Samenvatting

Ruim twee derde van de Utrechters (67%) is (zeer) tevreden over het groen in de buurt, zoals grasveldjes en bomen. Van de Utrechters met een kind onder de 12 jaar is 64% (zeer) tevreden over de speelvoorzieningen in de buurt.

Kerncijfers

 2015201620172018
% inwoners dat tevreden is over het groen in de buurt67686967
% inwoners dat tevreden is over het park in de buurt71737372
% inwoners dat tevreden is over aanbod groenvoorzieningen (parken, plantsoenen, landgoederen) in de stad70737369
% inwoners dat tevreden is over de straatverlichting in de buurt77757778
% inwoners dat ontevreden is over de straatverlichting in de buurt8888

Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht

Ruim twee derde Utrechters (zeer) tevreden over groen in de buurt

Ruim twee derde van de Utrechters is (zeer) tevreden over het groen in de buurt, zoals grasveldjes en bomen. Het aandeel schommelt de afgelopen jaren tussen de 67% en 69%. In Vleuten-De Meern bevindt zich het grootste aandeel bewoners dat te spreken is over het groen in de eigen buurt (79%). In Overvecht is driekwart van de Utrechters tevreden over het groen (75%). In Noordwest (58%), Zuidwest (58%) en de Binnenstad (59%) is het aandeel het laagst. Bijna driekwart (72%) van de Utrechters is tevreden over de parken in de eigen buurt. Vleuten-De Meern spant de kroon: 86% van de inwoners is hier positief over. Ook in Leidsche Rijn is ruim driekwart (77%) tevreden over de parken in de buurt. Zuidwest heeft het laagste aandeel (57%) tevreden bewoners ten aanzien van parken.

Ruim vier op de tien kinderen spelen dagelijks minimaal een uur buiten

Uit de Jeugdmonitor 2017-2018 blijkt dat ruim vier op de tien kinderen (42%) uit groep 7 en 8 minimaal een uur per dag buiten spelen. In vergelijking met twee jaar geleden is dit aandeel afgenomen (2014: 49%). Jongens (51%) spelen vaker dan meisjes (34%) minimaal een uur per dag buiten. Vooral jongens met een Marokkaanse achtergrond (64%) geven aan veel buiten te spelen. Leerlingen die in Leidsche-Rijn en Vleuten-De Meern wonen (beide 34%), spelen het minst buiten. In de wijken West, Noordwest, Oost en Zuidwest wordt juist vaker dan gemiddeld (minimaal een uur per dag) buiten gespeeld.

Tevredenheid over speelvoorzieningen in de buurt stabiel

Van de Utrechters met een kind onder de 12 jaar is 64% (zeer) tevreden over de speelvoorzieningen in de buurt. Dit aandeel is de afgelopen jaren stabiel. Ook het percentage leerlingen uit groep 7 en 8 dat vindt dat er voldoende plekken in de buurt zijn om buiten te spelen, is stabiel. Momenteel is 92% van de leerlingen hier tevreden over. Leerlingen uit Noordwest vinden vaker dan gemiddeld dat er niet genoeg speelplekken in de buurt zijn. In de wijken West, Noordoost en Zuid zijn leerlingen hier juist vaker dan gemiddeld positief over.

Verdeling verharding, groen en water in de openbare ruimte

De gemeente Utrecht heeft 3.294 hectare openbare ruimte (excl. landgoederen) in beheer. Van deze openbare ruimte is 42% verharding, 37% groen en 21% water¹. Daarnaast is er nog verharding, groen en water in beheer van derden, zoals Rijkswaterstaat. De wijk Binnenstad heeft het hoogste aandeel verharding: 82% van de gemeentelijke openbare ruimte in de Binnenstad is verhard. In Noordwest (67%) en Zuidwest (69%) is twee derde van de gemeentelijke openbare ruimte verhard. De laagste verhardingsgraad is er in Vleuten-De Meern (32%). Het aandeel water is in Vleuten-De Meern met 22% het hoogst van Utrecht. Ook het aandeel groen in deze wijk is relatief hoog (46%). Het hoogste aandeel groen is er in de wijken Zuid (52%), Leidsche Rijn (49%) en Overvecht (48%). In Binnenstad (18%) en Noordwest (31%) ligt dat aandeel lager.

¹ Hierin is ook het water meegenomen dat niet in beheer is van de gemeente, behalve het Amsterdam Rijnkanaal (428 ha)

Daling tevredenheid ten aanzien van groenvoorzieningen in de stad

Over het aanbod aan groenvoorzieningen in de stad is 69% van de Utrechters tevreden. Dit is een daling vergeleken met voorgaande jaren toen dit aandeel tussen de 70% en 73% lag. Het gaat hier onder andere om parken, plantsoenen en landgoederen. Bewoners van Oost (77%) en Vleuten-De Meern (74%) zijn hierover het meest tevreden. In West (59%) is het aandeel het laagst, gevolgd door Zuidwest (64%).

Kwart van Utrechtse stadsbomen staat in Vleuten-De Meern

De gemeente Utrecht is in 2018 verantwoordelijk voor het onderhoud van bijna 160.000 bomen. Dat is inclusief bomen in landgoederen, zoals Amelisweerd. Bijna een kwart van de Utrechtse stadsbomen staat in Vleuten-De Meern (39.000). In de Binnenstad staan 3.000 stadsbomen, een aandeel van 2% van het Utrechts totaal.

Ruim driekwart Utrechters tevreden over straatverlichting in de buurt

Ruim driekwart (78%) van de Utrechters is tevreden over de straatverlichting in de buurt. In de afgelopen jaren schommelt de tevredenheid hierover tussen de 75% en de 78%. Al jaren is 8% van de inwoners ontevreden over de straatverlichting. In Noordoost is het grootste aandeel van de bewoners tevreden over de straatverlichting (85%). In Oost is 83% tevreden en in Zuidwest 72%.

Vleuten-De Meern meest groene wijk

Gemiddeld heeft een huishouden in Utrecht 68 m² groen ter beschikking. In de wijken Vleuten-De Meern (196 m²) en Leidsche Rijn (132 m²) hebben huishoudens het meeste groen in hun wijk. De Binnenstad is met 11 m² de minst groene wijk.