Samenvatting

In het voorjaar van 2019 vonden er drie verkiezingen plaats. Bij de Provinciale Statenverkiezing is GroenLinks de grote winnaar met 27,9% van de stemmen. Bij de Waterschapsverkiezing is Water Natuurlijk de grootste partij geworden met 30,4% van de stemmen. De meeste stemmen bij de Europese Parlementsverkiezing in Utrecht gingen naar GroenLinks (27,2%). De laatste jaren is de opkomst bij verkiezingen in Utrecht boven de 50%.

 Kerncijfers

 201420152016201720182019
opkomst verkiezing Tweede Kamer---83,8%--
opkomst verkiezing Europees Parlement41,1%----50,8%
opkomst verkiezing Gemeenteraad54,2%---59,0%-
opkomst verkiezing Provinciale Staten-48,8%---60,9%
opkomst verkiezing Waterschappen-43,2%---53,7%
opkomst Raadgevend Referendum--30,8%*-58,3%**-

* Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne.
** Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017.
Bron: gemeente Utrecht

Meer Utrechters maken gebruik van hun stemrecht

De laatste jaren is de opkomst bij de verkiezingen in Utrecht boven de 50%. De opkomst bij de verkiezing voor de Provinciale Staten steeg van 48,8% in 2015 naar 60,9% in 2019. Ook bij de verkiezing voor de Waterschappen zien we een vergelijkbare toename in opkomstpercentage: van 43,2% in 2015 naar 53,7% in 2019. Bij de Europese Parlementsverkiezing bracht ruim de helft (50,8%) van de kiesgerechtigden een stem uit. In 2014 was dit nog 41,1%.

Provinciale Staten: 61% van stemgerechtigde Utrechters naar stembureau

Op woensdag 20 maart 2019 stemde Utrecht voor de Provinciale Staten. Provinciale Statenverkiezingen vinden elke vier jaar plaats. In de gemeente Utrecht is GroenLinks de grote winnaar van deze verkiezingen met 27,9% van de stemmen. Bij de verkiezing voor de Provinciale Staten in 2015 was dit 14,6%. GroenLinks is in negen van de tien Utrechtse wijken de grootste partij. D66 is de tweede partij in Utrecht met 14,6% van de stemmen. De VVD komt uit op 12,6% van de stemmen en is de grootste partij in de wijk Vleuten-De Meern. Partijen met een groter aandeel van de stemmen in vergelijking met de verkiezingen in 2015 zijn naast GroenLinks de Partij voor de Dieren (+1,4%) en de ChristenUnie (+0,9%). Nieuwkomers Forum voor Democratie (6,8%) en DENK (4,3%) zijn respectievelijk de zesde en achtste partij.

Waterschapsverkiezing: 54% van stemgerechtigde Utrechters naar stembureau

Op woensdag 20 maart 2019 stemde Utrecht voor de Waterschapsverkiezing. Waterschapsverkiezingen vinden elke vier jaar plaats. In de gemeente Utrecht zijn er verkiezingen voor het bestuur van waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en waterschap Amstel, Gooi en Vecht. In de gemeente Utrecht is Water Natuurlijk de grote winnaar van deze verkiezingen met 30,4% van de stemmen. Bij de Waterschapsverkiezing in 2015 was dit 27,9%. Water Natuurlijk is in alle Utrechtse wijken de grootste partij. Partij voor de Dieren is de tweede partij in Utrecht met 16,5% van de stemmen.

Europese Parlementsverkiezing: 54% van stemgerechtigde Utrechters naar stembureau

Op donderdag 23 mei 2019 stemde Utrecht voor de Europese Parlementsverkiezing. Europese Parlementsverkiezingen vinden elke vijf jaar plaats. GroenLinks behaalde met 27,2% de meeste stemmen. PvdA is de tweede partij (17,2%), gevolgd door D66 (13,3%) en VVD (12,7%). Van de nieuw deelnemende partijen bij deze verkiezing krijgen Forum voor Democratie en Volt respectievelijk 5,0% en 3,8% van de stemmen.