Samenvatting

Inwoners van Utrecht beoordelen de netheid van de openbare ruimte met een 6,7 net als in voorgaande jaren. Het aanpakken van overlast (exclusief verkeersoverlast) is door 16% van de Utrechters genoemd als buurtprobleem. Van de inwoners noemt 10% dat de onvoldoende kwaliteit van het openbaar groen in de buurt en de aanpak daarvan moet worden opgelost.

Kerncijfers

 2016201720182019
rapportcijfer netheid openbare ruimte*6,56,76,76,7
rapportcijfer schoonheid straten, pleinen, stoepen en fietspaden in de buurt6,56,56,56,6
rapportcijfer onderhoud van straten, pleinen, stoepen en fietspaden in de buurt6,66,66,66,7
rapportcijfer verzorging van openbaar groen in de buurt6,76,76,76,8
% buurtproblemen dat volgens bewoners moet worden opgelost over vervuiling en beheer van de openbare ruimte**---27
% buurtproblemen dat volgens bewoners moet worden opgelost over (onvoldoende) kwaliteit van openbaar groen en de aanpak ervan**---10
% inwoners dat in de buurt vaak last heeft van rommel en afval op straat35343634
% inwoners dat in de buurt vaak last heeft van hondenpoep20181817
% inwoners dat in de buurt vaak last heeft van vernielingen121099
% inwoners dat in de buurt vaak last heeft van ongelijke tegels op de stoep--1415
% inwoners dat in de buurt vaak last heeft van spullen op de stoep (bijv. reclameborden, vuilnisbakken)--1212
% inwoners dat in de buurt vaak last heeft van slecht toegankelijke plaatsen om over te steken--1010
% inwoners dat in de buurt vaak last heeft van beperkte toegang van gebouwen--12
% inwoners dat in de buurt vaak last heeft van bouwwerkzaamheden13141414

* Vraag Inwonersenquête. Hoe vaak heeft u in uw buurt last van: bekladding van muren en gebouwen, rommel en afval op straat, hondenpoep en vernielingen.
** Vraag Inwonersenquête. Welke problemen moeten worden opgelost in uw buurt? De antwoordcategorieën zijn dit jaar anders ingedeeld.

Bron: Inwonersenquête; gemeente Utrecht

Waardering onderhoud en schoonheid openbare ruimte constant

Al drie jaar op rij waarderen Utrechters de netheid van de openbare ruimte met een 6,7. Voor zowel de schoonheid (6,6) als het onderhoud (6,7) van straten, pleinen, stoepen en fietspaden is de beoordeling vergelijkbaar met voorgaande jaren. Ook als het gaat om de tevredenheid met de verzorging van het openbaar groen in de eigen buurt komt het rapportcijfer uit op een 6,8, wat vergelijkbaar is met voorgaande jaren. 

Het rapportcijfer voor het onderhoud van de openbare ruimte in de buurt is een combinatie van de gemiddelde scores voor schoonheid, onderhoud en de verzorging van de openbare ruimte. Leidsche Rijn (7,1) en Binnenstad (7,0) zijn de twee wijken met een score van een 7 of hoger wat betreft de waardering van de openbare ruimte. In Overvecht zijn bewoners hier het minst over te spreken (6,0). De waardering voor de verzorging van het openbaar groen in de eigen buurt is het hoogst in Oost (7,3), Leidsche Rijn (7,1) en Binnenstad (7,0).

Overlast in de buurt (exclusief verkeersoverlast) minder vaak genoemd

Aan inwoners van Utrecht is gevraagd of er buurtproblemen zijn die zij graag opgelost zouden zien. Het aanpakken van allerlei vormen van overlast (exclusief verkeersoverlast) is door 16% van de inwoners genoemd. Dit is lager dan in 2018 toen dit voor 20% van de Utrechters een probleem was. Eén op de tien Utrechters benoemt dat de onvoldoende kwaliteit van het openbaar groen in de buurt en de aanpak daarvan moet worden opgelost. Dit is een stijging vergeleken met 2018 (7%). Ook noemt één op de tien inwoners dat problemen met fietsen in de buurt aangepakt moeten worden. Een toename ten opzichte van het jaar daarvoor (5%). Net als voorgaande jaren noemen Utrechters de verkeersproblematiek als grootste probleem in de buurt dat moet worden opgelost (40%).

Last van romel en afval op straat minder vaak genoemd

Eén op de drie inwoners (34%) ervaart last van rommel en afval op straat. Dit is lager dan in 2018 toen 36% hier hinder van ondervond, maar vergelijkbaar met 2016 en 2017. In 2019 ervaren minder inwoners (17%) overlast van hondenpoep dan in 2018 (18%) en in 2016 (20%). Tegelijkertijd stijgt het aantal honden waarvoor hondenbelasting is betaald van 8.800 in 2009 naar 10.100 in 2019[1]. Het percentage Utrechters dat overlast ervaart van ongelijke stoeptegels en spullen op de stoep, is constant in de afgelopen twee jaar.

[1] Bron: BghU

Actieplan Utrecht schone stad gericht op zwerfafval

In het Actieplan Utrecht schone stad 2019-2022 staat als doel om zwerfafval op te ruimen en te voorkomen. Inwoners, ondernemers, overige belanghebbenden en de gemeente werken samen om dit doel te bereiken. De gemeente ondersteunt initiatieven door bijvoorbeeld het leveren van knijpers en vuilniszakken. In 2019 is het e-mailadres samenschoon@utrecht.nl gestart. In de periode eind april 2019 tot begin januari 2020 hebben 82 basisscholen, particulieren en andere organisaties een actie gestart om zwerfafval op te ruimen. Sommige acties vonden eenmalig plaats. Een aantal acties heeft een periodieke invulling gekregen.

“Meer divers groen in plaats van alleen gras”

“Meer verzorging van de openbare ruimte gelegen aan de voorkant van mijn nieuwbouwwoning/complex”

“Er zou van mij meer groenvoorziening mogen komen. Denk bijvoorbeeld ook aan groen op daken van woningen”

“Minder afval in de openbare ruimtes”

Bewoners Utrecht
Bron: 
Inwonersenquete, gemeente Utrecht