Samenvatting

Volgens de Regional Competitiveness Index (uit 2019) van de EU is Utrecht na Stockholm de meest competitieve regio van Europa. Ook op het gebied van duurzaamheid scoort Utrecht internationaal goed. In de Sustainable Cities Index uit 2016 behaalde Utrecht de achtste plaats. De Regional Innovation Scoreboard van de EU bekijkt het innovatievermogen van regio’s. De regio Utrecht staat op de 23e plaats van 220 regio’s. Op het gebied van fietsvriendelijkheid staat Utrecht wereldwijd op de derde plaats (na Kopenhagen en Amsterdam). De Copenhagenize Index beoordeelt wereldwijd 136 steden op hun fietsvriendelijkheid.

 Kerncijfers

 

2015

2016201720182019
Regional Innovation Scoreboard (totaal van 220 regio’s)24-23--
Regional Competitiveness Index (totaal van 275 regio’s)-2--2
Sustainable Cities Index (totaal van 100 steden)-8---
The Copenhagenize Bicycle Friendly Cities Index (totaal van 136 steden)3-2--
% inwoners dat (soms of vaak) gebruik maakt van internationale contacten voor studie of werk292932--
% inwoners dat wel eens gehoord heeft van de Global Goals voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties--28--

Bron: Arcadis; Europese Commissie; Inwonersenquête, gemeente Utrecht; The Copenhagenize Index

 

Concurrentievermogen: Utrecht na Stockholm meest competitieve regio

In de meest recente versie van de Regional Competitiveness Index (RCI) van de Europese Unie (2019) is de regio Utrecht na de regio Stockholm de meest competitieve regio van de Europese Unie. Utrecht deelt deze tweede plaats met Londen. In 2016 stond Utrecht ook op de gedeelde tweede plaats, toen met de regio Berkshire. De index bestaat uit drie subindexen. Op de subindex Basis staat Utrecht op plaats 2, op Efficiency op plaats 6 en op Innovation op plaats 8. De subindexen zijn opgebouwd uit thema's. Op alle 11 thema's scoort Utrecht bovengemiddeld hoog, maar staat nergens bovenaan de ranglijst. Utrecht heeft een hoge notering op de thema's Infrastructuur, Macro-economische stabiliteit en Technologie. Thema's waarop Utrecht een minder hoge notering heeft zijn Arbeidsmarkt en Gezondheid. Meer informatie over de Regional Competitiveness Index is te vinden via 'Meer Weten?'.

Duurzaamheid: 8e plaats voor Utrecht in de Sustainable Cities Index

Utrecht is in 2016 toegevoegd aan de Sustainable Cities Index (SCI) waarin de duurzaamheidscore van grote Europese steden wordt bepaald. De SCI bestaat uit 20 indicatoren, verdeeld over de thema’s people (sociaal), planet (milieu) en profit (economie). Het thema people (sociaal) gaat over sociale mobiliteit en de kansen en kwaliteit van leven. Planet (milieu) gaat over het management van energiegebruik, vervuiling en uitstoot. Profit (economie) gaat tot slot over het vestigingsmilieu voor bedrijven en economisch presteren. Utrecht staat op plek 8 in de buurt van steden als Frankfurt, Hamburg en Praag. Amsterdam staat op plek 11, Rotterdam op plek 19 en Eindhoven op plek 26. Utrecht scoort vooral goed op de thema’s people (3e plaats) en planet (6e plaats). Op het gebied van profit (49e plaats) scoort Utrecht minder goed in vergelijking met de andere steden. Dit komt vooral door de relatief kleinere omvang van het toerisme.

Innovatie: Utrecht in top 25 van Europese innovatieleiders

De regio Utrecht staat volgens het Regional Innovation Scoreboard van de Europese Unie (laatste versie uit 2017) op de 23e plaats van de 220 regio’s. Utrecht is de enige Nederlandse regio in de top 25 en is ten opzichte van 2015 een plek op de lijst gestegen. De ranglijst wordt aangevoerd door regio’s uit Zwitserland en de hoofdstedelijke regio’s van Zweden (Stockholm) en Denemarken (Kopenhagen).

Fietsvriendelijkheid: Utrecht wereldwijd op 3e plaats

De Copenhagenize Index beoordeelt wereldwijd steden op hun fietsvriendelijkheid. In de meest recente versie uit 2019 staat Utrecht op de derde plaats met een score van 88,4%. Alleen de Deense hoofdstad Kopenhagen (90,2%) en Amsterdam (89,3%) hebben een hogere score. In 2017 stond Utrecht nog op de tweede plaats en Amsterdam op de derde. De index gebruikt 13 parameters verdeeld over de categorieën straatbeeld (bijvoorbeeld fietsinfrastructuur en faciliteiten voor de fiets), cultuur (zoals veiligheid en imago) en ambitie (zoals fietsdeelprogramma’s). Volgens de Copenhagenize Index scoort Utrecht goed op fietsgebied door de zeer goede fietsinfrastructuur en het grote gebruik van de fiets. Bovenal valt Utrecht op vanwege de politieke inzet op het gebruik van de fiets en de innovatieve maatregelen, zoals slimme verkeerslichten en het record aantal fietsparkeerplekken. Meer informatie over de fiets in Utrecht is te vinden in het hoofdstuk Mobiliteit (Fiets).

Utrecht Global Goals City

Utrecht is een Global Goals City en zet zich daarom in voor de Duurzame Ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties met de bijbehorende 17 Sustainable Development Goals of Global Goals. Deze doelen gaan over wereldwijde thema’s zoals het terugdringen van armoede en honger, het stimuleren van duurzame energie en inclusieve economische groei. In de loop van 2019 verschijnt het Utrechtse Global Goals dashboard, waarin lokale indicatoren gekoppeld worden aan de internationale doelen. Dit dashboard schetst een beeld van de bijdrage van de Utrechtse beleidsdoelstellingen aan de Global Goals. Ook stelt het de gemeente Utrecht in staat om ontwikkelingen integraal te benaderen en doelstellingen eventueel aan te scherpen.

De stad is ook actief betrokken bij de Global Goals. De Stichting Utrecht4GlobalGoals organiseert de campagne HeelUtrechtU met als doel zoveel mogelijk bewoners te stimuleren om bij te dragen aan het behalen van deze doelen. HeelUtrechtU is een platform voor Utrechtse verhalen van bewoners en ondernemers die werken aan het realiseren van de Global Goals. In 2017 heeft 28% van de Utrechters wel eens van de Global Goals gehoord. Door Utrecht4GlobalGoals is in het najaar van 2018 samen met bedrijven en lokale overheden uit de regio Utrecht het internationale evenement Climate Planet georganiseerd, een film over klimaatverandering waar de Global Goals een oplossing voor bieden. Dit internationale evenement is door ruim 20.000 mensen bezocht.

Utrechters gebruiken meer internationale contacten voor werk of studie

Uit de Inwonersenquête blijkt dat bijna een derde (32%) van de Utrechters in 2017 gebruik maakt van internationale contacten voor studie of werk. Hiervan maakt 11% vaak gebruik van internationale contacten. Dit percentage is in vergelijking met 2016 toegenomen.