit cijfer is een combinatie van de gemiddelde scores voor de schoonheid, het onderhoud en de verzorging van de openbare ruimte. In Oost waarderen de bewoners de staat van de openbare ruimte met het hoogste rapportcijfer (7,0). Noordoost (6,9) en Leidsche Rijn (6,9) hebben scores die daarbij in de buurt komen. In Overvecht (6,0) en Zuidwest (6,1) zijn bewoners hier het minst tevreden over.

Vervuiling en beheer openbare ruimte is vaak genoemd probleem

Ongeveer een op de vijf bewoners (22%) noemt vervuiling en beheer van de openbare ruimte als grootste probleem in de buurt. Dit is een daling ten opzichte van 2017 (25%). Net als in 2017 is dit het op een na grootste buurtprobleem dat moet worden opgelost volgens Utrechters. Van de inwoners vindt 7% dat de (onvoldoende) kwaliteit van openbaar groen in de buurt en de aanpak ervan moet worden opgelost. Dit is een lichte afname ten opzichte van 2016 (8%). Net als voorgaande jaren noemen Utrechters de verkeersproblematiek als grootste probleem in de buurt dat moet worden opgelost (38%).

Meer overlastmeldingen openbare ruimte

In 2018 zijn 67.880 bewonersmeldingen gedaan over de openbare ruimte. Dit is een derde meer meldingen dan vorig jaar (32%). De afgelopen jaren zien we een sterke stijging van het aantal meldingen. Dit geldt voor alle categorieën meldingen over de openbare ruimte. De gemeente Utrecht probeert het melden van overlast te vereenvoudigen. Sinds september 2016 kunnen meldingen over de openbare ruimte, zoals vervuiling of een kapotte stoeptegel, worden gedaan via de app Slim Melden.

Meer Utrechters last van rommel en afval op straat

Ruim een op de drie Utrechters (36%) heeft vaak last van rommel en afval op straat. Dit is een lichte toename vergeleken met 2017. Van de Utrechters ervaart 18% vaak last van hondenpoep in de buurt. Verder geeft 9% aan vaak last te hebben van vernielingen in de buurt. Van de Utrechters ervaart 14% last van ongelijke tegels op de stoep. Eveneens 14% geeft aan vaak last te hebben van bouwwerkzaamheden.