Samenvatting

Utrechters zijn overwegend tevreden over de bereikbaarheid van de binnenstad met de fiets, lopend en met het openbaar vervoer. De tevredenheid over de bereikbaarheid per bus steeg in het afgelopen jaar opnieuw licht, van 79% naar 82%. Desondanks kozen Utrechters iets minder vaak voor de bus als vervoermiddel naar de binnenstad. In 2016 waren bijna 80.000 Utrechters werkzaam in hun eigen stad. Daarmee groeide de groep Utrechters die wonen én werken in hun eigen stad sneller dan de groepen werk- en woonforensen.

Kerncijfers

 2015201620172018
% inwoners dat tevreden is over bereikbaarheid binnenstad lopend74767880
% inwoners dat tevreden is over bereikbaarheid binnenstad per fiets83858787
% inwoners dat tevreden is over bereikbaarheid binnenstad per scooter/brommer69696867
% inwoners dat tevreden is over bereikbaarheid binnenstad per auto23232626
% inwoners dat tevreden is over bereikbaarheid binnenstad per bus74757982
% inwoners dat tevreden is over bereikbaarheid binnenstad per tram48505152
% inwoners dat tevreden is over bereikbaarheid binnenstad per trein77797980
% inwoners dat tevreden is over bereikbaarheid van zijn/haar buurt per auto70706968
aantal werkforensen (werkt in Utrecht, woont elders in Nederland)*

176.800

178.600

181.000-
aantal woonforensen (woont in Utrecht, werk elders in Nederland)*90.90093.10093.500-
aantal Utrechters dat woont en werkt in Utrecht*75.40076.70079.700-

* betreft uitsluitend banen van werknemers, exclusief zelfstandigen
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht; CBS

Meer tevredenheid over bereikbaarheid binnenstad per bus

82% van de Utrechters is tevreden over de bereikbaarheid van de binnenstad met de bus. Dit aandeel is in de afgelopen jaren gestegen. In 2017 was nog 79% tevreden over de bereikbaarheid van de binnenstad met de bus, in 2015 74% . Het meest positief oordelen Utrechters over de bereikbaarheid van de binnenstad met de fiets (87% tevreden). Maar ook over de bereikbaarheid lopend (80% tevreden) en met de trein (80% tevreden) is de tevredenheid groot. Twee derde deel van de Utrechters oordeelt positief over de bereikbaarheid van de binnenstad per scooter/brommer, terwijl de helft (52%) aangeeft tevreden te zijn over de bereikbaarheid met de tram. Een kwart (26%) van de Utrechters oordeelt positief over de bereikbaarheid van de binnenstad met de auto. Over de bereikbaarheid van de eigen buurt per auto is 68% goed te spreken.

Opnieuw meer Utrechters als werknemer werkzaam in eigen stad

In 2016 groeide het aantal Utrechters dat woont én werkt in eigen stad met 4% van 76.700 naar 79.700 personen. Daarmee groeide deze groep sneller dan de groep werkforensen, die wel werken in Utrecht, maar buiten de stad wonen (van 178.600 naar 181.000 personen, een stijging van 1%). Het aantal woonforensen, Utrechters die buiten hun eigen stad werkzaam zijn, steeg met 0,4% het minst hard, van 93.100 in 2016 naar 93.500 in 2017.

Bus verliest aan populariteit als vervoermiddel naar de binnenstad

De fiets is voor Utrechters al jaren het meest populaire vervoermiddel bij een bezoek aan de binnenstad. In 2018 nam de populariteit van de fiets zelfs nog iets verder toe. 60% van de Utrechters koos in 2018 meestal voor de fiets bij een bezoek aan de binnenstad. In 2017 was dit nog 58%. De bus daarentegen verloor iets aan populariteit. 15% van de Utrechters ging in 2018 meestal met de bus naar de binnenstad. In 2017 was dit nog 17%. Dit is opmerkelijk, omdat we eerder zagen dat juist iets méér Utrechters aangeven tevreden te zijn over de bereikbaarheid van de binnenstad met de bus. De bus is vooral populair onder bewoners van de wat verder van de binnenstad gelegen wijken Vleuten-De Meern (35%), Overvecht (29%) en Leidsche Rijn (22%). 13% van de Utrechters gaat meestal lopend naar de binnenstad. Dit aandeel vertoont sinds 2014 een licht stijgende lijn. Van de overige vervoermiddelen wordt minder gebruik gemaakt; 5% gaat meestal met de trein naar de binnenstad (voornamelijk bewoners uit de wijken Leidsche Rijn (16%) en Vleuten-De Meern (22%)), 4% komt bij voorkeur met de auto naar de binnenstad. Ook de auto is relatief populair onder bewoners van de wat verder van de binnenstad afgelegen wijken (Vleuten-De Meern, Leidsche Rijn en Overvecht). 1% van de Utrechters kiest bij voorkeur voor de tram bij een bezoek aan de binnenstad. Dit betreft vrijwel uitsluitend bewoners van Utrecht Zuidwest (9%). Eveneens 1% van de Utrechters maakt meestal gebruik van de scooter of brommer wanneer zij de binnenstad bezoeken.

Vervoersmiddel naar de binnenstad

 2015201620172018
% inwoners dat met de fiets naar de binnenstad gaat59595860
% inwoners dat met de bus naar de binnenstad gaat17171715
% inwoners dat lopend naar de binnenstad gaat10101213
% inwoners dat met de auto naar de binnenstad gaat6554
% inwoners dat met de trein naar de binnenstad gaat5555
% inwoners dat met de scooter/brommer naar de binnenstad gaat1111
% inwoners dat met de tram naar de binnenstad gaat1111

Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht