Samenvatting

De werkgelegenheid in Utrecht groeit de laatste jaren sterk, zelfs in coronajaar 2020. In vrijwel alle sectoren groeit het aantal banen. In het Stationsgebied vindt de laatste jaren de sterkste banengroei plaats.

Kerncijfers

 2017201820192020
aantal banen in Utrecht*251.258262.536273.626281.075
potentiële beroepsbevolking (aantal inwoners tussen 15 en 75 jaar)268.484272.267277.207281.327
werkgelegenheidsfunctie (het aantal banen t.o.v. de potentiële beroepsbevolking, afgerond)0,940,960,991,0
aantal banen bij vestingen met 1 werkzame persoon27.70930.49132.99535.623
aantal banen bij vestigingen met 2 of meer werkzame personen223.549232.045240.631245.452
aantal banen per hectare in Utrecht26,828,029,230,0

* Het aantal banen is uitgedrukt in het aantal fulltime en parttime werkzame personen, inclusief uitzendkrachten bij bedrijven en instellingen.
Bron: Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR 2019), BRP, bewerking Onderzoek & Advies

Ook in coronajaar 2020 groeit het aantal banen

De werkgelegenheid in Utrecht groeit de laatste jaren sterk. Tussen april 2017 en april 2020 zijn er bijna 30.000 banen bijgekomen. Zowel in 2018 (+4,5%) als in 2019 (+4,2%) lag de jaarlijkse groei zelfs boven de 11.000 banen. Ook in coronajaar 2020 is de werkgelegenheid bij bedrijven en instellingen uitgedrukt in het aantal fulltime en parttime werkzame personen (inclusief uitzendkrachten), gegroeid. Tussen april en september 2020 (extra peilmoment vanwege corona) zijn er nog eens 2.754 banen bijgekomen. De werkgelegenheidsgroei in de laatste jaren komt voor een groot deel (circa een kwart) tot stand door een verdere toename van het aantal zzp’ers (gemiddeld ruim 2.500 per jaar). De grootste groei (in absolute zin) zit bij bedrijven met meer dan 500 werkzame personen. Deze categorie bedrijven is tussen 2017 en 2020 gegroeid met bijna 14.000 werkzame personen. De totale banengroei in Utrecht was de laatste jaren sterker dan de groei van inwoners in de arbeidsactieve leeftijd (15-75 jaar). Gevolg hiervan is dat de werkgelegenheidsfunctie van Utrecht, uitgedrukt in het aantal banen per inwoner in de arbeidsactieve leeftijd, is gestegen naar 1,0.

Groei in vrijwel alle sectoren

De grootste toename van het aantal banen zien we in de handel (+6,9%). Ook in andere grote sectoren als de zorg (+5,0%) en de overheid (+3,9%) steeg het aantal banen bovengemiddeld. In de horeca zijn nu minder banen (-2,8%). Dit geldt ook voor de industrie en de cultuur, sport en recreatiesector, waar tussen april en september 2020 het aantal banen iets is afgenomen. Sommige sectoren zijn hard geraakt door de coronamaatregelen, maar dit is niet goed zichtbaar in deze cijfers. Dit heeft te maken met de steunmaatregelen en het aantal startende bedrijven in deze sectoren. Uit de provinciale Ondernemerspeiling blijkt wel dat zes op de tien ondernemers (58%) in de provincie Utrecht in oktober 2020 een lagere maandomzet had dan dezelfde maand een jaar eerder.

Meeste werkgelegenheid in zakelijke diensten en zorg

De economische structuur van de gemeente Utrecht kenmerkt zich door een groot aandeel banen binnen dienstverlenende sectoren (commercieel en niet-commercieel), en een groot aandeel binnen de gezondheidszorg. In de sector zakelijke dienstverlening (o.a. advies, onderzoek, en verhuur van en handel in onroerend goed) zijn vrijwel evenveel mensen werkzaam (circa 53.000) als het totaal van de sectoren industrie, bouw en handel samen. De zakelijke dienstverlening is qua werkgelegenheid de grootste economische sector binnen de gemeente Utrecht. Binnen deze sector is ruim een vijfde van de werkzame personen actief als zelfstandig ondernemer. De sector gezondheids- en welzijnszorg is met ruim 42.000 werkzame personen de tweede qua omvang van werkgelegenheid. Het vertegenwoordigt 15% van het totaal aantal banen in Utrecht.

Veel extra werkgelegenheid in het Stationsgebied

Utrecht kent enkele grote werklocaties met een belangrijke economische functie: Stationsgebied e.o., Utrecht Science Park, Binnenstad en Lage Weide. Op deze locaties zijn in totaal meer dan 100.000 mensen werkzaam. Het aantal banen in het Stationsgebied e.o. is de laatste jaren sterk gegroeid, tot bijna 41.000 in 2019. Op Utrecht Science Park is de werkgelegenheid in tien jaar tijd gestaag gegroeid naar ruim 23.000 banen anno 2019. In de Binnenstad blijft de werkgelegenheid al meerdere jaren stabiel (circa 22.000 banen). Op bedrijventerrein Lage Weide is de werkgelegenheid het afgelopen jaar gedaald naar circa 15.000 banen. Leidsche Rijn Centrum kende van de overige werklocaties tussen 2018 en 2019 de grootste groei van werkgelegenheid, vanwege de opening van het winkelcentrum. In het hele gebied Leidsche Rijn Centrum zijn inmiddels 192 bedrijven gevestigd met meer dan 5.000 werkzame personen.

Global Goals dashboard

Utrecht wil een stad zijn waarin gezondheid en leefbaarheid voorop staan. We stoppen daarom energie in een betere kwaliteit van leven voor iedereen. Internationaal leveren we daarmee een bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dat zijn de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN) om samen te werken aan een betere wereld voor iedereen.

Voor Economie gaat het om de stedelijke doelstelling Werk voor iedereen. De SDG’s richten zich op:

  • Eerlijk werk en economische groei: Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.

  • Verantwoorde consumptie en productie: Verzeker duurzame consumptie-, en productiepatronen.

Naar het dashboard