Samenvatting

De gemeente wordt telefonisch minder vaak benaderd. Het korte nummer 14 030 wordt wel steeds vaker gebruikt. Er is een sterke afname in het aantal baliebezoekers, mede veroorzaakt door minder afspraken voor het aanvragen en afhalen van een paspoort. De afname komt door het verdubbelen van de geldigheidsduur van reisdocumenten.

 Kerncijfers

 2016201720182019
aantal baliebezoeken* met afspraak274.268291.215294.794237.660
aantal telefoontjes naar gemeente337.029334.911314.803299.136
aantal telefoontjes via 1403098.185164.862189.857196.379
% telefonische bereikbaarheid91909088

* Stadskantoor en Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern.
Bron: gemeente Utrecht

Minder baliebezoek Stadskantoor en Wijkservicecentra

Het aantal bezoekers dat in 2019 een afspraak heeft gemaakt bij het Stadskantoor en Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern is met 19% afgenomen ten opzichte van het aantal in 2018. In 2019 ontving de gemeente 237.660 baliebezoeken op afspraak. Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over het verlengen van een rijbewijs. Er is sprake van een halvering in de aanvragen voor een paspoort en afhalen van een paspoort. De afname komt door het verdubbelen van de geldigheidsduur van reisdocumenten in maart 2014 voor personen van 18 jaar en ouder. Vanaf 2019 is er sprake van een sterke daling in het aantal aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten. In de periode vanaf 2019 tot en met 2023 wordt ruim driekwart minder aanvragen verwacht. Naast de baliebezoekers komen er ook nog andere bezoekers in het Stadskantoor en Wijkservicecentrum. Die bezoekers worden niet tot het baliebezoek gerekend en zitten dus niet in voornoemde cijfers.

Helft van telefoontjes via 14 030

In 2019 is opnieuw minder gebeld naar de gemeente. Ten opzichte van 2018 is er een afname van 5% van het aantal telefoontjes. Ook in de jaren hiervoor is zo’n vergelijkbare afname te zien. Het aantal telefoontjes naar de gemeente in 2019 is 299.136. Dit komt neer op gemiddeld zo’n 820 telefoontjes per dag. In 2018 en 2017 waren dit er respectievelijk nog 860 en 900 per dag. Het gebruik van het verkorte nummer 14 030 neemt toe. In 2019 wordt dit korte nummer bij twee derde (66%) van de oproepen gebruikt in plaats van 030 – 286 000. De telefonische bereikbaarheid van het Klantcontactcentrum is met 88% licht afgenomen ten opzichte van eerdere jaren.