Samenvatting

De werkloosheid in Utrecht daalt, maar minder hard dan in voorgaande jaren. De daling is terug te zien in alle leeftijdsgroepen en opleidingsniveaus. In 2018 hadden 7.000 meer Utrechters betaald werk dan een jaar eerder. De netto arbeidsparticipatie komt uit op ruim 72% en ligt hiermee hoger dan in de andere grote steden. De spanning op de arbeidsmarkt in de regio Midden-Utrecht is net als een jaar eerder sterk toegenomen. Grote personeelstekorten zien we vooral in de techniek, de ICT, transport en logistiek en in de zorg (met name verpleegkundigen).

 Kerncijfers

 2015201620172018
% bruto arbeidsparticipatie75,574,874,075,4
% netto arbeidsparticipatie69,970,370,572,3
beroepsbevolking195.000196.000197.000203.000
werkzame beroepsbevolking181.000184.000188.000195.000
waarvan als werknemer150.000152.000157.000165.000
waarvan als zelfstandige31.00032.00031.00030.000
werkloze beroepsbevolking14.00012.0009.0008.000
% werkloosheid7,36,04,64,0
spanningsindicator arbeidsmarkt regio Midden-Utrecht*1,1 (gemiddeld)1,32 (gemiddeld)2,09 (krap)

3,08(krap)

* cijfer 3de kwartaal
Bron: CBS; UWV

Werkloosheid in Utrecht daalt, maar minder hard dan voorheen

Het werkloosheidspercentage in Utrecht daalt al een aantal jaren op rij. Ook in 2018 daalde het werkloosheidspercentage, maar deze afname is minder groot dan in de twee jaren daarvoor. 4% van de Utrechtse beroepsbevolking heeft geen betaalde baan (ongeveer 8.000 Utrechters), terwijl ze wel direct beschikbaar zijn voor werk en recent naar werk hebben gezocht. Dit percentage ligt boven het landelijk gemiddelde (3,8%). Van de vier grote steden heeft Utrecht het laagste werkloosheidspercentage, gevolgd door Amsterdam. 

Daling werkloosheid bij alle leeftijdsgroepen en opleidingsniveaus

Het werkloosheidspercentage daalde voor alle leeftijdsgroepen en voor alle opleidingsniveaus. De grootste daling vond plaats bij de groepen met de hoogste werkloosheid: bij de 15- tot 25-jarigen (van 7,7% naar 6,7%) en bij middelbaar opgeleiden (van 7,1% naar 5,4%) en laagopgeleiden (van 11,2% naar 9,6%).

Hoge arbeidsparticipatie

In 2018 hadden ongeveer 7.000 meer Utrechters betaald werk dan een jaar eerder. Hierdoor is de netto arbeidsparticipatie toegenomen (naar ruim 72%). De netto arbeidsparticipatie - het percentage inwoners tussen 15 en 75 jaar dat een baan heeft - ligt hiermee hoger dan het landelijk gemiddelde (bijna 68%) en hoger dan in andere grote steden. Binnen de werkzame beroepsbevolking van Utrecht groeide het aantal werknemers (plus 8.000) en daalde het aantal zelfstandigen (minus 1.000).

Aandeel zelfstandige ondernemers daalt

Als we kijken over een langere periode dan is te zien dat het aantal zelfstandigen binnen de werkzame beroepsbevolking van Utrecht is toegenomen van 22.000 personen in 2008 naar 32.000 in 2014. Daarna blijft het aantal zelfstandigen een aantal jaren min of meer constant, maar vanaf 2016 is er een daling te zien. In 2018 bestaat 15% van de werkzame beroepsbevolking van Utrecht uit zelfstandige ondernemers en 85% uit werknemers. In 2014 was de verdeling nog 18% zelfstandigen en 82% werknemers.

Steeds krappere arbeidsmarkt

De spanning op de arbeidsmarkt in de regio Midden-Utrecht is net als een jaar eerder sterk toegenomen. Een hogere spanningsindicator houdt in dat het aantal openstaande vacatures ten opzichte van het aantal kortdurend werkzoekenden is gestegen. Het duidt op een toegenomen krapte. Hoe krapper de arbeidsmarkt, hoe moeilijker het voor werkgevers is om aan geschikt personeel te komen. Het aantal openstaande vacatures is vorig jaar gestegen en het aantal werkzoekenden ingeschreven bij het UWV is afgenomen. Er zijn echter grote verschillen tussen beroepen. Grote personeelstekorten (en dus krapte) zien we vooral in technische beroepen (bouw, elekrotechniek), ICT-beroepen (software- en applicatieontwikkelaars, databank- en netwerkspecialisten), beroepen in transport en logistiek en in de zorg (met name verpleegkundigen).

 Werkloosheid per leeftijdsgroep en opleidingsniveau

 2015201620172018
% werkloos 15-25 jaar

11,2

9,47,76,7
% werkloos 25-45 jaar5,54,33,42,9
% werkloos 45-75 jaar8,37,05,24,5
% werkloos basisonderwijs, vmbo,mbo-115,811,311,29,6
% werkloos havo/vwo, mbo-2 t/m 410,09,57,15,4
% werkloos hbo, wo4,23,42,52,4

Bron: CBS