Samenvatting

Het Stationsgebied groeit verder door. In 2018 waren 19 van de 39 projecten in het Stationsgebied in gebruik en 13 projecten in uitvoering. De andere projecten zitten in de voorbereidingsfase.

Kerncijfers

 2016201720182019
bouwvolume (m² bvo) opgeleverd6.50044.30083.250-
bouwvolume (m² bvo) in aanbouw

161.850

163.450127.150-

Bron: gemeente Utrecht

Stationsgebied: stappen aan de Westzijde

In 2018 waren 19 van de 39 projecten in het Stationsgebied in gebruik en 13 projecten in uitvoering. De andere projecten zijn in voorbereiding. Aan de Westzijde zijn in 2018 grote stappen gezet: het Jaarbeursplein is in gebruik genomen, evenals de parkeergarage met 800 parkeerplaatsen (met plekken voor mindervaliden en voorzieningen voor elektrisch opladen) en de Knoop-fietsenstalling bij de Moreelse brug. Ook zijn twee kantoren in gebruik genomen: het Rijksverzamelkantoor De Knoop aan de Croeselaan en het WTC aan het Jaarbeursplein.

Herontwikkeling Hoog Catharijne vordert

Aan de Oostzijde vordert de herontwikkeling van Hoog Catharijne: inmiddels zijn zowel de Noord- als de Zuidmijl (de passages die Vredenburgplein verbinden met Stationsplein Oost), inclusief Entreegebouw, Stadskamer en Poortgebouw opgeleverd en grotendeels in gebruik genomen. De hotels in het Poortgebouw worden in de loop van 2019 in gebruik genomen. Verder is het eerste deel van het Voorzetgebouw betrokken (onder andere door Vodafone/Ziggo), evenals het Paviljoen aan Stationsplein Oost. Het tijdelijke busstation op het Jaarbeursplein is verplaatst naar de Oostzijde en eind 2018  in gebruik genomen. Later dit jaar volgt de tram (Uithoflijn).

Ontwikkelingen in 2019

Naast opleveringen is er ook veel vastgoed in aanbouw. Aan de Oostzijde de plinten van Hoog Catharijne (detailhandel en dienstverlening) en het resterende deel van het Voorzetgebouw en Het Platform (met ruim 200 appartementen). Van het Noordgebouw zijn inmiddels Albert Heijn (gelegen aan Stationsplein Oost) en het Inntel Hotel (162 kamers) in gebruik genomen. De resterende winkels, leisure, fitness, kantoren en 14 shortstaywoningen volgen in de loop van 2019. Aan de westzijde is woontoren De Syp (270 appartementen en horeca in de plint) aan de Van Sijpesteijnkade in ontwikkeling, met een geplande oplevering in 2019. In het voorjaar 2019 wordt de eerste paal geslagen voor Central Park (30.000 m² b.v.o. kantoor). Aan de planvorming rond het Jaarbeurspleingebouw wordt volop gewerkt. Hier wordt onder meer verkend of een deel van het kantoorvolume (circa 50.000 m² inclusief horeca en winkels in de plint) deels kan worden gewijzigd in een woonprogramma. Voor de herontwikkeling van de Jaarbeurshallen en het Beatrixgebouw liggen in 2019 de eerste plannen.

Opening Stationsplein en Jaarbeursplein

Zowel het Stationsplein (met het ‘bollendak’) als het Jaarbeursplein zijn geopend in het afgelopen jaar. In het voorjaar van 2019 volgt de oplevering van het vernieuwde Vredenburgplein. Ook is een start gemaakt met de uitwerking van het Lombokplein. In 2019 start de bouw van het project Smakkelaarspark en de hiermee samenhangende overkluizing van de trambaan aan het Smakkelaarsveld.

Ambities voor duurzaamheid, groen en gezondheid centraal

In 2018 is op de kop van het Jaarbeursterrein de bouw van de Galaxy Tower (Amrâth hotel met ruim 250 kamers en 330 appartementen) van start gegaan. De bouw van het naastgelegen plan Wonderwoods (een mix van appartementen, kantoren, winkels, horeca en een culturele trekker Playlab) start in de tweede helft van 2019. Hierbij staan hoge ambities voor duurzaamheid, groen en gezondheid centraal. Net als bij andere projecten in het Stationsgebied ligt de focus op Gezond Stedelijk Leven. De gemeente stimuleert dat een gezonde leefomgeving wordt gerealiseerd met voldoende groen, duurzaamheid, veel ruimte voor voetgangers en fietsers. Dat geldt ook voor het project Beurskwartier waarvoor in 2019 het bestemmingsplan wordt afgerond.

Oostzijde Stationsgebied nadert voltooiing

In 2019 en 2020 is een groot deel van de projecten aan de Oostzijde klaar. In mei 2019 wordt de looproute over het tweede gedeelte van het Stationsplein Oost opengesteld. Daarna volgt de afwerking van het plein. De onder het plein gelegen Stationspleinstalling wordt in augustus opengesteld. Utrecht heeft dan met 12.500 plekken de grootste fietsenstalling ter wereld. Hoog Catharijne is in de loop van 2020 grotendeels gereed. Aangrenzende vastgoedontwikkelingen, zoals het Noordgebouw en daarna Het Platform, worden over een jaar opgeleverd en in gebruik genomen. Dit geldt ook voor de Uithoflijn. Als sluitstuk volgt in 2020 het gereed komen van het resterende deel van de Catharijnesingel.