Samenvatting

Gemeente Utrecht positioneert zich internationaal als stad van Healthy Urban Living for Everyone (Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen). Utrecht heeft een groeiende populatie internationale werknemers. Hierbij onderscheid Utrecht zich door een groot aandeel kenniswerkers. Binnen Europa heeft de regio Utrecht een sterke positie. Het Regional Innovation Scoreboard van de EU bekijkt het innovatievermogen van regio’s. De regio Utrecht stijgt als innovatieleider naar op de 18e plaats van 238 regio’s (in 2019). De Europese Commissie riep de regio Utrecht in 2019 uit tot 1 van de meest competitieve regio’s van Europa. Utrecht is na Stockholm de meest competitieve regio van Europa. Dit wordt eens in de drie jaar gemeten. Utrecht is sinds 2016 een Global Goals City. Ruim een derde van de Utrechters is bekend met de Global Goals.

 Kerncijfers

 

20172018201920202021
Aantal internationale werknemers gemeente Utrecht*15.49916.58417.74518.98720.316
Aantal internationale werknemers provincie Utrecht*35.91238.42641.11643.99447.073
Regional Innovation Scoreboard (totaal van 220 regio’s)19-18--
Regional Competitiveness Index (totaal van 275 regio’s)--2--
% inwoners dat wel eens gehoord heeft van de Global Goals**28-34--

* Prognose op basis van verwachte groei. ** In 2020 is geen gemeentelijke Inwonersenquête afgenomen. Deze enquête houden we elke twee jaar. In 2022 zijn hiervan nieuwe cijfers beschikbaar. Bron: Decisio; Europese Commissie; Inwonersenquête, gemeente Utrecht.

Aantal internationale werknemers neemt toe

Het International Welcome Centre Utrecht Region (IWCUR) dient als informatievoorzieningspunt voor vragen van internationale werknemers over het leven in de regio Utrecht en waar overheidsformaliteiten kunnen worden afgehandeld. In de gemeente Utrecht werken in 2021 naar schatting ruim 20.000 internationale werknemers met een niet-Nederlandse nationaliteit. Hiervan is naar schatting 43% kenniswerker en 57% arbeidsmigrant. Het aandeel kenniswerkers in Utrecht is hoger dan het landelijk gemiddelde (27%). Uit onderzoek van Decisio (2019) blijkt verder dat het aantal internationale werknemers in de provincie en gemeente Utrecht tot 2017 groeide. Op basis van deze cijfers en de gemiddelde groei tot en met 2017 (+7%) is een prognose gemaakt door de gemeente voor de jaren 2018-2021. Op basis van data uit 2017 blijkt verder dat een derde van de internationale werknemers die in de gemeente Utrecht woont, ook werkt in de stad. In de gemeente Utrecht valt een sterke vertegenwoordiging van Indiase kenniswerkers op.

Innovatie: Provincie Utrecht stijgt in top 25 van Europese innovatieleiders in 2019

De provincie Utrecht staat volgens het Regional Innovation Scoreboard van de Europese Unie (laatste versie uit 2019) op de 18e plaats van de 238 regio’s. Utrecht is bezig met een opmars in de ranglijst. Van 24e in 2013, 21e in 2015, 19e in 2017 naar 18e in 2019. De ranglijst wordt aangevoerd door regio’s uit Zwitserland en de hoofdstedelijke regio’s van Zweden (Stockholm) en Denemarken (Kopenhagen). Van de Nederlandse provincies wordt Utrecht op de ranglijst gevolgde door Noord-Brabant, Noord-Holland, Zuid-Holland. Deze vier regio’s worden gezien als regionale innovatieleiders.

Concurrentievermogen: Utrecht na Stockholm meest competitieve regio in 2019

In de meest recente versie van de Regional Competitiveness Index (RCI) van de Europese Unie (2019) is de regio Utrecht na de regio Stockholm de meest competitieve regio van de Europese Unie. Utrecht deelt deze tweede plaats met Londen. In 2016 stond Utrecht ook op de gedeelde tweede plaats, toen met de regio Berkshire. De index bestaat uit drie subindexen. Op de subindex Basis staat Utrecht op plaats 2, op Efficiency op plaats 6 en op Innovation op plaats 8. De subindexen zijn opgebouwd uit thema's. Op alle 11 thema's scoort Utrecht bovengemiddeld hoog, maar staat nergens bovenaan de ranglijst. Utrecht heeft een hoge notering op de thema's Infrastructuur, Macro-economische stabiliteit en Technologie. Thema's waarop Utrecht een minder hoge notering heeft, zijn Arbeidsmarkt en Gezondheid.

Inwonersenquête: Meer Utrechters bekend met de Global Goals

Uit de Inwonersenquête van 2019 blijkt dat 34% van de Utrechters van de Global Goals heeft gehoord. Dit aandeel is hoger dan twee jaar geleden (28%). Utrecht is sinds 2016 een Global Goals City. Dit betekent dat de strategie voor Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen wordt gekoppeld aan de wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen (Global Goals). Deze Duurzame Ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties met de bijbehorende 17 doelen gaan over wereldwijde thema’s zoals het terugdringen van armoede en honger, het stimuleren van duurzame energie en inclusieve economische groei. Om de voortgang van de doelen te monitoren is een lijst van indicatoren opgesteld: de Sustainable Development Goals Indicators. Gemeente Utrecht heeft een eigen monitor om de ontwikkelingen te volgen.

Global Goals dashboard

Utrecht wil een stad zijn waarin gezondheid en leefbaarheid voorop staan. We stoppen daarom energie in een betere kwaliteit van leven voor iedereen. Internationaal leveren we daarmee een bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dat zijn de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN) om samen te werken aan een betere wereld voor iedereen.

Naar het dashboard