Utrecht Monitor

Utrecht Monitor: vanaf nu als website

De Utrecht Monitor is de afgelopen 18 jaar als papieren rapport verschenen. Daar komt nu verandering in! Vanaf dit jaar verschijnt de monitor als website. De Monitor beoogt bestuurders, beleidsmakers, (maatschappelijk) ondernemers, lokale professionals en bewoners tegemoet te komen in hun informatiebehoefte betreffende de gemeente.

Naar de samenvattingen

Wat kunt u vinden op deze website?

  • De bespreking van 4 hoofdthema's, onderverdeeld naar 18 beleidsgerichte subthema's en 54 onderwerpen.
  • ​Kerncijfertabellen bij ieder onderwerp, gerelateerd aan de indicatoren van de programmabegroting.
  • Waar nodig: tabellen met overige informatie.
  • Uitkomsten uit inwonersenquêtes, bewonerspeilingen, bestandsanalyses.
  • Ondersteunende en toelichtende figuren.
  • Kwalitatieve toelichting op de ontwikkelingen in het betreffende beleidsveld.
  • Waar mogelijk benchmarkinformatie: vergelijking met G4, Nederland, internationaal.
  • Waar mogelijk vergelijking met kwalitatieve uitkomsten uit landelijk onderzoek (zoals SCP, PBL).
  • Directe links per onderwerp naar WistUData (voor het zelf samenstellen van tabellen), de Volksgezondheidsmonitor Utrecht, Wijkenmonitor, relevante websites en rapporten.
  • ​Samenvattingen: algemeen, naar hoofdthema en thema's.

 

Naar de index

Introductiebrochure

In deze brochure leggen we uit hoe deze website is opgebouwd en welke informatie u hierin precies kunt vinden. Tevens bieden we u een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van de Utrecht Monitor 2016.

Volksgezondheidsmonitor Utrecht

Naast deze Utrecht Monitor is er ook een Volksgezondheidsmonitor (VMU). De VMU biedt een breed zicht op gezondheid en factoren die daarop van invloed zijn. Thema’s die aan bod komen, zijn ervaren gezondheid, regie over het eigen leven, levensverwachting, aandoeningen en ziekten, sociale contacten, financiële situatie, leefstijl, zorggebruik en de fysieke leefomgeving. Ook signaleert de VMU ontwikkelingen in de tijd en vergelijkt Utrechtse data met gegevens uit andere grote steden en met landelijke gegevens.

Naar de Volksgezondheidsmonitor Utrecht

Heeft u vragen of opmerkingen over de Utrecht Monitor(website), of mist u nog belangrijke zaken? Bericht ons per e-mail.

onderzoek@utrecht.nl