Samenvatting

Data over de Utrechtse pendel komen twee jaar na het betreffende jaar beschikbaar. Er zijn daardoor nog geen data over 2020, wel over 2019. In 2019 nam het aantal werknemers in Utrecht toe van 275.800 (in 2018) naar 287.500. Dit betreft uitsluitend banen van werknemers, exclusief zelfstandigen. De toename was het sterkst bij werknemers die in Utrecht wonen en werken (+6%). Het inkomende pendel (werkforenzen: wonen elders, werken in Utrecht) nam met 4% toe en de uitgaande pendel (woonforenzen: wonen in Utrecht, werken elders) steeg met 1%. Bijna de helft van de panelleden verwacht na corona vaker thuis te werken dan voor corona (februari 2020). 15% verwacht even vaak thuis te werken dan voor corona en 9% minder vaak.

Kerncijfers

 2017201820192020*
aantal werkforensen (werkt in Utrecht, woont elders in Nederland)*179.000195.900203.100-
aantal woonforensen (woont in Utrecht, werk elders in Nederland)*93.30098.20098.700-
aantal Utrechters dat woont en werkt in Utrecht*78.90079.90084.400-

* Betreft uitsluitend banen van werknemers, exclusief zelfstandigen.
** Data is begin 2022 beschikbaar.
Bron: CBS

Toename werknemers in Utrecht, grootste stijging bij werknemers die ook in Utrecht wonen

Het aantal werknemers in Utrecht nam in 2019 toe van 275.800 (2018) naar 287.500 (betreft uitsluitend banen van werknemers, exclusief zelfstandigen). Dat is een toename van 4% ten opzichte van 2018. De sterkste toename was er bij de Utrechters die wonen en werken in Utrecht. Ten opzichte van 2018 nam dit aandeel met 6% toe tot 84.400 werknemers die wonen en werken in Utrecht. Het aantal werkforenzen, inkomende pendel, nam ten opzichte van 2018 met 4% toe tot 203.100 werknemers. Het aantal woonforenzen, de uitgaande pendel, nam het minst toe, van 98.200 in 2018 naar 98.700 in 2019 (+1%).

Aandeel thuiswerkers neemt naar verwachting na corona nog meer toe

De provincie Utrecht heeft in 2019 het grootste aandeel thuiswerkers van Nederland. 50% van de werkzame personen werkte doorgaans of incidenteel thuis in 2019 (CBS, 2020). Uit onderzoek van het CPB onder LISS panelleden (5.000 huishoudens verspreid over Nederland, 3.000 respondenten) blijkt dat werkenden verwachten dat zij na de coronacrisis gemiddeld 8 uur per week thuiswerken. Dat is enerzijds een verdubbeling ten opzichte van het aantal thuiswerkuren voor de coronacrisis, anderzijds verwachten werkenden ook na de coronacrisis het merendeel van de werktijd op de werkplek te werken (CPB, december 2020).

Bewonerspanel verwacht vaker thuis te werken na corona

In februari 2021 is leden van het Bewonerspanel gevraagd of zij verwachten dat zij in het jaar nadat de coronamaatregelen zijn opgeheven, vaker, even vaak of minder vaak thuiswerken dan voor corona (dus vóór 12 maart 2020). Bijna de helft van de panelleden (46%) verwacht dat zij dat vaker gaan doen. 9% verwacht minder vaak thuis te werken dan voor corona. Voor 29% van de panelleden is deze vraag niet van toepassing.

Inwonersenquête

 2017201820192020*
% inwoners dat met de lopend naar de binnenstad gaat121313-
% inwoners dat met de fiets naar de binnenstad gaat586058-
% inwoners dat scooter/brommer naar de binnenstad gaat112-
% inwoners dat met de auto naar de binnenstad gaat544-
% inwoners dat met de bus naar de binnenstad gaat171516-
% inwoners dat met de tram naar de binnenstad gaat111-
% inwoners dat met de trein naar de binnenstad gaat556-
% inwoners dat tevreden is over bereikbaarheid binnenstad lopend788079-
% inwoners dat tevreden is over bereikbaarheid binnenstad per fiets878787-
% inwoners dat tevreden is over bereikbaarheid binnenstad per scooter/brommer686768-
% inwoners dat tevreden is over bereikbaarheid binnenstad per auto262631-
% inwoners dat tevreden is over bereikbaarheid binnenstad per bus798280-
% inwoners dat tevreden is over bereikbaarheid binnenstad per tram515250-
% inwoners dat tevreden is over bereikbaarheid binnenstad per trein798081-
% inwoners dat tevreden is over bereikbaarheid van zijn/haar buurt per auto696871-

* In 2020 is geen gemeentelijke Inwonersenquête afgenomen. Deze enquête houden we elke twee jaar. In 2022 zijn hiervan nieuwe cijfers beschikbaar.
Bron: gemeente Utrecht

2019: Fiets populairste vervoermiddel naar de binnenstad

Voor een bezoek aan de stad worden verschillende vervoermiddelen gebruikt. 2019 laat op dit vlak een vrij stabiel beeld zien. 58% van de Utrechters koos in 2019 meestal voor de fiets bij een bezoek aan de binnenstad. De fiets is met dit aandeel het meest gebruikte vervoermiddel om mee naar de binnenstad te gaan. Het tweede meest gebruikte vervoermiddel voor een bezoek aan de binnenstad, is in 2019 de bus (16%). De bus is vooral een populair vervoermiddel onder inwoners van de wat verder van de binnenstad gelegen wijken Vleuten-De Meern (32%), Overvecht (31%) en Leidsche Rijn (23%).

2019: Naar de binnenstad per trein en auto vooral populair in verder weg gelegen wijken

13% van de Utrechters gaat in 2019 meestal lopend naar de binnenstad. Dit aandeel is gelijk aan het aandeel in 2018. Van de overige vervoermiddelen wordt in 2019 minder vaak gebruik gemaakt; 6% gaat meestal met de trein naar de binnenstad (voornamelijk inwoners uit de wijken Vleuten-De Meern (27%) en Leidsche Rijn (20%)), 4% komt bij voorkeur met de auto naar de binnenstad. Net zoals de trein, is ook de auto relatief populair onder inwoners van de wat verder van de binnenstad afgelegen wijken (Vleuten-De Meern (10%), Leidsche Rijn (9%) en Overvecht (8%)). 2% van de Utrechters maakt in 2019 meestal gebruik van de scooter of brommer wanneer zij de binnenstad bezoeken. 1% van de Utrechters kiest bij voorkeur voor de tram bij een bezoek aan de binnenstad. Dit betreft vrijwel uitsluitend inwoners van Utrecht Zuidwest (7%).

2019: Toename tevredenheid over autobereikbaarheid binnenstad en eigen buurt

In 2019 zijn Utrechters het meest enthousiast over de bereikbaarheid van de binnenstad met de fiets (87% tevreden). Maar ook over de bereikbaarheid per trein (81%) en per bus (80%) is de tevredenheid groot. 79% van de Utrechters is tevreden over de bereikbaarheid van de binnenstad lopend. Twee derde deel (68%) van de Utrechters oordeelt in 2019 positief over de bereikbaarheid van de binnenstad per scooter/brommer, terwijl de helft (50%) aangeeft tevreden te zijn over de bereikbaarheid met de tram. Van alle manieren om naar de binnenstad te gaan, zijn Utrechters in 2019 het minst tevreden over de bereikbaarheid per auto (31%). Tegelijkertijd is deze tevredenheid van alle mogelijkheden wel het meest toegenomen; in 2017 en 2018 was de tevredenheid hierover 26%. Het meest positief oordelen de inwoners van Leidsche Rijn over de bereikbaarheid van de binnenstad per auto (38%), inwoners van Noordoost (25), Oost (26%) en West (27%) het minst.

Ook de tevredenheid over de bereikbaarheid van de eigen buurt per auto is in 2019 toegenomen. In 2018 was 68% van de inwoners hierover tevreden en in 2019 is dat 71%. De verschillen in tevredenheid tussen wijken is flink; 82% van de inwoners van Overvecht is tevreden over de bereikbaarheid van de eigen buurt per auto, waar dat in Binnenstad 34% is.

Global Goals dashboard

Utrecht wil een stad zijn waarin gezondheid en leefbaarheid voorop staan. We stoppen daarom energie in een betere kwaliteit van leven voor iedereen. Internationaal leveren we daarmee een bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dat zijn de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN) om samen te werken aan een betere wereld voor iedereen.

Voor Mobiliteit gaat het om de stedelijke doelstelling Duurzame mobiliteit. De SDG’s richten zich op de volgende doelen:

  • Industrie, innovatie en infrastructuur: Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie.

  • Duurzame steden: Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam. Biedt toegang tot veilig en duurzame mobiliteit.

Naar het dashboard