Samenvatting

Op 1 januari 2019 heeft Utrecht 352.941 inwoners. Utrecht is een jonge stad met veel studenten en starters. Het aandeel jonge kinderen in de stad neemt de laatste jaren af, terwijl het aandeel ouderen toeneemt. Deze trend vindt ook plaats in de andere G4-steden. Op landelijk niveau zijn deze ontwikkelingen al veel langer zichtbaar.

Bijna 125.000 Utrechters hebben een migratieachtergrond (35%). Ongeveer de helft van hen is in het buitenland geboren (1e generatie), de andere helft in Nederland (2e generatie). Er komen 169 nationaliteiten in Utrecht voor.

 Kerncijfers

 20152016201720182019
aantal inwoners per 1 januari334.295338.986343.134347.574352.941
aantal 0 t/m 11 jarigen

48.978

49.119

49.40249.52049.554
aantal 12 t/m 17 jarigen

17.699

18.575

19.25519.96520.423
aantal 18 t/m 26 jarigen

61.426

62.126

61.74461.03761.247
aantal 27 t/m 44 jarigen

104.886

105.446

106.492108.310110.553
aantal 45 t/m 64 jarigen

67.489

69.282

71.24173.01074.578
aantal 65-plussers

33.817

34.438

35.00035.73236.586
% inwoners met Nederlandse achtergrond67,567,066,265,464,8
% inwoners met westerse migratieachtergrond10,710,811,211,411,7
% inwoners met niet-westerse migratieachtergrond21,922,122,623,123,5
aantal inwoners 1e generatie53.85155.84858.98862.21865.070
aantal inwoners 2e generatie54.86355.87257.02257.98159.268
aantal nationaliteiten161161163166169
aantal huishoudens op 1 januari

173.967

175.284

176.575178.764181.131
waarvan alleenstaand

93.273

92.678

92.74394.22895.345
waarvan paar zonder kinderen34.26335.44336.02335.84336.323
waarvan paar met kinderen35.44535.81236.27636.81837.425
waarvan eenoudergezin9.4189.77310.03010.27910.432
waarvan overig huishouden1.5681.5781.5031.5961.606

Bron: BRP, gemeente Utrecht; bewerking afdeling Onderzoek.

Utrecht is een jonge stad

In Utrecht wonen relatief veel twintigers en dertigers. De typische Utrechtse leeftijdsopbouw heeft te maken met de grote aantrekkingskracht van de stad voor studenten en starters. Ten opzichte van andere studentensteden blijven velen van deze nieuwe stedelingen langer in de stad wonen, ook als ze een gezin stichten. Dit is terug te zien in het grote aantal jonge kinderen in Utrecht. Het aandeel 0 t/m 3-jarigen ligt boven het landelijke gemiddelde (5,0% vs 4,0%) en is ook groter dan in de andere G4-steden. Sinds een jaar of vijf neemt in alle G4-steden het aandeel jonge kinderen af. In 2013 was nog 5,8% van de Utrechtse bevolking jonger dan 4 jaar. In de rest van Nederland is deze trend al veel langer zichtbaar.

In Utrecht minder vergrijzing dan in regio en Nederland

Nederland vergrijst in rap tempo. In twintig jaar tijd is het aandeel 65-plussers in de Nederlandse bevolking gestegen van 13% tot 19%. De vergrijzing voltrekt zich in de grote steden minder hard. Terwijl de vergrijzing op landelijk niveau al lang en breed was ingezet, was in de G4-steden tot 2011 nog een afname van het aandeel 65-plussers te zien. Sindsdien neemt het aandeel 65-plussers ook in de G4 toe, maar vooral in Utrecht is deze toename nog beperkt. De Utrechtse bevolking bestaat nu voor 10% uit 65-plussers, minder dan in de andere G4-steden en ver onder het landelijk gemiddelde. De omliggende gemeenten van Utrecht liggen daar tussenin. De omvang van de groep 65-plussers zal naar verwachting wel sterk groeien in Utrecht: van 36.500 in 2019 naar meer dan 60.000 in 2040. Volgens de bevolkingsprognose blijft Utrecht echter een relatief jonge stad (zie Stand en ontwikkeling).

Meer jonge vrouwen dan mannen

In Utrecht wonen meer jonge vrouwen dan mannen. Er wonen bijna 43 duizend vrouwelijke twintigers en circa 35 duizend mannelijke twintigers. Een dergelijke aantrekkingskracht voor vrouwen bestaat ook in Amsterdam. Steden als Delft en Eindhoven waar meer technische studies te volgen zijn, trekken meer jonge mannen. Dit verschil is ook in de totale bevolking zichtbaar: begin 2019 wonen er 180 duizend vrouwen in Utrecht tegenover 173 duizend mannen.

Ruim helft Utrechtse huishoudens is alleenstaand

Meer dan de helft van de Utrechtse huishoudens betreft een alleenstaande (53%). Het grote aandeel alleenstaanden hangt samen met het grote aantal studenten in de stad. De samenstelling naar soort huishouden is vergelijkbaar met andere studentensteden. Ruim een kwart van de Utrechtse huis­houdens is een gezin met kinderen, waaronder 6% eenoudergezinnen. Een op de vijf huishoudens bestaat uit een paar zonder kinderen (20%).

125.000 Utrechters met migratieachtergrond

Ruim één op de drie Utrechters heeft een migratieachtergrond (dit is een persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren): 12% heeft een westerse en 23% een niet-westerse migratieachtergrond. Van de bijna 125.000 Utrechters met een migratieachtergrond is 48% in Nederland geboren (tweede generatie) en 52% in het buitenland (eerste generatie). Het aandeel inwoners met een migratieachtergrond is in Utrecht toegenomen van 30% in 2003 tot 35% in 2019.

Het kenmerk migratieachtergrond geeft weer met welk land een persoon verbonden is op basis van het geboorteland van de ouders of van zichzelf. De grootste groepen in Utrecht zijn inwoners met een Marokkaanse migratieachtergrond (31.000), gevolgd door de Turkse (14.000) en Surinaams/Antilliaanse (11.000).

Bevolking Utrecht divers: 169 nationaliteiten

Utrecht heeft een diverse bevolking: de stad herbergt 169 verschillende nationaliteiten. Het kenmerk nationaliteit geeft weer of iemand wettelijk onderdaan is van een bepaalde staat, ofwel het staatsburgerschap. Ongeveer een op de tien Utrechters bezit niet de Nederlandse nationaliteit.