Samenvatting

Utrechters zijn overwegend tevreden over de bereikbaarheid van de binnenstad lopend, met de fiets en met de bus en tram. De tevredenheid over de bereikbaarheid van de binnenstad per auto is beduidend lager, maar nam in 2019 toe van 26% (2018) naar 31%. 4% van de Utrechters koos voor de auto als vervoermiddel naar de binnenstad, 6% pakte de trein.

In 2018 telde Utrecht bijna 200.000 werkforenzen. Dit zijn mensen die werken in Utrecht, maar er niet wonen. Daarmee groeide deze groep sneller (toename van 9%) dan de groepen woonforensen en Utrechters die in Utrecht wonen en werken. In 2019 nam het aantal reizigers op alle Utrechtse treinstations toe.

Kerncijfers

 2016201720182019
% inwoners dat met de lopend naar de binnenstad gaat10121313
% inwoners dat met de fiets naar de binnenstad gaat59586058
% inwoners dat scooter/brommer naar de binnenstad gaat1112
% inwoners dat met de auto naar de binnenstad gaat5544
% inwoners dat met de bus naar de binnenstad gaat17171516
% inwoners dat met de tram naar de binnenstad gaat1111
% inwoners dat met de trein naar de binnenstad gaat5556
% inwoners dat tevreden is over bereikbaarheid binnenstad lopend76788079
% inwoners dat tevreden is over bereikbaarheid binnenstad per fiets85878787
% inwoners dat tevreden is over bereikbaarheid binnenstad per scooter/brommer69686768
% inwoners dat tevreden is over bereikbaarheid binnenstad per auto23262631
% inwoners dat tevreden is over bereikbaarheid binnenstad per bus75798280
% inwoners dat tevreden is over bereikbaarheid binnenstad per tram50515250
% inwoners dat tevreden is over bereikbaarheid binnenstad per trein79798081
% inwoners dat tevreden is over bereikbaarheid van zijn/haar buurt per auto70696871
aantal werkforensen (werkt in Utrecht, woont elders in Nederland)*

176.300

179.000195.900-
aantal woonforensen (woont in Utrecht, werk elders in Nederland)*

93.000

93.30098.200-
aantal Utrechters dat woont en werkt in Utrecht*75.90078.90079.900-

* Betreft uitsluitend banen van werknemers, exclusief zelfstandigen.
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht; CBS

Fiets populairste vervoermiddel naar de binnenstad

Voor een bezoek aan de stad worden verschillende vervoermiddelen gebruikt. 2019 laat op dit vlak een vrij stabiel beeld zien. 58% van de Utrechters koos in 2019 meestal voor de fiets bij een bezoek aan de binnenstad. De fiets is met dit aandeel het meest gebruikte vervoermiddel om mee naar de binnenstad te gaan. Het tweede meest gebruikte vervoermiddel voor een bezoek aan de binnenstad, is de bus (16%). De bus is vooral een populair vervoermiddel onder inwoners van de wat verder van de binnenstad gelegen wijken Vleuten-De Meern (32%), Overvecht (31%) en Leidsche Rijn (23%).

13% van de Utrechters gaat meestal lopend naar de binnenstad. Dit aandeel is gelijk aan vorig jaar. Van de overige vervoermiddelen wordt minder vaak gebruik gemaakt; 6% gaat meestal met de trein naar de binnenstad (voornamelijk inwoners uit de wijken Vleuten-De Meern (27%) en Leidsche Rijn (20%)), 4% komt bij voorkeur met de auto naar de binnenstad. Ook de auto is relatief populair onder inwoners van de wat verder van de binnenstad afgelegen wijken (Vleuten-De Meern (10%), Leidsche Rijn (9%) en Overvecht (8%)). 2% van de Utrechters maakt meestal gebruik van de scooter of brommer wanneer zij de binnenstad bezoeken. 1% van de Utrechters kiest bij voorkeur voor de tram bij een bezoek aan de binnenstad. Dit betreft vrijwel uitsluitend inwoners van Utrecht Zuidwest (7%). Met de komst van de Uithoflijn zal dit beeld volgend jaar hoogstwaarschijnlijk anders zijn.

Toename tevredenheid over autobereikbaarheid binnenstad en eigen buurt

Het meest enthousiast zijn Utrechters over de bereikbaarheid van de binnenstad met de fiets (87% tevreden). Maar ook over de bereikbaarheid per trein (81%) en per bus (80%) is de tevredenheid groot. 79% van de Utrechters is tevreden over de bereikbaarheid van de binnenstad lopend. Twee derde deel (68%) van de Utrechters oordeelt positief over de bereikbaarheid van de binnenstad per scooter/brommer, terwijl de helft (50%) aangeeft tevreden te zijn over de bereikbaarheid met de tram.

Van alle manieren om naar de binnenstad te gaan, zijn Utrechters het minst tevreden over de bereikbaarheid per auto (31%). Tegelijkertijd is deze tevredenheid van alle mogelijkheden wel het meest toegenomen; in 2017 en 2018 was de tevredenheid hierover 26%. Het meest positief oordelen de inwoners van Leidsche Rijn over de bereikbaarheid van de binnenstad per auto (38%), inwoners van Noordoost (25), Oost (26%) en West (27%) het minst.

Ook de tevredenheid over de bereikbaarheid van de eigen buurt per auto is in 2019 toegenomen. In 2018 was 68% van de inwoners hierover tevreden en in 2019 is dat 71%. De verschillen in tevredenheid tussen wijken is flink; 82% van de inwoners van Overvecht is tevreden over de bereikbaarheid van de eigen buurt per auto, waar dat in Binnenstad 34% is.

Aanzienlijke toename werknemers van buiten Utrecht

Het aantal werknemers in Utrecht nam in 2018 toe van 257.900 (2017) naar 275.800 (betreft uitsluitend banen van werknemers, exclusief zelfstandigen). Deze toename (7%) is groter dan voorgaande jaren. De sterkste toename was er bij de werkforenzen. Ten opzichte van 2018 nam dit aandeel met 9% toe tot 195.900 werknemers die werken in Utrecht en wonen buiten Utrecht. Het aantal woonforenzen, wonend in Utrecht maar elders werkend, nam ten opzichte van 2017 met 5% toe tot 98.200 werknemers. De groep Utrechters die in Utrecht woont en werkt nam het minst toe, van 78.900 in 2017 naar 79.900 in 2018 (1%). De regio Utrecht heeft, samen met de regio’s Gooi en Vechtstreek en Groot-Amsterdam, het grootste aandeel thuiswerkers van Nederland. In de regio Utrecht ligt dat aandeel op 46%. Thuiswerkers zijn mensen met betaald werk die gewoonlijk of incidenteel thuis werken.