Samenvatting

De opkomst bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen in Utrecht was hoger dan vier jaar geleden. Bij de Provinciale Statenverkiezing was GroenLinks de grote winnaar met 27,9% van de stemmen. Bij de waterschapsverkiezingen is Water Natuurlijk de grootste partij geworden met 30,4% van de stemmen.

 Kerncijfers

 201420152016201720182019
opkomst verkiezingen Tweede Kamer---83,8%--
opkomst verkiezingen Europees Parlement41,1%-----
opkomst verkiezingen Gemeenteraad54,2%---59,0%-
opkomst verkiezingen Provinciale Staten-48,8%---60,9%
opkomst verkiezingen Waterschappen-43,2%---53,7%
opkomst Raadgevend Referendum--30,8%*-58,3%**-

* Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne
** Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017
Bron: gemeente Utrecht

Meer Utrechters maken gebruik van hun stemrecht

De laatste jaren is de opkomt bij de verkiezingen in Utrecht boven de 50%. Dit beeld zien we terug bij alle verkiezingen. De opkomst bij de verkiezing voor de Provinciale Staten was in 2019 ruim hoger dan bij dezelfde verkiezing in 2015. Ook bij de verkiezingen voor de Waterschappen zien we eenzelfde toename in opkomstpercentage.

61% van stemgerechtigde Utrechters naar stembureau voor Provinciale Statenverkiezing

Op woensdag 20 maart 2019 stemde Utrecht voor de Provinciale Staten. Provinciale Statenverkiezingen vinden elke vier jaar plaats. In de gemeente Utrecht is GroenLinks de grote winnaar van de verkiezingen voor de Provinciale Staten in 2019 (PS19) met 27,9% van de stemmen. Bij de verkiezing voor de Provinciale Staten in 2015 (PS15) was dit 14,6%. GroenLinks is in negen van de tien Utrechtse wijken de grootste partij. D66 is de tweede partij in Utrecht met 14,6% van de stemmen. De VVD komt uit op 12,6% van de stemmen en is de grootste partij in de wijk Vleuten-De Meern. Partijen met een groter aandeel van de stemmen in vergelijking met de verkiezingen in 2015 zijn naast GroenLinks de Partij voor de Dieren (+1,4%) en ChristenUnie (+0,9%). Nieuwkomers Forum voor Democratie (6,8%) en DENK (4,3%) zijn respectievelijk de zesde en achtste partij in Utrecht.

GroenLinks in negen van de tien wijken de grootste

Bij de Provinciale Statenverkiezingen is GroenLinks in negen van de tien Utrechtse wijken de grootste partij. In Vleuten-De Meern is de VVD de grootste partij. Bij de laatste Gemeenteraadsverkiezingen in 2018 was GroenLinks in 7 Utrechtse wijken de grootse partij. In de overige 3 wijken waren de volgende partijen het grootst: DENK in Overvecht, D66 in Leidsche Rijn en de VVD in Vleuten-De Meern. De vorige Provinciale Statenverkiezingen waren in 2015. Bij deze verkiezing was D66 in acht van de tien Utrechtse wijken de grootste partij. In Overvecht was SP de grootste partij en in Vleuten-De Meern was dit de VVD.

54% van stemgerechtigde Utrechters naar stembureau voor waterschapsverkiezingen

Op woensdag 20 maart 2019 stemde Utrecht voor de waterschappenverkiezingen. Waterschapsverkiezingen vinden elke vier jaar plaats. In de gemeente Utrecht waren er verkiezingen voor het bestuur van waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en waterschap Amstel, Gooi en Vecht. In de gemeente Utrecht is Water Natuurlijk de grote winnaar van de verkiezingen voor het waterschap in 2019 met 30,4% van de stemmen. Bij de waterschapsverkiezing in 2015 was dit 27,9%. Water Natuurlijk is in alle Utrechtse wijken de grootste partij. Partij voor de Dieren is de tweede partij in Utrecht met 16,5% van de stemmen.