Samenvatting

De werkgelegenheid in Utrecht groeit de laatste jaren sterk, met name in 2019 (+4,0%) en 2018 (4,3%). In beide jaren zijn er meer dan 10.000 banen bijgekomen. In het Stationsgebied vond de sterkste banengroei plaats.

Kerncijfers

 2016201720182019
aantal banen in Utrecht*247.356251.289262.131272.712
potentiële beroepsbevolking (aantal inwoners tussen 15 en 75 jaar)264.873268.484272.267277.207
werkgelegenheidsfunctie (het aantal banen t.o.v. de potentiële beroepsbevolking)0,930,940,960,98
aantal banen bij vestingen met 1 werkzame persoon26.93327.69930.47833.021
aantal banen bij vestigingen met 2 of meer werkzame personen220.423223.590231.653239.691
aantal banen per hectare in Utrecht26,326,827,929,0

* Het aantal banen is uitgedrukt in het aantal fulltime en parttime werkzame personen, inclusief uitzendkrachten bij bedrijven en instellingen.
Bron: Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR 2019), BRP, bewerking Onderzoek & Advies

Sterke banengroei in Utrecht

De werkgelegenheid in Utrecht (ruim 272.000 banen anno 2019) groeit de laatste jaren sterk. Sinds 2016 zijn er ruim 25.000 banen bijgekomen. Zowel in 2018 (+4,3%) als in 2019 (+4,0%) lag de groei zelfs boven de 10.000 banen. De groei in 2019 kwam voor een groot deel tot stand door een verdere toename van het aantal zzp’ers (+ 2.500). De grootste banengroei (+ 3.500) vond plaats bij de categorie bedrijven met meer dan 1.000 werkzame personen. Bijna de helft van deze groei kwam voor rekening van VodafoneZiggo en Rabobank, beiden goed voor een groei van meer dan 700 werkzame personen in een jaar tijd. De totale banengroei in Utrecht was de laatste jaren sterker dan de groei van inwoners in de arbeidsactieve leeftijd (15-75 jaar). Gevolg hiervan is dat de werkgelegenheidsfunctie van Utrecht, uitgedrukt in het aantal banen per inwoner in de arbeidsactieve leeftijd, is gestegen naar 0,98.

Groei in vrijwel alle sectoren

De economische structuur van de gemeente Utrecht kenmerkt zich door een groot aandeel banen binnen dienstverlenende sectoren (commercieel en niet-commercieel), en een groot aandeel binnen de gezondheidszorg. In de sector zakelijke dienstverlening (o.a. advies, onderzoek, en verhuur van en handel in onroerend goed) zijn vrijwel evenveel mensen werkzaam (ruim 50.000) als het totaal van de sectoren industrie, bouw en handel samen. De zakelijke dienstverlening is qua werkgelegenheid de grootste economische sector binnen de gemeente Utrecht. Binnen deze sector is een groot deel van de werkzame personen actief als zelfstandig ondernemer (circa 11.000). Als we de groep zzp’ers niet meetellen, is het verschil met de tweede grootste sector in Utrecht, de gezondheidszorg, een stuk kleiner. In de Utrechtse gezondheidszorg werken bijna 41.000 mensen, waarvan circa 3.500 als zelfstandig ondernemer. Hiermee vertegenwoordigt de sector 15% van het totaal aantal banen in Utrecht.

In 2019 zijn alle sectoren gegroeid in aantal werkzame personen, met uitzondering van de industrie waar een lichte krimp (-0,3%) heeft plaatsgevonden. De grootste groei (absoluut en relatief) vond plaats in de sector transport/communicatie, waar in een jaar tijd 2.400 banen zijn bijgekomen. Ook in de sectoren cultuur/sport/recreatie (+8,3%), horeca (7,1%), handel (5,0%) en de zakelijke dienstverlening (4,1%), lag het jaarlijkse groeicijfer boven het gemiddelde van alle sectoren (4,0%).

Veel extra werkgelegenheid in het Stationsgebied

Utrecht kent enkele grote werklocaties met een belangrijke economische functie: Stationsgebied e.o., Utrecht Science Park, Binnenstad en Lage Weide. Op deze locaties zijn in totaal meer dan 100.000 mensen werkzaam. Het aantal banen in het Stationsgebied e.o. is de laatste jaren sterk gegroeid, tot bijna 41.000 in 2019. Op Utrecht Science Park is de werkgelegenheid in tien jaar tijd gestaag gegroeid naar ruim 23.000 banen anno 2019. In de Binnenstad blijft de werkgelegenheid al meerdere jaren stabiel (circa 22.000 banen). Op bedrijventerrein Lage Weide is de werkgelegenheid het afgelopen jaar gedaald naar circa 15.000 banen. Leidsche Rijn Centrum kende van de overige werklocaties tussen 2018 en 2019 de grootste groei van werkgelegenheid, vanwege de opening van het winkelcentrum. In het hele gebied Leidsche Rijn Centrum zijn inmiddels 192 bedrijven gevestigd met meer dan 5.000 werkzame personen.